[Nayttelyposti] Porvoon museon näyttelyt avautuvat - Utställningarna i Borgå museum öppnas

Juha Jämbäck juha.jamback at porvoonmuseo.fi
Ke 28.Huhti. 13:39:09 EEST 2021


PORVOON MUSEON NÄYTTELYT AVAUTUVATVanha raatihuone ja Holmin talo avautuvat torstaina 6.5.2021. Erikoisnäyttelyt Aallot kantavat ja Sneckenströmin perheen juhlapöytä jatkuvat yleisön pyynnöstä. Suomen vanhin raatihuone ja Holmin 1700-luvun kauppiaskoti toivottavat museokävijät tervetulleiksi pitkän tauon jälkeen!Aallot kantavat on näyttely Porvoon vuosisataisista merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäiviin. Porvoon ranta-aitat ovat ainutlaatuiset varhaiseen kauppamerenkulkuun liittyvät rakennukset. Näyttely kuljettaa näyttelyvieraan niiden luota jokivarren veneveistämöihin, viivähtää telakoilla ja satamissa. Sieltä se jatkaa edelleen ulkosaaristoon majakoille ja haaksirikkopaikoille. Näyttelyn kuvat, esineet ja taideteokset kertovat purje- ja moottorialuksista niin kotivesillä Porvoon saariston suojissa kuin kaukomailla valtamerten rannattomilla ulapoilla.Vanhaan raatihuoneeseen on katettu Sneckenströmin perheen juhlapöytä. Gustaf Fredrik Sneckenström (1797-1877) kuului Porvoon johtaviin kauppiaisiin ja laivanvarustajiin. Hän lähti merille jo 15-vuotiaana ja johti myöhemmin omaa kauppalaivastoaan muun kauppatoiminnan ja poliittisten tehtävien ohessa. Sneckenströmin perhe oli tunnettu vieraanvaraisuudestaan ja Jokikadulla sijainneesta kodista muodostui kaupungin sosiaalisen elämä keskus. Porvoon museon kokoelmiin kuuluva englantilainen Chinese Birds-astiasto vuodelta 1836 on aikoinaan kuulunut Sneckenströmin perheelle.Vanhassa raatihuoneessa on nähtävillä koko vuoden 2021 ajan myös Marikki Hakolan videoteos Ajan virta - Tidens ström. Teos liittyy Porvoon kaupungin 675-vuotisjuhlavuoteen. Teoksen pääosassa on Porvoonjoki ja joen varrella eri aikoina eläneet ihmiset.- Sneckenströmin perheen juhlapöytä, Vanha raatihuone 6.5.-19.6.2021

- Aallot kantavat, Holmin talo ja Vanha raatihuone 6.5.-31.8.2021

- Marikki Hakolan videoteos Ajan virta - Tidens ström, Vanha raatihuone 6.5.-31.12.2021.Vanha raatihuone ja Holmin talo avoinna 31.8. asti ti-la klo 10-16.Porvoon museo, puh.  040 838 0556 (toimisto)

Vanha raatihuone, Jokikatu 45, puh. 040 197 5557

Holmin talo, Välikatu 11, puh. 0400 407 475

www.porvoonmuseo.fi<http://www.porvoonmuseo.fi>

UTSTÄLLNINGARNA I BORGÅ MUSEUM ÖPPNASGamla rådhuset och Holmska gården öppnas torsdagen 6.5.2021. Specialutställningarna Vågorna bär och familjen Sneckenströms festbord fortsätter på publikens begäran. Finlands äldsta rådhus och Holmska köpmannahemmet från 1700-talet önskar besökarna välkomna efter en lång paus!


Utställningen Vågorna bär berättar om den traditionella sjöfarten i Borgå från 1700-talet fram till våra dagar. Borgås karakteristiska strandbodar påminner oss om den tidiga sjöhandeln. Utställningen leder besökaren från strandbodarna söderut längs ån till båtvarv, skeppsvarv och hamnar. Därifrån fortsätter färden till yttre skärgården och dröjer sig kvar vid fyrar och förlista skepp. Fotografier, föremål och konstverk presenterar så väl segel- som motordrivna fartyg i våra skyddade kustvatten, men glömmer inte heller oceanernas öppna vidder.


I Gamla rådhuset har Familjen Sneckenströms festbord dukats upp. Gustaf Fredrik Sneckenström (1797-1877) var en av Borgås främsta affärsmän och redare. Blott 15 år gammal gick han till sjöss och kom senare att dirigera över en helt egen handelsflotta vid sidan om sin övriga handelsverksamhet och sina politiska uppdrag. Den Sneckenströmska familjen var känd för sin gästfrihet och hemmet vid Ågatan blev centrum för stadens sällskapsliv. I Borgå museums samlingar ingår den engelska servisen Chinese Birds från 1836 som en gång tillhört familjen Sneckenström.Även Marikki Hakolas videoverk Tidens ström - Ajan virta visas hela år 2021 i Gamla rådhuset. Verket sammanhänger med Borgå stads 675-års jubileum. Huvudrollen i videoverket innehas av Borgå å och människorna som levt längs ån under olika tider.-Familjen Sneckenströms festbord, Gamla rådhuset 6.5.-19.6.2021

-Vågorna bär, Holmska gården och Gamla rådhuset 6.5.-31.8.2021

-Mariikki Hakolas videoverk, Tidens ström - Ajan virta, Gamla rådhuset 6.5.-31.12.2021Gamla rådhuset och Holmska gården är öppna ti-lö kl. 10-16 tills 31.8.Borgå museum, tfn 040 838 0556 (kansli)

Gamla rådhuset, Ågatan 45, tfn 040 197 5557

Holmska gården, Mellangatan 11, tfn 0400 407 475

www.porvoonmuseo.fi<http://www.porvoonmuseo.fi>


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta