[Nayttelyposti] Hyäryllistä-taiteilijaryhmä haastaa ajattelemaan | Konstnärsgruppen Hyäryllistä utmanar dig att tänka

Selina Kiiskinen selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi
Pe 8.Syys. 09:24:39 EEST 2017


HYÄRYLLISTÄ Jouko Korkeasaari - Sari Koski-Vähälä - Heli Kurunsaari
Yritys selventää hämmentävää tilannetta
8.9.-5.11.2017 Aboa Vetus & Ars Nova, Takkahuone

Hyäryllistä-taiteilijaryhmä haastaa ajattelemaan

Hyäryllistä-taiteilijaryhmän veistosinstallaatio Yritys selventää hämmentävää tilannetta on Aboa Vetus & Ars Novan Takkahuone-galleriaan suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Teos kumpuaa oman aikamme maailmantilanteesta ja globaaleista ongelmista. Meillä jokaisella on vastuu kyseenalaistaa omaa ajatteluamme ja toimintaamme, miettiä omakohtaisesti uudelleen onko kulkemani suunta oikea ja kantamani arvot kestäviä.

Teoksen Yritys selventää hämmentävää tilannetta visuaalinen ja sisällöllinen innoittaja on kuvanveistäjä August Rodinin (1840-1917) teos Helvetin portti. Rodinin teos koostuu lukuisista vääntelehtivistä ihmishahmoista. Sen keskeisin hahmo Ajattelija on syventynyt mietteisiinsä ja käy sisäistä kamppailuaan. Rodin pohjasi monumentaalisen teoksensa Danten (1265-1321) Jumalaiseen näytelmään, jonka päähenkilö edustaa jokaista ihmistä matkalla tietoisuuteen hyveistä ja paheista, pois aikansa yhteiskunnan moraalisesta rappiosta.

Hyäryllistä on kolmen kuvataiteilijan, Jouko Korkeasaaren (s. 1971, Kajaani), Sari Koski-Vähälän (s.1968, Kokkola) ja Heli Kurunsaaren (s. 1971, Lapua) muodostama helsinkiläinen taiteilijaryhmä. Se aloitti toimintansa vuonna 1992, ja onkin maamme pitkäaikaisimpia taiteilijaryhmiä. Ryhmän tähän saakka laajin näyttely Kiertokulkuja toteutettiin Lapuan taidemuseoon 2015.

Hyäryllistä-ryhmän taiteilijat ovat kaikki aloittaneet taiteellisen työskentelynsä maalareina, mutta vähitellen siirtyneet käyttämään muitakin ilmaisumuotoja. Yhteisteosten ohella ryhmän jäsenet työskentelevät myös omilla tahoillaan. Korkeasaari toteuttaa installaatioita, Koski-Vähälä kolmiulotteisia asetelmia arkipäivän ylijäämämateriaaleista ja Kurunsaaren tekniikka on puupiirros.

Ryhmänä taiteilijat työskentelevät käsitteellisten installaatioiden parissa. He kommentoivat paitsi ympäröivää maailmaa, myös taiteen kehitystä. Ryhmän työskentely koostuu käsillä tekemisestä, hitaudesta, toistosta ja kehollisuudesta. Taiteellinen työ etenee yhdessäolon ja työpajamaisen tekemisen kautta.

2000-luvun taitteessa Hyäryllistä vaikutti aktiivisesti Turussa. Ryhmän työhuone Studio Hyäryllistä toimi vaihtoehtoisena näyttelytilana osoitteessa Aninkaistenkatu 5. Studionäyttelyiden lisäksi tilan ikkunoissa pyöri ympärivuotinen kaupunkitilaa kommentoiva Fastarts näyteikkunagalleria. Hyäryllistä-ryhmän toimesta tiloissa esiintyi vuosina 1997-2004 toista sataa taiteilijaa Suomesta ja ulkomailta.
Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Kuvia näyttelystä museon verkkosivuilla:
http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/hyaryllista-yritys-selventaa-hammentavaa-tilannetta

Lisätietoja Hyäryllistä-taiteilijaryhmästä:
www.hyaryllista.net<http://www.hyaryllista.net>

--

HYÄRYLLISTÄ Jouko Korkeasaari - Sari Koski-Vähälä - Heli Kurunsaari
Ett försök förtydligar en förvirrande situation
8.9.-5.11.2017 Aboa Vetus & Ars Nova, Takkahuone

Konstnärsgruppen Hyäryllistä utmanar dig att tänka

Skulpturinstallationen Ett försök förtydligar en förvirrande situation av konstnärsgruppen Hyäryllistä är en helhet som planerats till och förverkligats i Aboa Vetus & Ars Novas Takkahuone-galleri. Samtida världssituationen och globala problem väller fram ur verket. I dagens världstillstånd har var och en av oss ett ansvar att ifrågasätta vårt eget tänkande och agerande, att subjektivt tänka om den väg vi valt att följa är den rätta och om de värderingar vi bär är hållbara.

Visuellt och innehållsmässigt har verket Ett försök förtydligar en förvirrande situation inspirerats av skulptören August Rodins (1840-1917) verk Helvetets portar. Rodins verk består av ett stort antal förvridna människofigurer. Dess centrala figur är Tänkaren som fördjupat sig i sina tankar och befinner sig mitt i en inre kamp. Rodins monumentala verk grundar sig på Dantes (1265-1321) epos, Den gudomliga komedin, där huvudpersonen representerar varje individ på dennes väg till medvetenhet om gott och ont, bort från det samtida samhällets moraliska förfall.

Hyäryllistä är en konstnärsgrupp från Helsingfors och består av tre konstnärer (Jouko Korkeasaari f. 1971, Kajana, Sari Koski-Vähälä f. 1968, Karleby och Heli Kurunsaari f. 1971, Lappo). Gruppen påbörjade sin verksamhet 1992 och utgör en av landets långvarigaste konstnärsgrupper. Gruppens hittills mest omfattande utställning Kretslopp förverkligades på konstmuseet i Lappo 2015.

Konstnärsgruppens medlemmar har alla börjat sitt konstnärliga arbete som målare, men har så småningom också börjat använda andra uttrycksformer. Konstnärerna kommenterar utöver den omgivande världen också konstens utveckling. Gruppen arbetar med konceptuella installationer. Vid sidan om de gemensamma verken arbetar gruppens konstnärer också på eget håll. Korkeasaari förverkligar installationer, Koski-Vähälä tredimensionella stilleben av vardagens överskottsmaterial och Kurunsaari arbetar med träsnitt. Handarbete, långsamhet, upprepning och kroppslighet är de element som gruppens arbete består av. Gemenskap och ett workshopaktigt görande för det konstnärliga arbetet vidare.

Vid ingången till 2000-talet verkade Hyäryllistä aktivt i Åbo. Gruppens ateljé, Studio Hyäryllistä, fungerade som ett alternativt utställningsrum på adressen Aningaisgatan 5. Utöver studioutställningarna upprätthölls året runt i utrymmets fönster skylfönstergalleriet Fastarts, som kommenterade stadsutrymmet. Genom gruppens verksamhet presenterades i utrymmet under åren 1997-2004 mer än hundra konstnärer från Finland och utomlands.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande.

http://www.aboavetusarsnova.fi/sv/utstallningar/hyaryllista-ett-forsok-fortydligar-en-forvirrande-situation
www.hyaryllista.net<http://www.hyaryllista.net>

--

Selina Kiiskinen
Tiedottaja-amanuenssi
p. 0207 181 639, 040 576 3839
selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi<mailto:selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi>

Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Itäinen Rantakatu 4-6
20700 Turku

www.aboavetusarsnova.fi<http://www.aboavetusarsnova.fi>
facebook.com/aboavetusarsnova<http://www.facebook.com/aboavetusarsnova>
twitter.com/AVANmuseo<https://twitter.com/AVANmuseo>
instagram.com/aboavetusarsnova<https://www.instagram.com/aboavetusarsnova>

Paras museokokemus ikinä!Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta