[Nayttelyposti] Vuoden nuori taiteilija maalaa heijastuksia | Årets unga konstnär målar reflektioner

Selina Kiiskinen selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi
Pe 8.Syys. 09:24:35 EEST 2017


Vuoden nuori taiteilija 2017: Tiina Pyykkinen
8.9.-5.11.2017 Aboa Vetus & Ars Nova

Vuoden nuori taiteilija maalaa heijastuksia

Tiina Pyykkinen maalaa illuusioita, joiden hahmottamiseen ei riitä yksi vilkaisu. Hän manipuloi taitavasti pigmenttejä, liuottimia ja lakkoja. Niukoilla väreillä, usein vain yhdellä tummalla sävyllä maalatut kuvat peittyvät vernissakerroksiin, jotka muuttavat kuvapinnan ja värien olemuksen.

Maalausten voimakkaat kiillot ja niiden aikaansaamat heijastukset väistelevät katsetta ja saavat katsojan liikkumaan teosten edessä. Teoksia on katsottava monista eri pisteistä, jotta näkisi kokonaisuuden. Kiiltäville kuvapinnoille peilautuu niiden edessä seisovan katsojan oma hahmo sekä näkymiä tiloista, joissa teokset ovat esillä.

Peilikuvat tulevat osaksi maalauksia ja tuovat niihin oman tasonsa. Heijastusten leikkiä taiteilija hallitsee valonkäytöllä. Vasta huolella toteutettu valaistus tuo maalausten tapahtumat näkyviin hänen haluamallaan tavalla.

Pyykkisen uusimmissa teoksissa katsomme samaan aikaan yksiväristä ja moniväristä pintakerrosta. Hänen maalauksissaan tieto ja havainto ajautuvat ristiriitaan, kun vaikkapa violetilta näyttävä maalauspinta hehkuu toisesta suunnasta katsottuna kultaisena.

"Tapamme havaita ja tulkita ympäristöä on opittua, yksilöllistä ja vahvasti sidoksissa fysiologiaamme. Se, mitä näemme maalauksissa, kertoo meille myös jotain itsestämme."

Tiina Pyykkinen (s. Saarijärvellä 1983) on järjestyksessä 33. Vuoden nuori taiteilija. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Pyykkinen valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi 2014. Hän on opiskellut myös Oriveden opiston kuvataidelinjalla, Pohjoismaisessa Taidekoulussa Kokkolassa, Kankaanpään taidekoulussa ja Hochschule für Grafik und Buchkunst -taidekorkeakoulussa Leipzigissa Saksassa. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä hän piti 2011 Helsingissä, minkä jälkeen hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Opastetut kierrokset

Tiina Pyykkinen kertoo yleisölle näyttelystään opastetuilla kierroksilla 15.10. ja 5.11. klo 12.15. Lisäksi Aboa Vetus & Ars Novan taidenäyttelyihin järjestetään suomenkielisiä yleisöopastuksia joka lauantai ja sunnuntai klo 12.15.

Palkinto nostaa esiin kiinnostavinta suomalaista nykytaidetta

Tampereen taidemuseon myöntämällä Vuoden nuori taiteilija -palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaisia taiteilijoita. Palkintoon kuuluu stipendi, palkintonäyttely Tampereen taidemuseossa ja Aboa Vetus & Ars Novassa sekä näyttelyjulkaisu.

Vuoden 2017 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat Tampereen taidemuseon johtajan Taina Myllyharjun (pj) lisäksi museonjohtaja Leevi Haapala, kuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Janne Laine, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki, Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi sekä näyttelypäällikkö Tapani Pennanen.

Kuvia näyttelystä museon vekkosivuilla:
http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/vuoden-nuori-taiteilija-2017-tiina-pyykkinen

Lisätietoja taiteilijasta ja Vuoden nuori taiteilija -palkinnosta
www.tiinapyykkinen.com<http://www.tiinapyykkinen.com>
www.vnt.fi<http://www.vnt.fi>

--

Årets unga konstnär 2017: Tiina Pyykkinen
8.9.-5.11.2017 Aboa Vetus & Ars Nova

Årets unga konstnär målar reflektioner
Tiina Pyykkinen målar illusioner, som kräver mer än ett ögonkast för att de skall uppfattas. Hon manipulerar skickligt pigment, lösningsmedel och lack. Målningarna, som målats med sparsamma färger, ofta med endast en mörk nyans, har täckts med lager av fernissa, vilket förändrar bildytans och färgernas natur.

Målningarnas kraftiga glans och de reflektioner de skapar undviker blicken och sätter betraktaren i rörelse framför verket. För att se helheten måste verken betraktas från flera olika håll. Då betraktaren står framför målningarna speglas i deras glansiga bildyta betraktarens figur samt det rum där verken presenteras.

Spegelbilderna blir en del av målningarna och ger dem en egen dimension. Konstnären kontrollerar reflektionernas spel med hjälp av ljus. Endast en ljussättning som förverkligats med omsorg lyfter fram målningarnas händelser på det sätt konstnären önskar.

Under de metalliska ytorna gömmer sig teman som behandlar tillfällighet och förgänglighet. Innehållet lämnas öppet av verkens namn, som, likt utdrag från en melankolisk sång eller film, syftar på tystnad, tidlöshet eller slut.

I Pyykkinens nyaste verk tittar vi på ett ytskikt som samtidigt är enfärgat och mångfärgat. I hennes målningar skapar kunskap och observation en konflikt, exempelvis då en yta som verkar vara violett glöder i guld då den betraktas från en annan vinkel.

"Vårt sätt att observera och tolka omgivningen är lärt, individuellt och starkt kopplat till vår fysiologi. Det, som vi ser i målningarna, säger också något om oss själva."

Tiina Pyykkinen (f. i Saarijärvi 1983) är den 33:e konstnären som förses med titeln Årets unga konstnär. Pyykkinen bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades som magister i bildkonst 2014. Hon har studerat vid bildkonstlinjen vid Oriveden Opisto, Nordiska konstskolan i Karleby, konstskolan i Kankaanpää och konsthögskolan Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig, Tyskland. Sin första soloutställning hade hon 2011 i Helsingfors, varefter hennes verk har presenterats vid solo- och grupputställningar i Finland, Tyskland och Storbritannien.

Priset lyfter fram intressant finländsk samtidskonst

Med priset Årets unga konstnär, som utdelas av Tammerfors konstmuseum, strävar man efter att understöda en internationellt intressant finländsk konstnär under åldern 35. I priset ingår ett stipendium, en utställning vid Tammerfors konstmuseum och Aboa Vetus & Ars Nova samt en utställningspublikation.

Årets unga konstnär 2017 har valts av en expertarbetsgrupp som, utöver direktören för Tammerfors konstmuseum, Taina Myllyharju (ordförande), bestod av museichef Leevi Haapala, curator Laura Köönikkä, bildkonstnär Janne Laine, representant för Konstnärsgillet i Tammerfors, Joni Lehtimäki, representant för Tammerfors konstförening, bildkonstnär Katariina Salmijärvi, representant för Konstnärsgillet i Finland, samt utställningschef Tapani Pennanen.

http://www.aboavetusarsnova.fi/sv/utstallningar/arets-unga-konstnar-2017-tiina-pyykkinen
www.tiinapyykkinen.com<http://www.tiinapyykkinen.com>
www.vnt.fi<http://www.vnt.fi>


--

Selina Kiiskinen
Tiedottaja-amanuenssi
p. 0207 181 639, 040 576 3839
selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi<mailto:selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi>

Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Itäinen Rantakatu 4-6
20700 Turku

www.aboavetusarsnova.fi<http://www.aboavetusarsnova.fi>
facebook.com/aboavetusarsnova<http://www.facebook.com/aboavetusarsnova>
twitter.com/AVANmuseo<https://twitter.com/AVANmuseo>
instagram.com/aboavetusarsnova<https://www.instagram.com/aboavetusarsnova>

Paras museokokemus ikinä!Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta