[Nayttelyposti] ANIMOI -näyttelysarjassa  eurooppalaista nykyanimaatiota 29.11.2011-15.01.2012 Porin taidemuseo

Pia Hovi-Assad Pia.Hovi-Assad at pori.fi
Ti 29.Loka. 09:48:48 EET 2011


ANIMOI -näyttelysarjassa  29.11.2011-15.01.2012 Porin taidemuseo, 
MEDIApiste

ANIMOITUJA MAAILMOJA
Eurooppalaista nykyanimaatiota: /barbaragurrieri/group/, Nathalie 
Djurberg, Elise Florenty, goldiechiari, Deborah Ligorio, Eva Marisaldi, 
Ciprian Muresan, Diego Perrone, Francesco Simeti
Kuraattori Anna Daneri


Kuraattori Anna Daneri esittelee Animoituja maailmoja -näyttelyn 
keskiviikkona 07.12.2011 kello 17.00. Tilaisuus on englanninkielinen. 
Tervetuloa!

Kuva menettää voimansa sen kautta, miten sitä käytetään... Pohtivampi 
suhtautuminen sisältöön edellyttäisi tiettyä tietoisuuden intensiteettiä - juuri 
sitä, jota median kautta levitettäviin kuviin kohdistuvat odotukset 
heikentävät. Nimenomaan sisällön laimentuminen on syynä tuntemusten 
kuoleentumiseen.

Susan Sontag


Susan Sontagin viimeisen kirjan Regarding the Pain of Others (Toisten 
kärsimyksestä) mukaan katsoja on lähtökohtaisesti kyvytön tulemaan 
tietoiseksi todellisuudesta ellei hän ole itse aktiivisesti siinä mukana. Kuvien 
kohdalla voidaan kuitenkin vielä puhua "etäisyyden päästä 
tarkastelemisesta... On mahdoton ajatella ja lyödä jotakuta 
samanaikaisesti." Tässä täysin erilaisessa kuin Sontagin erittelemässä 
asiayhteydessä voimme kuitenkin itse asiassa todeta, että tietty kuvien - 
tässä tapauksessa animoitujen kuvien - tuottama etäisyys voi nimenomaan 
edistää tietoisuutta.

Animoituja maailmoja. Eurooppalaista nykyanimaatiota -näyttely esittelee 
teoksia yhdeksältä taiteilijalta Ranskasta, Italiasta, Romaniasta ja Ruotsista. 
Teoksissa käsitellään nykyhetkeen liittyviä monitahoisia kysymyksiä 
nimenomaan "eurooppalaiseksi" katsottavasta näkökulmasta. Teosten 
lähtökohtana toimivat kuvat ovat peräisin todellisuudesta tai dokumenteista 
(Florenty, goldiechiari, Ligorio), omista kokemuksista (/barbaragurrieri/group, 
Marisaldi, Muresan), mielikuvituksesta (Djurberg, goldiechiari) tai 
taidehistoriasta (Simeti, Perrone). Taiteilijan omakohtaisuuteen perustuen 
niistä rakentuu kokonaisia maailmoja, joissa käsitellään muuttoliikettä, 
geopolitiikan muutoksia, yhteiskunnallisia suhteita, syrjäytymistä, 
kulttuuriperintöä ja todellisia tai kuviteltuja maisemia.

Näyttelyn punaisena lankana kulkee taiteilijoiden low tech -asenne, jonka 
ansiosta teokset eivät ehkä ole erityisen kokeellisia uuden tekniikan 
mahdollisuuksiin nähden, mutta sitäkin runollisempia. Perinteisiä 
animaatiomenetelmiä kuten stop-motion-tekniikkaa, pala- ja vaha- 
animaatiota sekä digitaalisia piirroksia käyttäen taiteilijat tuovat aiheisiinsa 
tietyn etäisyyden, jonka ansiosta katsoja voi rakentaa omat tulkinnan 
välineensä.

Valtaosa teoksista esitetään erillisinä joko kuvaruudulla tai projisointina, 
jolloin ne merkitysten tiivistyessä ja välineiden yksinkertaistuessa 
muodostavat moniäänisen ja keskenään syntonisen rytmin, samalla kun 
teoksissa palataan perinteisiin taiteen kieliin kuten piirtämiseen, 
kuvanveistoon, kollaasiin, objektitaiteeseen ja tietenkin videoon.

Nathalie Djurbergin varhaisten Super-8 vaha-animaatioiden sarja esitetään 
remasteroituna Hans Bergin musiikin säestyksellä.    Jokapäiväisestä 
väkivallasta kertovia vertauskuvia tarjoavien elokuvien rinnalle asettuvat 
Elise Florentyn teoksessa esitetty sairaalloinen maailmasuhde, siirtolaisten 
pysäytetty kohtalo /barbaragurrieri/groupin teoksessa, Diego Perronen 
elokuvassa olevien liikkuvien veistosten plastinen dynamiikka, Deborah 
Ligorion satelliittinäkökulma maapalloon, sekä goldiechiarin seksilelujen 
konstellaatio. Kaksi muotokuvaa on yhdistetty loopiksi, joka kuvaa ihmisen 
kahta ikävaihetta: Eva Marisaldin kadunkulmasta tietä ylittävä kumarainen 
kerjäläinen ja Ciprian Muresanin kommunismin jälkeisen kauden 
synnyttämä, liimaa imppaava katulapsi. Näyttelyn päätepisteenä toimii 
oivasti Francesco Simetin taidehistoriaan perustuva hurja maisema, 
eräänlainen takaisin- tulevaisuuteen-asenne todellisuutta kohtaan.

Anna Daneri

Lisätietoja: näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. +358 (0)44 701 1089
pia.hovi-assad at pori.fi www.poriartmuseum.fi30.09.2011-15.01.2012
Halli / Hall
Matti Kujasalo

Siipi, Projektihuone / Wing, Project Room
Torger Enckell

MEDIApiste / MEDIApoint
Animoi / Animate:

30.09.-30.10.20111 Timo Vaittinen: Aeon

01.-27.11.2011 Turun Anikistit: Tommi Juutilainen, Niina Suominen, Taru 
Varpumaa.
Animaation Apupyörä: Jan Andersson, Maria Björklund, Ami Lindholm, Mark 
Ståhle.

29.11.2011-15.01.2012 European contemporary animations: 
/barbaraguerrieri/group, Nathalie Djurberg, Elise Florenty, goldiechiari, 
Deborah Ligorio, Eva Marisaldi, Ciprian Muresan, Diego Perrone, Francesco 
Simeti. Curator: Anna Daneri.

 

30.09.2011-15.01.2012
Halli / Hall
Matti Kujasalo

Siipi, Projektihuone / Wing, Project Room
Torger Enckell

MEDIApiste / MEDIApoint
Animoi / Animate:

30.09.-30.10.20111 Timo Vaittinen: Aeon

01.-27.11.2011 Turun Anikistit: Tommi Juutilainen, Niina Suominen, Taru Varpumaa.
Animaation Apupyörä: Jan Andersson, Maria Björklund, Ami Lindholm, Mark Ståhle.

29.11.2011-15.01.2012 European contemporary animations: /barbaraguerrieri/group, Nathalie 
Djurberg, Elise Florenty, goldiechiari, Deborah Ligorio, Eva Marisaldi, Ciprian Muresan, Diego 
Perrone, Francesco Simeti. Curator: Anna Daneri.
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta