[Nayttelyposti] RINNASTUKSIA Pedagoginen näyttely sarjassa Maire Gullichsen ja modernismi

Pia Hovi-Assad Pia.Hovi-Assad at pori.fi
Ma 23.toukokuu. 16:46:30 EEST 2011


RINNASTUKSIA
Pedagoginen näyttely sarjassa Maire Gullichsen ja modernismi
10.06.- 11.09.2011
Projektihuone"...kaikki luominen on intuitiivisten ja spontaanien mielijohteiden sekä aivojen rakentavan ja 
järjestävän kontrollin yhteistyötä."  - Birger Carlstedt

RINNASTUKSIA-näyttelyssä tarkastelun kohteena on teoksia, jotka ilmentävät kahta erilaista 
lähtökohtaa maalaustaiteessa. Analyyttiseen, jäsenneltyyn ja harkittuun kuvantekemiseen 
pyrkivien taiteilijoiden teokset rinnastuvat teoksiin, joiden tekijät ovat ilmaisuissaan 
tavoitelleet spontaania ja intuitiivista otetta. Työskentelytapojen erilaisuus tulee esiin 
maalausten sommittelussa, kuvapinnan ja aiheen käsittelyssä ja värien käytössä. Näyttelyssä 
erilaiset maalaukselliset lähestymistavat rinnastuvat myös veistotaiteen muotoa ja materiaalia 
tutkivaan ilmaisuun. 

Taideteokset eivät synny tyhjiöön, vaan osaksi jatkumoa. Jokainen uusi teos rinnastuu jo 
syntyessään erilaisten kontekstien kautta muihin teoksiin ja heijastelee oman aikansa ja 
aikaisempien vuosikymmenten taidekäsityksiä ja aatevirtauksia. Tavallaan jokaisessa 
teoksessa ovat läsnä kaikki muut teokset.

Taidenäyttelyihin esille pantuina teokset asettuvat jälleen uudenlaisiin yhteyksiin, jossa myös 
katsoja on mukana. Yhtä lailla kuin taiteen tekeminen myös taiteen katsominen on luova 
prosessi. Se on osittain tietoinen ja osittain intuitiivinen tapahtuma, jossa teosten herättämät 
mielleyhtymät yhdistyvät katsojan aikaisempiin kokemuksiin ja analyyttiseen pohdiskeluun.

Teoksia voi rinnastaa esimerkiksi värin, tekniikan, materiaalin käsittelyn, tekotavan, tyylin tai 
aiheen kautta. Yhteen tuodut teokset voivat jatkaa, tukea tai asettua kontrastiin toistensa 
(sisällön) kanssa. Ne voivat käydä vuoropuhelua, kommentoida toisiaan, tuottaa yhdessä 
merkityksiä, jotka ovat enemmän kuin teosten merkitykset yksinään. Yksi plus yksi voikin olla 
enemmän kuin kaksi.

Näyttelyssä esillä olevat Maire Gullichsenin taidesäätiön teokset ovat: Magnus Enckell: 
Nuorukainen (1916), MG 26, Birger Carlstedt: Chanson Lyrique (1954), MG 12, Juhana 
Blomstedt: Substance Blanche (1973-74), MG 10 sekä Kain Tapper: Kudelma marmorissa 
(1971), MG 373. Muut esillä olevat teokset ovat poimintoja Porin taidemuseon 
tallennekokoelmista.Lisätiedot:
Näyttelyn suunnittelusta vastaava Porin taidemuseon pedagoginen yksikkö.
Mirja Ramstedt-Salonen, puh. 044 701 1119 / mirja.ramstedt-salonen at pori.fi
Anni Venäläinen, puh. 044 701 7601 / anni.venalainen at pori.fi

 Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta