[Nayttelyposti] Pelon ja toivon viestejä lapsuudesta Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa

Alariesto Tuija ROVANIEMEN KAUPUNKI Tuija.Alariesto at rovaniemi.fi
Ti 3.Huhti. 08:23:40 EEST 2007


> 		Pelon ja toivon viestejä lapsuudesta  - Lasten piirustuksia jälleenrakennuksen ajan Lapista sekä tämän päivän Israelista ja Länsirannalta. 
> 
> 		Näyttely esittelee kaksi eri aineistoa, jotka on kerätty kahdesta eri maasta ja kahdelta eri aikakaudelta. Lapin maakuntamuseon kokoelmien aineisto koostuu lappilaisten koululaisten piirustuksista jälleenrakennusvuosilta 1945> -> 1946. Sen on kerännyt talteen kveekarien avustustoiminnassa Lapissa toiminut kanadalainen Naomi Jackson Groves. 
> 
> 		Toinen aineisto sisältää israelilaisten ja palestiinalaisten lasten piirtämiä kuvia, jotka on kerätty helmi-maaliskuussa 2007 Ein Keremin kylän ala-asteen neljännestä luokasta ja Betlehemin S.O.S.-Lapsikylästä. Näyttelyn lähtökohtina ovat sodan ja väkivallan uhkan todellisuutta elävän lapsen ajatuksista ja arkipäivän elämästä kertominen sekä ymmärryksen luominen eri kulttuureissa elävien ihmisten välille. 
> 
> 		On olemassa monia tapoja katsoa lasten taidetta. Lasten tekemiä kuvia voidaan katsoa taideteoksina, kehityksestä kertovina kuvina tai heidän kokemuksistaan kertovina viesteinä. Lapsi piirtää itselleen tärkeitä aiheita tai asioita, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia hänen elämässään. Lapsen tuottamat kuvat kertovat paljon hänen kasvustaan ja kehityksestään elämän eri osa-alueilla. Piirustusten kautta voidaan tarkastella onko lapsi iälleen tyypillisessä kehitysvaiheessa. Piirustuksessa lapsi antaa osan itsestään, siitä miten hän ajattelee, tuntee ja näkee. Lapsen tietoisuus ympäröivästä maailmasta näkyy hänen töistään ja piirrokset kuvastavat ajatteluprosesseja. 
> 
> 		Lappilaisten lasten piirustukset (Lapin maakuntamuseon kokoelmista) ovat Mirja Angelin pro gradun tutkimusaineistoa ja israelilaisten sekä palestiinalaisten lasten piirustukset Anna Suomalaisen pro gradun tutkimusaineistoa. Molemmat opiskelevat Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa.
> 
> 		Näyttely on esillä Lapin maakuntamuseossa, Arktikumissa 3.4.> -> 3.6.2007.
> 
> 		*********************************
> 		Tuija Alariesto
> 		Näyttelyamanuenssi
> 		Lapin maakuntamuseo
> 		Pohjoisranta 4
> 		96200 Rovaniemi
> 		040 - 734 1060 
> 		tuija.alariesto at rovaniemi.fi
> 		*********************************
> Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta