[Nayttelyposti] Koko kansan Runeberg -näyttely / Utställningen Hela folkets Runeberg

Inari Porkka inari.porkka at porvoonmuseo.fi
Ti 31.Tammi. 09:25:13 EET 2023


På svenska nedan

KOKO KANSAN RUNEBERG -näyttely
AVAUTUU KOTIMUSEOSSA 4.2.2023

J. L. Runebergin kodissa avautuu kansallisrunoilijan henkilökultin historiasta kertova erikoisnäyttely.

Näyttely tutustuttaa meidät kansallisrunoilija J. L. Runebergin muistamisen ainutlaatuiseen perinteeseen, historiaan ja sen moninaisiin muotoihin. J. L. Runebergin tuotanto runoilijana nosti hänet kansallisrunoilijan asemaan sivistyneistön piirissä jo hänen elinaikanaan. Kansan parissa hänet opittiin tuntemaan suomalaisuutta kuvanneiden tekstien kautta. Valtaosa tuntee edelleen kansallislaulun Maamme sekä Vänrikki Stoolin tarinat -runoteoksen. Runebergin nimikkoleivos runebergintorttu on edelleen suosittu leivonnainen ja sitä nautitaan ympäri maan etenkin runoilijan syntymäpäivän tienoilla 5. helmikuuta. Keskeisiä kiinnekohtia Runebergin muistamisessa ovat muistopatsaat ja -paadet eri kaupungeissa ja hauta Porvoon Näsinmäen hautausmaalla.

Näyttelyssä on esillä Runebergin saamia hämmästyttäviä lahjaesineitä ja muita huomionosoituksia, kuten kunniamerkkejä Pohjoismaista ja Venäjältä. Esillä on myös henkilökohtaisia muistoja kuten runoilijan hiuksia ja partakarvoja.

Porvoon museon kokoelmaan kuuluu jalasjärveläisen nimismiehen nikkaroima muistotaulu vuodelta 1906. Kaarlo Lehtola suunnitteli taulun kiertonäyttelyksi, jonka oli määrä liikkua rautateitse ympäri maata.

Tänä päivänä Runebergin muistaminen ja hänen syntymäpäivänsä vietto ovat Porvoossa yhä voimissaan ja päivän juhlinta on elävää perintöä, jota kannatellaan sukupolvesta toiseen. Keskeisessä roolissa ovat Porvoon vapaapalokuntalaiset ja laulukuoro Runebergskören BSB. Juhlallisuuksien muoto on jonkin verran muuttunut aikojen kuluessa, mutta soihtukulkue haudalle, patsaalle ja runoilijan kodille laulutervehdyksineen ovat juhlinnan ydintä edelleen. Kyseessä on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen tapahtumaperinne. Se on mukana Suomen elävän perinnön kansallisessa luettelossa saunomisen, sienestyksen ja esimerkiksi kanteleensoiton ohella.

Näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyönä Porvoon museo ja Porvoon kaupunki.

Lisätietoja näyttelystä:

Näyttelyn tekijät: amanuenssi Susanna Widjeskog, Porvoon museo susanna.widjeskog at porvoonmuseo.fi 040 734 4369 ja museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, Porvoon museo johanna.lehto-vahtera at porvoonmuseo.fi 044 080 0227 ja museonhoitaja Laura Svärd, J.L. Runebergin kotimuseo, Porvoon kaupunki laura.svard at porvoo.fi 040 144 8103


- - - -


Utställningen HELA FOLKETS RUNEBERG
ÖPPNAS I HEMMUSEET 4.2.2023

I J. L. Runebergs hem öppnas en specialutställning om personkulten kring nationalskalden. På utställningen får vi bekanta oss med den unika traditionen kring minnet av J. L. Runeberg, dess historia och dess många uttrycksformer. Med sina dikter uppnådde J. L. Runeberg positionen som nationalskald inom den bildade klassen redan under sin livstid. Folket lärde känna honom genom hans texter som beskrev finskheten. De flesta kan nationalsången Vårt land och känner till diktverket Fänrik Ståls sägner. Bakelsen som är uppkallad efter honom, Runebergstårtan, är fortfarande populär och avnjuts runtom i landet framför allt kring skaldens födelsedag den 5 februari. Centrala fästpunkter i minnet av Runeberg är de statyer och minnesstenar som finns i olika städer samt graven på Näsebackens begravningsplats i Borgå.

På utställningen visas häpnadsväckande gåvor och andra hedersbetygelser som förärades Runeberg, såsom ordenstecken från de nordiska länderna och Ryssland. Också personliga minnesföremål, såsom hår- och skäggstrån av diktaren, är utställda.

I Borgå museums samlingar ingår en minnestavla som är snickrad av en länsman från Jalasjärvi 1906. Kaarlo Lehtola hade tänkt sig att tavlan skulle bli en ambulerande utställning, som skulle transporteras med järnväg till olika platser i landet.

Man minns Runeberg och firar hans födelsedag i Borgå än i dag och firandet är en levande tradition som förs vidare från generation till generation. I firandet har Borgå frivilliga brandkårister och Runebergskören BSB centrala roller. Formerna för festligheterna har ändrats något under årens lopp, men fackeltåget till graven, statyn och skaldens hem med tillhörande sånghälsning utgör fortfarande kärnan i firandet. Det är fråga om en unik festtradition även internationellt sett. Den är upptagen i den nationella förteckningen över levande kulturarv, tillsammans med till exempel bastubad, svampplockning och att spela kantele.

Utställningen är producerad som ett samarbete mellan Borgå museum och Borgå stad.

Ytterligare information om utställningen:

Utställningen är gjord av: amanuens Susanna Widjeskog, Borgå museum susanna.widjeskog at porvoonmuseo.fi 040 734 4369 och museidirektör Johanna Lehto-Vahtera, Borgå museum johanna.lehto-vahtera at porvoonmuseo.fi 044 080 0227 samt museiföreståndaren Laura Svärd, J.L. Runebergs hem, Borgå stad laura.svard at porvoo.fi 040 144 8103


Lisätietoja postituslistasta Nayttelyposti