[Nayttelyposti] Aallot kantavat Porvoon museossa - Vågorna bär i Borgå museum

Juha Jämbäck juha.jamback at porvoonmuseo.fi
Pe 4.Syys. 13:21:11 EEST 2020


"Aallot kantavat" on näyttely Porvoon vuosisataisista merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäiviin. Porvoon ranta-aitat ovat ainutlaatuiset varhaiseen kauppamerenkulkuun liittyvät rakennukset. Näyttely kuljettaa näyttelyvieraan niiden luota jokivarren veneveistämöihin, viivähtää telakoilla ja satamissa. Sieltä se jatkaa edelleen ulkosaaristoon majakoille ja haaksirikkopaikoille. Näyttelyn kuvat, esineet ja taideteokset kertovat purje- ja moottorialuksista niin kotivesillä Porvoon saariston suojissa kuin kaukomailla valtamerten rannattomilla ulapoilla.Porvoolaiset saivat suorat yhteydet ulkomaiden keskuksiin 1700-luvulla. Suuret purjealukset saavuttivat matkoillaan Välimeren; rannikoilla ja saaristossa liikkuivat pienemmät jaalat. Parhaimmillaan 1800-luvulla porvoolaiset kauppiaat omistivat kymmeniä aluksia. Muistona purjealusten ja telakoiden kulta-ajasta ajasta ovat Porvoon museon kokoelmiin kuuluvat lähes 30 laivamaalausta, joista tällä kertaa esillä ovat 13 porvoolaisille kuulunutta alusta. Ainutlaatuista näyttelymateriaalia ovat myös merikapteeni A.F. Ljungbergin 1800-luvun merikartat.Höyrylaivaliikenne oli vilkkaimmillaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jolloin kaupunkien välisen liikenteen lisäksi alukset kuljettivat matkustajia ja tavaroita saaristossa. Saaristolaiset olivat aikoinaan täysin riippuvaisia käytännöllisistä veneistään. Ne valmistettiin usein itse tai paikallisilla veneveistämöillä.


Merenkulkijat eivät aina palaa matkoiltaan. Siitä kertovat Porvoon saaristossa lojuvat yli 50 hylkyä, esimerkiksi Kallbådagrudin matalikolla on 1700-luvulla hollantilainen Huis te Warmelo -sotalaiva, Emäsalon eteläkärjessä taas venäläinen "Kultakaleeri". Jälkimmäisestä nostettuja löytyjä on esillä näyttelyssä.Laivoissa kulki ja kulkee edelleen "salamatkustajia": kauppatavaroiden joukossa tai painolastissa saattaa olla vieraslajien itämiskelpoisia siemeniä. Myös alusten painolastiveden mukana tulee eliölajeja, jotka saattavat olla haitallisia sekä luonnolle että elinkeinoille.Porvoon museon näyttely toteutetaan Aktiasäätiö Porvoon tuella.Näyttely: Aallot kantavat

Aika: 4.9.2020-31.1.2021

Paikka: Porvoon museo, Holmin talo ja Vanha raatihuone, Porvoo

Avoinna: ke-su 12-16Lisätietoja:

amanuenssi Juha Jämbäck, puh. 040 7366 840, juha.jamback at porvoonmuseo.fi;

tutkija Lillemor Jordas, puh. 040 717 0231, lillemor.jordas at porvoonmuseo.fi

www.porvoonmuseo.fi

*************


Utställningen "Vågorna bär" berättar om den traditionella sjöfarten i Borgå från 1700-talet fram till våra dagar. Borgås karakteristiska strandbodar påminner oss om den tidiga sjöhandeln. Utställningen leder besökaren från strandbodarna söderut längs ån till båtvarv, skeppsvarv och hamnar. Därifrån fortsätter färden till yttre skärgården och dröjer sig kvar vid fyrar och förlista skepp. Fotografier, föremål och konstverk presenterar så väl segel- som motordrivna fartyg i våra skyddade kustvatten, men glömmer inte heller oceanernas öppna vidder.Borgåborna fick direkt kontakt med utländska städer på 1700-talet. På sina resor nådde de stora segelfartygen Medelhavet, medan mindre skutor rörde sig längs kusten och i skärgården. Handelsmännen i Borgå ägde som mest tiotals fartyg. Närmare 30 skeppsporträtt i Borgå museums samlingar påminner oss om segelfartygens och skeppsvarvens guldålder. Till påseende finns nu porträtt på 13 Borgåägda fartyg. För första gången finns även utvalda delar av sjökapten A.F. Ljungbergs samling av 1800-tals sjökartor till påseende.Ångfartygstrafiken var som livligast vid sekelskiftet 1800-1900, då fartygen stod för trafiken mellan städerna, men också skärgårdens person- och frakttrafik. Skärgårdsborna var helt beroende av sina praktiska båtar, som de ofta byggde själva eller beställde av lokala båtvarv. I århundraden byggdes också stora fartyg vid de egna varven.


Sjöfararna återvände inte alltid från sina färder. I Borgås skärgård vilar över 50 vrak på sjöbottnen. Det holländska krigsskeppet Huis de Warmelo sjönk vid Kallbådagrund och den ryska "Guldgalären" vid Emsalös sydspets. Vrakfynd från den senare finns nu utställda.Fartygen har under alla tider också fört med sig "fripassagerare": bland handelsvarorna och i barlasten kan främmande arter finnas gömda, så väl djur som växter. Dessa främmande arter kan orsaka besvär för natur och näringsgrenar.Utställningen understöds av Aktiastiftelsen i Borgå.Utställning: Vågorna bär

Tid: 4.9.2020-31.1.2021

Plats: Borgå museum, Holmska gården och Gamla rådhuset, Borgå

Öppet: on-sö 12-16Tilläggsuppgifter:

amanuens Juha Jämbäck, tfn 040 736 6840, juha.jamback at porvoonmuseo.fi;

forskare Lillemor Jordas, tfn. 040 717 0231, lillemor.jordas at porvoonmuseo.fi

www.porvoonmuseo.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta