[Nayttelyposti] Pohjanmaan museossa esillä Tiina Laasosen nykykuvanveistoa / Österbottens museum ställer ut Tiina Laasonens nutidsskulpturer

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ma 4.Maalis. 10:36:40 EET 2019


https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjanmaan-museossa-on-esilla-tiina-laasosen-nykykuvanveistoa?publisherId=67975446&releaseId=69853128
https://www.sttinfo.fi/tiedote/osterbottens-museum-staller-ut-tiina-laasonens-nutidsskulpturer?publisherId=67975446&releaseId=69853143

POHJANMAAN MUSEOSSA ESILLÄ TIINA LAASOSEN NYKYKUVANVEISTOA

Pohjanmaan museossa avautuu 1.3. kuvanveistäjä Tiina Laasosen näyttely Päivän kierto. Näyttelyssä on esillä Laasosen vanhempien ja harvoin nähtyjen tilataideteosten lisäksi uusia teoksia. Näyttely on esillä 19.5. asti.

Tiina Laasonen (1968) on Kauhavalla syntynyt kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija ja taiteen opettaja, joka asuu ja työskentelee Seinäjoella. Taiteellinen työ on hänen kielensä, jonka avulla hän pohtii ihmisyyttä ja käsittelee suhdettaan ympäristöönsä. Laasoselle on tärkeää materiaalin kosketus ja sen olemuksen kunnioittaminen. Veistoksiin ja installaatioihin käyttämänsä materiaalit hän valitsee idean ja esityspaikan mukaan.

Laasosen taideteoksia on ollut esillä lukuisissa museoissa ja gallerioissa kotimaassa sekä ulkomailla. Hänen teoksiaan on myös julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa. Julkisia taideteoksia Laasonen on toteuttanut kaupunki- ja maaseutumiljööseen. Lisäksi hän tekee yhteisö- ja ympäristötaideprojekteja sekä ohjaa ympäristötaiteen työpajoja. Pohjanmaan taidetoimikunta on myöntänyt Laasoselle Pohjanmaan taidepalkinnon 2017 laaja-alaisesta työstä taiteilijana.

TEOKSET KÄSITTELEVÄT RUUHKAVUOSIA, NAISEUDEN HAASTEITA JA VANHENEMISTA

Päivän kierto -näyttelyn teokset ovat käsitteellisiä installaatioita, joiden tematiikka piirtää emotionaalisen elämänkaaren jokapäiväisessä elämässä koettujen pienten asioiden kautta. Teokset käsittelevät niin naiseutta kuin ikääntymistäkin. Näyttely on jatkumoa Nelimarkka-museossa kesällä 2018 olleelle Muistijälki -näyttelylle.

Vanhin teos on vuonna 2003 valmistunut naiseuden haasteita käsittelevä Naisen osa - Paikka!. Teos koostuu 128 keraamisesta muottiin prässätystä 50-luvun italialaisesta korkokengästä, jotka on asetettu alustoille tiukkaan muodostelmaan.

Teoksen Kehtolaulu 2 (2011) tematiikka kaivautuu sairastamiseen ja vanhenemiseen. Kaunis pitsimäinen pilleripeitto kätkee alleen rautasängyn. Peittoon ommellut 3510 pilleriä on valettu kipsistä ja teoksessa on käytetty kierrätettyä materiaalia, esimerkiksi Jyväskylän mummon kapiolakanoita. Teos on ollut esillä Kuntsin modernin taiteen museossa järjestetyssä Pohjalaisen Taiteilijaliiton näyttelyssä vuonna 2011.

UUSIMMAT TEOKSET KÄSITTELEVÄT MUISTAMISEN MERKITYSTÄ

Näyttelyn uusimmat teokset liittyvät kuvanveistäjän parhaillaan työstämään Muistin sävyt -sarjaan, jonka teokset käsittelevät muistamisen merkitystä oman identiteetin säilyttämisessä.

Arjen helmiä (2019) on kollaasinomainen tilataideteos, jonka esineistö kertoo yksilöllisiä tarinoita elämästä. Siihen on koottu kotikäytössä kuluneita puisia tarve-esineitä, jotka taiteilija on kerännyt kirpputoreilta ja saanut lahjoituksina. Ruuhkavuosi (2019) -teos on huoneentaulu yhdestä eletystä vuodesta. Teos on esinekooste.

Näyttelyn klassinen puuteos Hyvät ja huonot päivät (2018) koostuu puunrungoista sorvatuista helmistä, jotka on koottu suurikokoiseksi puiseksi helminauhaksi. Ompeleen tavoin nauha katoaa seinän sisään ja tulee taas seinästä ulos. Teos pohjautuu muistovärssynä käytettyyn katkelmaan laulusta "Muista joka päivä".

Päivän kierto -näyttelyn toteutusta on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan toimipiste.

TAPAHTUMAT

Näyttelyn yleisöopastukset pidetään Pohjanmaan museossa joka kuukauden toinen sunnuntai klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.
Aluetaidemuseotutkija Jaakko Linkamo pitää asiantuntijaopastukset tiistaisin 12.3. sekä 9.4. suomeksi klo 13 ja ruotsiksi klo 14.
Taiteilijatapaaminen Tiina Laasosen kanssa pidetään klo 12-17 tiistaina 19.3., joka on Minna Canthin ja tasa-arvon päivä. Näyttelyyn on tuolloin myös ilmainen sisäänpääsy.
Näyttelyn voi nähdä ilmaiseksi myös kansainvälisenä museopäivänä lauantaina 18.5.

Tiedotuskuvia: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/8zTRTNi9ApC3BwB

Lisätietoja: näyttelyn tuottaja, aluetaidemuseotutkija Jaakko Linkamo, Vaasan kaupungin museot, p. 0400 803 786, jaakko.linkamo at vaasa.fi

-------------------------------------

ÖSTERBOTTENS MUSEUM STÄLLER UT TIINA LAASONENS NUTIDSSKULPTURER

I Österbottens museum öppnas 1.3 skulptören Tiina Laasonens utställning Solvarv. På utställningen visas förutom Laasonens äldre och mer sällan sedda konstverk även nya verk. Utställningen pågår till 19.5.

Tiina Laasonen (1968) är en skulptör, miljökonstnär och konstpedagog som är född i Kauhava men som bor och arbetar i Seinäjoki. Det konstnärliga arbetet är det språk genom vilket hon reflekterar över tillvaron som människa och bearbetar sitt eget förhållande till omgivningen. För Laasonen är materialets närvaro och respekten för materialets väsen centrala. De material som hon använder väljer hon ut enligt idén och platsen för varje enskild skulptur och installation.

Laasonens konstverk har ställts ut i många museer och gallerier såväl i Finland som utomlands. Hennes verk finns även i offentliga och privata samlingar. Laasonen har förverkligat offentliga konstverk i urban och rural miljö. Vid sidan av allt det här är hon ansvarig för flera samhälls- och miljökonstprojekt förutom workshoppar inom miljökonst. Österbottens konstkommission har beviljat Laasonen Österbottens konstpris 2017 för hennes mångsidiga arbete som konstnär.

VERKEN BEHANDLAR "TOPPÅR", KVINNLIGHETENS UTMANINGAR OCH ÅLDRANDE

Verken i utställningen Solvarv är konceptuella installationer vars tematik återspeglar en emotionell livscykel genom små ting ur vardagslivet. Arbetena behandlar såväl kvinnlighet som åldrande. Utställningen är en fortsättning på utställningen Muistijälki i Nelimarkkamuseet sommaren 2018.

Det tidigaste arbetet är Kvinnans status - Plats! som blev klart år 2003 och som handlar om utmaningarna med att vara kvinna. Verket består av 128 keramiska klackskor som är avgjutningar av ett italienskt skopar från 1950-talet och som har ställts i strikt ordning på plattor.

Tematiken i Vaggvisa 2 (2011) bottnar i sjukdom och åldrande. Det vackra spetslika sängöverkastet döljer en järnsäng. Laasonen har sytt in 3 510 piller av gips i täcket och har återvänt bl.a. sin Jyväskylä-farmors hemgiftslakan. Verket har tidigare visats på Österbottniska konstnärsförbundets utställning i Kuntsi museum för modern konst i Vasa år 2011.

DE FÄRSKASTE VERKEN BENHANDLAR MINNETS BETYDELSE

De färskaste konstverken på utställningen ingår i konstnärens aktuella serie Minnets nyanser. Dessa arbeten tar upp frågor kring minnets betydelse för att bevara ens egen identitet.

Vardagspärlor (2019) är en installation i collageform där föremålen återger individuella berättelser om livet. Installationen består av nötta hushållsföremål i trä vilka konstnären har hittat på loppisar och fått som donationer. Toppåret (2019) är en hustavla om ett år i livet. Verket är ett collage av föremål.

Verket Goda och dåliga dagar (2018) är ett klassiskt utfört arbete i trä; det består av pärlor som är svarvade ur trädstammar och som utgör ett pärlband i stort format. Liksom en söm försvinner bandet in i väggen och dyker sedan upp igen. Verket är baserat på ett avsnitt som är taget ur visan "Muista joka päivä" (Minns varje dag) och som brukar användas som minnesvers.

Utställningen Solvarv har understötts av Österbottens byrå vid Centret för konstfrämjande.

EVENEMANG

Utställningens guidningar för allmänheten ordnas på Österbottens museum andra söndagen varje månad kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.
Regionkonstmuseiforskare Jaakko Linkamo håller specialistguidningar tisdagarna 12.3 och 9.4, på finska kl. 13 och på svenska kl. 14.
En konstnärsträff med Tiina Laasonen hålls kl. 12-17 tisdag 19.3, som är Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Det är även fritt inträde till utställningen den dagen.
Man kan se utställningen gratis även på den internationella museidagen lördag 18.5.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/8zTRTNi9ApC3BwB

Mer information: utställningens producent, regionkonstmuseiforskare Jaakko Linkamo, Vasa stads museer, tfn 0400 803 786, jaakko.linkamo at vasa.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta