[Nayttelyposti] Saara Ekströmin uusia teoksia Aboa Vetus & Ars Novassa

Selina Kiiskinen selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi
Ma 17.Kesä. 15:10:37 EEST 2019


Saara Ekström: AMNION
14.6.–3.11.2019 Aboa Vetus & Ars Nova

Arvostetun turkulaistaiteilijan Saara Ekströmin yksityisnäyttely Aboa Vetus & Ars Novassa esittelee teoksia vuosilta 2017–2019. Taiteilijalla on meneillään intensiivinen työvaihe, ja alun perin Takkahuone-galleriaan suunniteltu näyttely levittäytyy koko toiseen näyttelykerrokseen.

Ekström tunnetaan viimeistellystä valokuva- ja videotaiteestaan. Viime vuosina hänen tuotantonsa on painottunut kokeelliseen elokuvaan. AMNION-näyttelyn kiinnekohtia ovat mustavalkoiselle kaitafilmille (8 mm) kuvatut teokset, joiden lisäksi esillä on uusia valokuvia sekä installaatioita. Monet teoksista saavat näyttelyssä ensiesittelynsä.

Vastakohtaisuudet, kuten luonto ja teknologia, puhtaus ja lika, viettelevä ja vastenmielinen, kohtaavat Ekströmin taiteessa. Monitasoiset rinnastukset avaavat polkuja vapaasti kulkeville mielleyhtymille. Näyttelyn nimiteoksessa risteävät orgaaniset ja ihmisen valmistamat materiaalit. Nimi AMNION merkitsee kalvoa, joka ympäröi ja suojaa sikiötä. Elokuvassa sen korvaa muovi, joka tukehduttaa luonnollisen. Teoksen harkittuun ja houkuttelevaan estetiikkaan kätkeytyy maapalloamme kuormittava jäte ja liikakulutus.

Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna jäte ja lika ovat Ekströmin taiteessa symboli kaikelle sille ei-toivotulle ja arvottomalle, mikä yhteiskunnassamme viedään pois näkyvistä ja siivotaan marginaaliin. ”Kaikki, mikä lakaistaan maton alle, on kiinnostavaa”, Ekström sanoo.

Ekström on kuvannut teoksiinsa rakennuksia, joiden elinkaari on päättymässä tai käyttö muuttumassa. Ne tarjoavat kehykset aikaan ja paikkaan liittyvien kysymysten käsittelyyn – aikakerrostumien, muistin ja katoamisen teemoille. Amplifier-elokuva (2017) esimerkiksi herättelee kaikuja menneisyydestä Helsingin olympiastadionilla, ja Between the Devil and the Deep Blue Sea (2019) dokumentoi Kakolan ja Turun lääninvankilan tyhjentyneitä sellejä. Kummankin teoksen ytimessä on historialla ladattu paikka, jolla on edessään uusi vaihe.

Saara Ekströmin teokset eivät kiinnity tiettyyn aikaan tai määrättyihin tapahtumiin, mutta osuvat kuitenkin ajan hermoon. Onko suhteemme luontoon vääristymässä? Mikä on nykyihmisen yhteys historiaan?

Turussa asuva Saara Ekström (s. 1965) on Suomen eturivin nykytaiteilijoita. Viime vuosina hänet on palkittu AVEK-palkinnolla (2018) ja Varsinais-Suomen taidepalkinnolla (2017). Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä monissa suomalaisissa museoissa, ja hänen elokuvatuotantoaan on ollut esillä useilla alan festivaaleilla.

Erikoiskierros Taiteiden yönä 15.8.2019
Maaliskuussa avattu Päivikki Kallion näyttely Havaintojen näyttämöt jatkuu kesän ajan museon ensimmäisessä kerroksessa. Turun Taiteiden yönä 15.8. klo 19 taiteilijat Saara Ekström ja Päivikki Kallio esittelevät näyttelynsä yleisölle yhdessä keskustellen.

AMNION-näyttelyä ja taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, AVEK sekä Youkobo Art Space.

Kuvia näyttelystä museon verkkosivuilla: https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/saara-ekstrom-amnion

---

Saara Ekström: AMNION
14.6.−3.11.2019 Aboa Vetus & Ars Nova

Saara Ekströms nya verk utställs i Aboa Vetus & Ars Nova

Utställningen AMNION presenterar verk av Saara Ekström som blivit färdiga under åren 2017–2019. Det här är den uppskattade Åbokonstnärens första separatutställning i Aboa Vetus & Ars Nova. Konstnären är i en intensivt pågående arbetsfas och utställningen, som ursprungligen endast skulle visas i Takkahuone-gallerin, sprider sig över hela andra utställningsvåningen.

Ekström är känd för sina genomarbetade fotografi- och videoverk. Under de senaste åren har tyngdpunkten i hennes produktion legat på den experimentella filmen. Utställningen AMNIONs fästpunkter och ställen att stanna upp vid är de verk som filmats på svartvit smalfilm (8 mm), förutom vilka det dessutom finns framsatt nya fotografier samt installationer. Flera verk får i denna utställning sin premiärvisning.

Motsatser såsom natur och teknologi, renhet och smuts, förföriskt och motbjudande möts i Ekströms konst. Parallellerna öppnar oväntade rutter för associationer och tolkningar. I verket som bär samma namn som utställningen korsas organiska och av människan framställda syntetiska material. Namnet AMNION betyder den hinna som omger människans samt ett flertal djurs foster. I filmen ersätts hinnan som skyddar embryot med plast som täcker och kväver det naturliga.

Sett ur en vidare synvinkel är avfallet och smutsen i Ekströms konst en symbol för allt det för vårt samhälle oönskade och värdelösa som förflyttas utom synhåll och placeras i marginalen. ”Allt det vi sopar under mattan är intressant”, säger Ekström.

Under de senaste åren har Ekström i sina verk avbildat byggnader vars livsbåge håller på att ta slut eller vars användning förändras. De har erbjudit ramar för behandlingen av frågor som gäller tid och rum – tidsskikt, minnets och försvinnandets teman. Amplifier-filmen (2017) väcker ekon från det förflutna vid Helsingfors olympiastadion. Between the Devil and the Deep Blue Sea (2019) dokumenterar Kakolas och Åbo länsfängelsets tömda fängelseceller. Kärnan i båda verken är en historiskt laddad plats, som nu har en ny fas framför sig.

Världarna i Saara Ekströms verk är utom räckhåll för de exakt definierade tidsepokerna och händelserna, men de träffar emellertid tidens nerv. Håller vårt förhållande till naturen på att bli förvrängt? Vilket är nutidsmänniskans förhållande till historien?

Åbobon Saara Ekström (f. 1965) är en av Finlands främsta nutida konstnärer. Under de senaste åren har hon prisbelönts med AVEK-priset (2018) och Egentliga Finlands konstpris (2017). Hon har haft privatutställningar på flera finska museer och hennes filmproduktion har varit utställd på flera olika filmbranschens festivaler.

Specialguidning på Konstens natt 15.8.
Päivikki Kallios utställning Scen och iakttagelse, som öppnades i mars, är fortsättningsvis öppen under sommaren på museets första våning. På Konstens natt i Åbo 15.8. kl. 19 är konstnärerna Saara Ekström och Päivikki Kallio på museet, och presenterar sina utställningar tillsammans diskuterandes till publiken (på finska).

Utställningen och konstnärens arbete har stötts av undervisnings- och kulturministeriet, Finska kulturfonden, AVEK samt Youkobo Art Space.

https://www.aboavetusarsnova.fi/sv/utstallningar/saara-ekstrom-amnion


---

Selina Kiiskinen
Tiedottaja-amanuenssi
p. 0207 181 639, 040 576 3839
selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi<mailto:selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi>

Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku
www.aboavetusarsnova.fi<http://www.aboavetusarsnova.fi/>
Facebook<http://www.facebook.com/aboavetusarsnova> | Twitter<https://twitter.com/AVANmuseo> | Instagram<https://www.instagram.com/aboavetusarsnova/>

Paras museokokemus ikinä!Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta