[Nayttelyposti] Kuntsilla esitellään Swanljungin kokoelman taiteilijoiden uudempia teoksia / På Kuntsi visas nyare verk av konstnärer i Swanljungs samling

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
To 7.Helmi. 13:23:28 EET 2019


https://www.sttinfo.fi/tiedote/kuntsilla-esitellaan-swanljungin-kokoelman-taiteilijoiden-uudempia-teoksia?publisherId=67975446&releaseId=69851134
https://www.sttinfo.fi/tiedote/pa-kuntsi-visas-nyare-verk-av-konstnarer-i-swanljungs-samling?publisherId=67975446&releaseId=69851135

KUNTSILLA ESITELLÄÄN SWANLJUNGIN KOKOELMAN TAITEILIJOIDEN UUDEMPIA TEOKSIA

Kuntsin modernin taiteen museon ensimmäisessä kerroksessa avautuu 2. helmikuuta näyttely Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen. Näyttelyssä esitellään näiden neljän Swanljungin kokoelmaan kuuluvan suomalaisen taiteilijan tuotantoa ja se on avoinna 2.6. saakka.

Näyttelyn taiteilijat Kari Cavén, Pekka Jylhä, Pasi Karjula ja Anna Retulainen ovat hyvin edustettuina Swanljungin kokoelmassa ja he ovat olleet merkityksellisiä keräilijälle. Näyttelyssä nähdään taiteilijoiden uusimpia teoksia, joista osa on ensimmäistä kertaa julkisesti esillä. Taiteilijoiden ja taiteenkeräilijä Lars Swanljungin yhteyttä valaistaan nostamalla kokoelmateoksia uudempien teosten rinnalle. Nostojen kautta tuodaan esiin kokoelman vahvuuksia ja luonnetta sekä sitä, että Swanljungin kokoelma on edelleen kiinni ajassa ja ajankohtainen.

Kuvanveistäjä Kari Cavénin (1954) teokset ovat leikkimielisiä ja kekseliäitä. Hän on opiskellut Vapaassa taidekoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Suomen taideakatemian koulussa. Cavén on erikoistunut materiaalien kierrättämiseen, ja usein hän löytääkin teostensa materiaalit kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista. Cavén valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi 1985 ja vuonna 2014 hän sai Pro Finlandia –mitalin sekä vuonna 2018 Suomen Taideyhdistyksen elämäntyöpalkinnon.

Kuvanveistäjä Pekka Jylhän (1955) kookkaat ja näyttävät veistokset kehittyvät ideasta, jota materiaali työskentelyn kuluessa seuraa. Hän on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa ja Ruotsin kuninkaallisessa taideakatemiassa. Jylhä on saanut Pro Finlandia –mitalin vuonna 2008 sekä taiteilijaprofessorin arvonimen vuonna 2012. Hänen tunnetuimpia töitään on Urho Kekkosen muistomerkki Helsingissä.

Kuvataiteilija Pasi Karjula (1964) edustaa kokoelman kokeellista puolta. Karjula on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa sekä Kuvataideakatemiassa Helsingissä ja hänet tunnetaan puuveistoksista, käsitteellisistä teoksista sekä suurista installaatioista. Karjula on saanut Suomen Taideyhdistyksen William Thuring –palkinnon vuonna 2006 sekä Tapperien taideseuran kuvataidemitalin vuonna 2009.

Taidemaalari Anna Retulaisen (1969) maalaukset edustavat abstraktia ekspressionismia. Hän ei ole kiinnostunut ihmisten maalaamisesta, vaan hän kuvaa ajatuksia ja tunteita ilman ihmisen kuvaa. Retulainen on näyttelyssä Swanljungin kokoelman kuvataiteen ja naistaiteilijoiden edustaja.
Retulaisen teospari ”Kaksi polkua” sijoitettiin Presidentinlinnaan joulukuussa 2018. Uusimpia presidenttimuotokuvia lukuun ottamatta Retulaisen maalaukset ovat linnan ainoat nykytaideteokset.


Tapahtumia

Näyttelyn ilmaispäivä pidetään Ystävänpäivänä 14.2. Myös Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. on ilmainen sisäänpääsy.

Kuntsin modernin taiteen museon toisessa kerroksessa avautuu samaan aikaan Swanljungin kokoelmaa esittelevä näyttely Odysseia – matka taiteessa, joka on esillä 2.2.2020 saakka.

Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/qiXNjQwwTlIOY3J


Lisätietoja antaa: vs. amanuenssi Nina Takala, Vaasan kaupungin museot, p. 040 487 9233, nina.takala at vaasa.fi<mailto:nina.takala at vaasa.fi>
 
--------------------------------------------------------------------------------------

PÅ KUNTSI VISAS NYARE VERK AV KONSTNÄRER I SWANLJUNGS SAMLING

I första våningen i Kuntsi museum för modern konst öppnas 2 februari utställningen Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen. På utställningen presenteras verk av dessa fyra finska konstnärer, som ingår i Swanljungs samling, och utställningen är öppen till 2.6.

Konstnärerna på utställningen Kari Cavén, Pekka Jylhä, Pasi Karjula och Anna Retulainen är väl representerade i Lars Swanljungs samling och de har varit betydelsefulla för samlaren. På utställningen visas de nyaste verken av konstnärerna, av vilka en del visas offentligt för första gången. Konstnärerna och konstsamlaren Lars Swanljungs relation belyses genom att samlingsverk lyfts fram vid sidan av de nyare verken. Genom att lyfta fram dem förmedlas samlingens styrkor och karaktär samt det att Swanljungs samling fortsättningsvis följer med tiden och är aktuell.

Skulptör Kari Cavéns (1954) verk är lekfulla och fyndiga. Han har studerat vid Fria konstskolan, Konstindustriella högskolan och Finlands konstakademis skola. Cavén har specialiserat sig på att återvinna material, och ofta hittar han materialen till sina verk på loppmarknader och återvinningscentraler. Cavén valdes till årets unga konstnär 1985 och år 2014 fick han Pro Finlandia-medaljen samt år 2018 Finska konstföreningens pris för en ståtlig karriär.

Skulptör Pekka Jylhäs (1955) stora och imponerande skulpturer utvecklas från en idé som materialet under arbetets gång följer. Han har studerat vid Konstindustriella högskolan, Bildkonstakademin och Kungliga konstakademin i Sverige. Jylhä har fått Pro Finlandia-medaljen år 2008 samt hederstiteln konstprofessor år 2012. Till hans mest kända verk hör minnesmärket över Urho Kekkonen i Helsingfors.

Bildkonstnär Pasi Karjula (1964) representerar samlingens experimentella sida. Karjula har studerat vid konstskolan i Kankaanpää samt Bildkonstakademin i Helsingfors och han är känd för träskulpturer, konceptuella verk samt stora installationer. Karjula har fått Finska konstföreningens William Thuring-pris år 2006 samt Tapperien taideseuras bildkonstmedalj år 2009.

Konstnär Anna Retulainens (1969) målningar representerar abstrakt expressionism. Hon är inte intresserad av att måla människor, utan hon beskriver tankar och känslor utan bilder på människor. Retulainen är på utställningen en representant för bildkonst och kvinnliga konstnärer.
Retulainens verkpar ”Kaksi polkua” placerades vid Presidentens slott i december 2018. Förutom de nyaste presidentporträtten är Retulainens målningar de enda samtidskonstverken i slottet.


Evenemang

Gratisdag för utställningen ordnas på Vändagen 14.2. Också under Internationella museidagen 18.5 är det gratis inträde.

I andra våningen av Kuntsi museum för modern konst öppnas samtidigt utställningen Odyssé – en resa i konsten, som presenterar Swanljungs samling och visas till 2.2.2020.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/qiXNjQwwTlIOY3J


Mer information ger tf amanuens Nina Takala, Vasa stads museer, tfn 040 487 9233, nina.takala at vasa.fi<mailto:nina.takala at vasa.fi>

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta