[Nayttelyposti] Uusia ideoita museosta! Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttelyt

Selina Kiiskinen selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi
Ma 4.Helmi. 09:55:02 EET 2019


Uusia ideoita museosta!

Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttely
30.1.-10.3.2019 Omatila, Aboa Vetus & Ars Nova

Innovaatioketjuja. Museo innovaatioiden alustana
5.2.-20.12.2019 Tekniikan museo

Miten työelämätaidot, yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen ja museosisällöt sopivat yhteen? Onko museo hyvä ympäristö uusien ideoiden kehittämiselle? Nuoret korkeakouluopiskelijat ovat testanneet tätä innovointikursseilla syksystä 2018 alkaen Aboa Vetus & Ars Novassa sekä Tekniikan museossa. Kurssien demonäyttelyt kummassakin museossa kertovat työskentelyn tuloksista.

Opiskelijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopistosta ovat toteuttaneet pienoisnäyttelyt Museot innovaatioalustoina -kurssien päätteeksi. Näyttelyt esittelevät innovointikursseilla kehitettyjä ideoita. Aboa Vetus & Ars Novan Omatilassa yleisö pääsee esimerkiksi osallistumaan tubetyöpajaan, saamaan katkaisuhoitoa kiireeseen tai testaamaan toimintapeliä museossa. Tekniikan museossa puolestaan kysytään, mikä erottaa keksinnön ja innovaation. Kokeiluketjuja -näyttelyssä paneudutaan opiskelijoiden innovointiprosessiin ja nuorten ääni ja ideat ovat näyttelyn pääosassa.

Näyttelyt ovat osa Museot innovaatioalustoina -hanketta, jonka tavoitteena on edistää museoiden, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välistä yhteistyötä sekä nuorten aikuisten työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista. Hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita, ja siten vahvistaa niiden yhteiskunnallista roolia.

Hankkeen toisessa vaiheessa innovaatioprosessi tuotiin museoon. Kursseilla opiskelijat rajasivat tiimeilleen yhteiskunnallisen ongelman ja ideoivat siihen ratkaisuja, kehittäen lopulta konkreettisen tuotteen tai palvelukonseptin. Opiskelijoiden työskentelyä tukivat innovaatiovalmentajat, asiantuntijavieraat sekä museoammattilaiset. Museoympäristöstä haettiin inspiraatiota ja näkökulmia menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan.
"Tulevaisuuden työelämässä nuorilta odotetaan yhä enemmän innovaatio- ja yrittäjäosaamista, ennakkoluulottomuutta, luovaa ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan. Näitä ja monia muita taitoja opittiinkin kurssilla käytännössä innovoinnin, palvelumuotoilun ja tiimityön muodossa", kertoo hankekoordinaattori Heini Sorakivi.

Museot innovaatioalustoina -hanke

Museot innovaatioalustoina on vuonna 2017 alkanut kaksivuotinen hanke, jossa on mukana neljä toteuttajaa: historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova, innovaatioiden vaiheita tutkiva Tekniikan museo, yrittäjyyskasvatuksen tuntija Nuori Yrittäjyys ry sekä innovaatiokasvatuksen asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto, ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaa.

Hanke koostuu kolmesta vaiheesta, joista kaksi ensimmäistä on suunnattu korkeakouluopiskelijoille. Viimeisessä vaiheessa projektissa kehitettyjä toimintamalleja koulutetaan eteenpäin museoammattilaisille ja muille nuorten kanssa työskenteleville.

Lisätietoja hankkeesta ja kurssien ohjelmasta: www.museoinno.fi<http://www.museoinno.fi>
Näyttely Aboa Vetus & Ars Novassa: https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/museot-innovaatioalustoina-kurssilaisten-demonayttely
Näyttely Tekniikan museossa: https://tekniikanmuseo.fi/kokeiluketjuja-pienoisnayttely-avautuu-5-2/

Lisätietoja:

Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
Aboa Vetus & Ars Nova
p. 0207 181 644
heini.sorakivi at aboavetusarsnova.fi<mailto:heini.sorakivi at aboavetusarsnova.fi>

--
Selina Kiiskinen
Tiedottaja-amanuenssi
p. 0207 181 639, 040 576 3839
selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi<mailto:selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi>

Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Itäinen Rantakatu 4-6
20700 Turku

www.aboavetusarsnova.fi<http://www.aboavetusarsnova.fi/>
www.turkubiennaali.fi<http://www.turkubiennaali.fi>
Facebook<http://www.facebook.com/aboavetusarsnova> | Twitter<https://twitter.com/AVANmuseo> | Instagram<https://www.instagram.com/aboavetusarsnova/>

Paras museokokemus ikinä!Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta