[Nayttelyposti] Arkkitehtuurimuseon syysnäyttely

Eeva-Liisa Taivassalo Eeva-Liisa.Taivassalo at museoliitto.fi
Ti 18.Syys. 08:56:43 EEST 2018


Arkkitehtuurimuseo
Tiedote 18.9.2018

INTERPLAY OF CULTURES avautuu Arkkitehtuurimuseossa

26.9.2018 – 24.2.2019

Olette lämpimästi tervetulleita avajaisiin tiistaina 25. syyskuuta kello 18.
Näyttelyn avaavat arkkitehti, tekniikan tohtori Hennu Kjisik ja arkkitehti Veikko Vasko. Avajaisvieraita viihdyttää Jori Hulkkonen Trio.

ja luennolle kello 17
Luento: Arkkitehti, professori, Tomà Berlanda. Kapkaupungin yliopiston Arkkitehtuurin, geomatiikan ja kaavoituksen koulun johtaja. Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

Arkkitehtuurimuseon syysnäyttely, Interplay of Cultures, juhlistaa Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutuksen 25-vuotista historiaa. Samalla näyttely nostaa esille huolen maailman tilasta.

Globalisaatio, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, joiden takia ihmisen elinympäristö ja maapallo ovat suuressa muutoksessa. Rakennetun ympäristön suunnittelulla on keskeinen rooli ilmiöiden torjunnassa ja lievittämisessä. On tärkeää, että arkkitehtien ammattikuntaa koulutetaan vastaamaan haasteisiin.

Arkkitehti ja varadekaani Saija Hollménin kuratoima näyttely esittelee kaksi Aalto-yliopiston poikkitieteellistä ja yhteistoiminnallista yliopistokurssia. Arkkitehtuurin laitoksen Interplay of Cultures ja Rakennetun ympäristön laitoksen Sustainable Global Technologies (SGT) toimivat Aalto World in Transition Research LAB (Aalto Wit LAB) -tutkijaverkoston alaisina. Ne ovat vuosien aikana tuoneet satoja arkkitehtiopiskelijoita etsimään ratkaisuja maailman ongelmiin.

Näyttely tuo museoon tunnelmia kurssien kohdemaiden kulttuureista ja esittelee joitakin esimerkkejä niiden puitteissa syntyneistä projekteista. Mukana on myös toteutuneita kohteita. Esimerkit osoittavat, että globaalit ilmiöt haastavat nuoret suunnittelijat lähestymään entistä monitahoisempia kysymyksiä. Samalla keskiöön nousee arkkitehdin oma kasvutarina ammattilaiseksi, jonka työtä ohjaavat vastuulliset arvot ja työtavat. Osallistuva suunnittelu sekä toimiminen osana monialaista ryhmää itselle vieraassa kulttuuriympäristössä on ollut monelle käänteentekevä kokemus.

Monialaisilla kursseilla opiskelijat joutuvat omaksumaan työelämässä tarvittavia taitoja, kuten esimerkiksi ryhmätyötaitoja, projektinhallintaa, viestintää ja yhteisöllistä vuorovaikusta. Avainasemaan nousee taito yhdistää tietoa esimerkiksi arkkitehtuurin, muotoilun ja tekniikan aloilta toteuttamiskelpoiseksi lopputulokseksi.

Näyttely piirtää esiin yliopisto-opetuksen mahdollisuudet ja haasteet kansainvälistyvässä maailmassa. Kehitysyhteistyön luonne on muuttunut valtiollisesta ylhäältä alas suuntautuvasta toiminnasta enenevässä määrin ruohonjuuritason yksilöiden toiminnaksi. Globaalin kestävyyden ja humanitäärisen kehityksen kentälle on avautunut mahdollisuuksia pienten toimijoiden osallistumiselle ja aktiivisuudelle. Toisaalta globaalit haasteet  ovat kokoluokassaan vaativia: ratkaisut edellyttävät poikkitieteellistä ja monialaista yhteistyötä. Yliopistot ovat ottaneet aktiivisen roolin välittäjinä eri sidosryhmien välillä.

”Näyttely avaa mahdollisuuden käydä keskustelua arkkitehtuurin asemasta globalisoituvassa maailmassa ja kyseenalaistaa arkkitehtien perinteisiä rooleja. Muuttuva maailma haastaa meidät toimimaan yhdessä laajojen kysymysten parissa, vaihtuvissa olosuhteissa ja erilaisten kulttuurien äärellä,”  kertoo kuraattori Saija Hollmén.

”Näyttelyn taustalla on itse asiassa ideologisesti hyvin kaunis kysymys siitä, voidaanko arkkitehtuurin avulla parantaa maailmaa", toteaa Arkkitehtuurimuseon väliaikainen museonjohtaja Reetta Heiskanen.

"Ympäristöstä kumpuavien tarpeiden ratkominen on selvästi samalla opettanut nuorille suunnittelijoille empatiaa ja kunnioitusta. Kulttuurien väliset kohtaamiset eivät koskaan ole staattisia”, jatkaa Heiskanen.

Näyttelyn ovat tuottaneet Arkkitehtuurimuseo, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos sekä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos.

Näyttelyn kuratoi arkkitehti, varadekaani Saija Hollmén. Näyttelysuunnittelijana toimii Maiju Suomi ja hankeassistenttina Johanna Marttila. Graafisesta suunnittelusta ja julkaisusta vastaa Salla Bedard. Näyttelymestarina toimii Timo Vikkula.

Näyttelyn oheisohjelma avaa kestävyyden teemoja luentojen, keskustelutilaisuuksien ja teemaopastusten kautta. Näyttelyjulkaisu syventää kokonaisuutta taustoittavilla artikkeleilla ja projektiesittelyillä. Näyttelyn oheisohjelmaa tukee Allan ja Bo Hjeltin taidesäätiö.

Näyttelyn ohjelmisto

Tiistai 25.9. kello 17, Arkkitehtuurimuseo
Luento: Arkkitehti, professori, Tomà Berlanda. Kapkaupungin yliopiston Arkkitehtuurin, geomatiikan ja kaavoituksen koulun johtaja. Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

Keskiviikko 24.10. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Round table -keskustelu näyttelyn teemoista: moderaattorina näyttelyn kuraattori, arkkitehti ja varadekaani Saija Hollmén. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Keskiviikko 21.11. kello 18,  Arkkitehtuurimuseo
Luento: Professori Ester Chalresworth, RMIT, Melbourne, Australia
Architects Without Frontiers: War Reconstruction and Design Responsibility

Teemaopastukset yhteistyössä Helinä Rautavaaran museon kanssa talvella 2019

Käyntiosoite

Arkkitehtuurimuseo
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki

ti–su 11–18
ke 11–20

Aikuiset 10 €
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 5 €
Alle 18-vuotiaat ja sotaveteraanit maksuton
Yhteislippu Arkkitehtuurimuseoon ja Designmuseoon 15 €
Arkkitehtuurimuseo on Museokortti-museo

Ilona Hildén, tiedottaja
Arkkitehtuurimuseo
ilona.hilden at mfa.fi<mailto:ilona.hilden at mfa.fi>
+358 45 7731 0468

viestin välitti
Eeva-Liisa Taivassalo
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta