[Nayttelyposti] Pohjanmaan museossa on kesällä esillä Eero Nelimarkan nuoruusvuosien teoksia / På Österbottens museum visas i sommar verk från Eero Nelimarkkas ungdomsår

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
To 14.Kesä. 12:24:00 EEST 2018


https://www.vaasa.fi/tiedote/pohjanmaan-museossa-on-kesalla-esilla-eero-nelimarkan-nuoruusvuosien-teoksia
https://www.vaasa.fi/sv/tiedote/pa-osterbottens-museum-visas-i-sommar-verk-fran-eero-nelimarkkas-ungdomsar

POHJANMAAN MUSEOSSA ON KESÄLLÄ ESILLÄ EERO NELIMARKAN NUORUUSVUOSIEN TEOKSIA

Pohjanmaan museossa on 15.6.-7.10.2018 esillä näyttely Eero Nelimarkka, joka keskittyy lakeuksien maalaajana paremmin tunnetun taiteilijan 1910- ja 1920-lukujen teoksiin. Niiden innoituksen lähteenä olivat Pariisin modernit taidevirtaukset ja monikansallinen taiteilijaelämä. Esillä on yli 50 maalausta sekä luonnoksia ja kirjeitä muun muassa taiteilijan Pariisin matkoilta.

Eero Nelimarkka (1891–1977) oli 1930-luvulta lähtien yksi Suomen tunnetuimmista taiteilijoista.
Hänen varhaisten teostensa keskeisiä aiheita olivat ihmiskuvat, muun muassa koskettavat lapsimuotokuvat, sekä mittava omakuvien sarja. Teosten näkökulma on moderni ja intiimi, jopa arvoituksellinen. Tiheätunnelmaisten maalausten aiheina oli myös arkisia esineitä sekä sisätiloja, joita usein elävöittää katsojasta poispäin kääntynyt ihmishahmo. Teosten aiheet kertovat myös identiteettiään rakentavan ihmisen maailmasta.

Eero Nelimarkka opiskeli ja loi taidemaalarin uraa määrätietoisesti 1910–20 -luvuilla. Matkat Pariisiin vuosina 1912 ja 1920 olivat merkityksellisiä, samoin opiskelu Eero Järnefeltin johdolla Helsingin Yliopiston piirustussalilla. Sukupolvensa taiteilijoiden tapaan hän etsi uusia ilmaisumuotoja, jotka saattoivat näkyä teoksissa nopeinakin muutoksina. 1910-luvun pelkistetyt muodot muuttuivat 1920-luvun alussa maalauksellisuudeksi, jossa siveltimenvedot erottuivat taas reilusti.

Mukana teoksia Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista

Näyttelyn on kuratoinut FT Riitta Ojanperä ja se on osa sarjaa, jossa esitellään suomalaisen taiteen tutkimusta sekä pohjalaisia taiteilijoita. Näyttely on toteutettu yhteistyössä HAM Helsingin taidemuseon kanssa, jossa se oli esillä 15.9.2017-4.2.2018.

Amanuenssi Magdalena Lindroosin mukaan HAMissa näyttelyä kävi katsomassa yli 40 000 vierasta ja iloitsee siitä, että suosittu näyttely on nyt esillä Pohjanmaan museossa.

HAMin näyttelyssä oli mukana kuusi teosta Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista ja Tikanojan taidekotiin talletetusta Eero Nelimarkka -kokoelmasta.


-        Pohjanmaan museossa näyttelyssä nähdään lisäksi näistä kokoelmista kuusi herkkää perhettä ja taitelijaystäviä esittävää muotokuvaa, joita HAMissa ei ollut esillä, kertoo Lindroos.

Näyttelyn yhteydessä esitetään Riitta Nelimarkan käsikirjoittama ja ohjaama tuore dokumenttielokuva Eero Nelimarkka – per aspera ad astra.

Tapahtumat

Näyttelyn yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 8.7, 12.8 ja 9.9.

Näyttelyn voi nähdä ilmaiseksi tiistaina 10.7., Taiteiden yönä torstaina 9.8. ja tiistaina 2.10. jolloin kaikkiin Vaasan kaupungin museoihin pääsee maksutta kaupungin perustamispäivän kunniaksi.

Näyttelyssä on myös lapsille toimintapisteitä, joissa he voivat itse luoda Nelimarkka-henkisiä sommitelmia.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/WMc7YoPK8OhTM3b

Lisätietoja: amanuenssi Magdalena Lindroos, Vaasan kaupungin museot, p. 040 704 0194, magdalena.lindroos at vaasa.fi

---------------------------------------

PÅ ÖSTERBOTTENS MUSEUM VISAS I SOMMAR VERK FRÅN EERO NELIMARKKAS UNGDOMSÅR

På Österbottens museum ordnas 15.6–7.10.2018 Eero Nelimarkka-utställningen, som koncentrerar sig på konstnärens verk från 1910- och 1920-talen. Nelimarkka är känd för att ha skildrat slättlandskap. Inspirationskällan till verken har varit de moderna konstströmningarna och det internationella konstnärslivet i Paris. Mer än 50 målningar samt skisser och brev visas, bland annat från konstnärens resor till Paris.

Eero Nelimarkka (1891–1977) var en av Finlands mest kända konstnärer ända sedan 1930-talet.
Människobilder, bland annat gripande barnporträtt och en omfattande serie självporträtt, hör till de centrala motiven i hans tidiga verk. Verken har ett modernt och intimt, rentav gåtfullt perspektiv. I sina målningar med förtätad stämning återgav Nelimarkka även vardagliga föremål och interiörer, som ofta får liv av en människogestalt, frånvänd från betraktaren. Motiven berättar också om den värld som en människa som är i färd med att bygga sin identitet lever i.

Eero Nelimarkka studerade och skapade målmedvetet en målarkarriär på 1910–20-talen. Hans resor till Paris åren 1912 och 1920 var betydelsefulla, likaså studierna vid Helsingfors universitets ritsal under ledning av Eero Järnefelt. I likhet med andra konstnärer i sin generation sökte han nya uttryckssätt, vilket ibland kunde synas i verken som snabba förändringar. 1910-talets enkla former övergick i början av 1920-talet i en måleriskhet där de rejäla penseldragen kunde urskiljas igen.

Verk ur Vasa stads museers samlingar ingår

Utställningens kurator är FD Riitta Ojanperä och den ingår i en serie som presenterar finsk konstforskning och österbottniska konstnärer. Utställningen är gjord i samarbete med HAM Helsingfors konstmuseum, där den pågick 15.9.2017‒4.2.2018.

Enligt amanuens Magdalena Lindroos var det fler än 40 000 som besökte utställningen vid HAM och hon gläder sig över att den populära utställningen nu visas på Österbottens museum.

I HAMs utställning ingick sex verk ur Vasa stads museers samlingar och ur Eero Nelimarkka-samlingen som är förvarad i Tikanojas konsthem.


-        På Österbottens museums utställning kan man ur dessa samlingar dessutom få se sex sensitiva porträtt som föreställer familjen och konstnärsvännerna och som inte har visats på HAM, säger Lindroos.

I samband med utställningen visas den färska dokumentärfilmen Eero Nelimarkka – per aspera ad astra, med manus och regi av Riitta Nelimarkka.

Evenemang

Utställningens publikguidningar hålls söndagarna 8.7, 12.8 och 9.9.

Det är gratis inträde till utställningen tisdag 10.7, på Konstens natt torsdag 9.8 och tisdag 2.10 när man kommer in gratis till alla Vasa stads museer till minne av dagen när staden grundades.

På utställningen finns även aktivitetspunkter för barnen där de själva kan skapa kompositioner i Nelimarkkas anda.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/WMc7YoPK8OhTM3b

Mer information: amanuens Magdalena Lindroos, Vasa stads museer, tfn 040 704 0194 magdalena.lindroos at vasa.fi

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta