[Nayttelyposti] Vaasan taidehallissa Heikki Marilan teoksia vuoden 1918 tapahtumista / I Vasa konsthall visas Heikki Marilas konstverk om händelserna år 1918

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ma 26.Helmi. 11:24:55 EET 2018


https://www.vaasa.fi/meddelande/vaasan-taidehallissa-heikki-marilan-teoksia-vuoden-1918-tapahtumista
https://www.vaasa.fi/sv/meddelande/i-vasa-konsthall-visas-heikki-marilas-konstverk-om-handelserna-ar-1918


VAASAN TAIDEHALLISSA HEIKKI MARILAN TEOKSIA VUODEN 1918 TAPAHTUMISTA

Vaasan taidehallissa on 3.3.-1.4. esillä Heikki Marilan maalauksia. Historiasta aiheita ammentava taiteilija kuuluu kotimaisen nykytaiteen tunnetuimpiin nimiin.

Heikki Marila (s. 1966) maalasi vuonna 2016 neljän eri teossarjan kokonaisuuden, joka liittyy Suomen itsenäistymisen jälkeisiin tapahtumiin vuonna 1918 - sisällissodan synkkään ajanjaksoon. Teosten lähtökohtana toimivat muisti sekä kollektiivisen ja henkilökohtaisen historian vaietut traumat. Taidehallin näyttelyssä on esillä osa tästä kokonaisuudesta.

Vaietut tarinat inspiraation lähteenä

Näyttelyn maalaukset voidaan ryhmitellä neljään eri teemaan. Puhumisen vaikeutta käsittelevät teokset näyttäytyvät tunnelatautuneina abstrakteina merkkeinä. Isien ja esi-isien vaietuista tarinoista inspiraationsa saaneissa teoksissa taiteilija on hyödyntänyt perhealbuminsa kuvamateriaalia ja sukuunsa liittyviä häilyviä muistikuviaan.

Arkistokuviin pohjautuvassa sarjassa vuoden 1918 tapahtumat näyttäytyvät haaleina teosten taka-alalla ja niitä peittävät orgaanista piirrosta muistuttavat maalijäljet.

-    Maalauksissa sumuisen esittävän kuvan edessä vaikertelee sinooperin punainen viiva yrittäen muistaa tai kuvata tunnetta tapahtuneesta, kuvailee Marila.

Suomalaiseen ryijyperinteeseen pohjautuva viimeinen sarja antaa kokonaisuudelle sisällöllistä ja värillistä kontrastia vihreän sävyillään ja ornamentteihin painottuvalla ilmaisullaan.

Teoksissa hyödynnettiin alkuperäisiä arkistokuvia

Marilalle oli tärkeää käyttää alkuperäisiä arkistokuvia tapahtumista, joiden tarkkuus mielissä on alkanut jo sumentua.

-    Noiden valokuvien todellisuus on meidän aikanamme enää lähes ainoa olemassa oleva muistuma sadan vuoden takaa.

Marila pohtii, että pakolaisvirtojen ja konfliktien myllertämässä maailmassa eletään edelleen samanlaisissa oloissa ja koetaan samanlaisia tunteita kuin Suomessa 100 vuotta sitten.

-    Vainot ja menetys ovat edelleen tätä päivää. Kaiken keskellä on yksittäisiä ihmisiä sekä kohtaloita ja tapahtumia, joita tunnetaan ja koetaan, mutta jotka helposti hautautuvat poliittisten näkökulmien varjoon.

Turussa asuva ja työskentelevä Heikki Marila on tunnettu suurikokoisista öljyvärimaalauksistaan ja taidehistoriallisista aiheistaan, kuten raamatullisista motiiveista, omakuvista ja kukka-asetelmista. Hänen teoksiaan on ollut laajasti esillä Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Marila voitti maailman suurimpiin kuuluneen Carnegie Art Award -taidepalkinnon vuonna 2012.

Näyttely on Vaasan kaupungin museoiden ja Galerie Forsblomin yhteistuotantoa.

Vaasan taidehalliin on maksuton sisäänpääsy.

Tapahtumia

Lauantaina 3.3. klo 14-15 pidetään taidehallissa taiteilijatapaaminen Heikki Marilan kanssa.

Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PvHA8PzvZ7dsCtq

Lisätietoja antavat: näyttelypäällikkö Riina Peltonen, Vaasan kaupungin museot, p. 040 353 7377, riina.peltonen(at)vaasa.fi ja Heikki Marila, p. 0400 970 874, heikki.m(at)rila.fi

-----------------------------------------

I VASA KONSTHALL VISAS HEIKKI MARILAS KONSTVERK OM HÄNDELSERNA ÅR 1918

I Vasa konsthall visas 3.3-1.4 målningar av Heikki Marila. Konstnären, som hämtar motiv från historien, är ett av de mest kända namnen inom inhemsk samtidskonst.

Heikki Marila (född 1966) målade år 2016 en helhet av fyra olika konstverksserier, som anknyter till händelserna år 1918 efter att Finland blivit självständigt - till inbördeskrigets dystra period. Utgångspunkten för konstverken är minnet samt den kollektiva och personliga historiens nedtystade trauman. I konsthallens utställning visas en del av denna helhet.

Nedtystade historier som inspirationskälla

Målningarna i utställningen kan grupperas i fyra olika teman. Verken som behandlar svårigheterna att tala visas som känsloladdade abstrakta tecken. I de verk där inspirationen kommit från förfädernas nedtystade berättelser har konstnären använt bildmaterial från sitt eget familjealbum och sina suddiga minnesbilder i anslutning till den egna släkten.

I serien som baserar sig på arkivbilder visas händelserna år 1918 diffust i bakgrunden av verken och de täcks av målfärg som påminner om organiska ritningar.

-    I målningarna jämrar sig framför en oskarp bild ett cinnoberrött streck och försöker minnas eller beskriva känslan av det som hänt, beskriver Marila.

Den sista serien, som baserar sig på den finländska ryatraditionen, ger helheten en innehålls- och färgmässig kontrast med sina gröna färger och ett ornamentbaserat uttryck.

I konstverken utnyttjades ursprungliga arkivbilder

För Marila var det viktigt att använda ursprungliga arkivbilder på händelserna, vilkas exakthet redan har börjat bli otydligare i sinnena.

-    De där fotografiernas verklighet är under vår tid nästan den enda existerande minnesbilden från hundra år tillbaka i tiden.

Marila funderar på att vi i en värld som skakats om av flyktingströmmar och konflikter fortfarande lever under liknande förhållanden och upplever samma känslor som i Finland för 100 år sedan.

-    Förföljelser och förlust hör fortfarande till vardagen. Mitt i allt detta finns ensamma människor samt öden och händelser som känns och upplevs, men som lätt blir begravda i skuggan av politiska perspektiv.

Heikki Marila, som bor och arbetar i Åbo, är känd för sina stora oljemålningar och konsthistoriska motiv, såsom bibliska motiv, självporträtt och blomsterarrangemang. Hans konstverk har visats i stor utsträckning i Finland, de nordiska länderna och Europa. År 2012 vann Marila Carnegie Art Award, som är ett av världens största konstpriser.

Utställningen är en samproduktion av Vasa stads museer och Galerie Forsblom.

Till konsthallen är det fritt inträde.

Evenemang

Lördag 3.3 kl. 14-15 hålls en konstnärsträff med Heikki Marila i konsthallen.

Informationsbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PvHA8PzvZ7dsCtq

Närmare uppgifter ger: utställningschef Riina Peltonen, Vasa stads museer, tfn 040 353 7377, riina.peltonen(at)vasa.fi och Heikki Marila, tfn 0400 970 874, heikki.m(at)rila.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta