[Nayttelyposti] Tikanojan taidekodin kevään näyttelyssä muotokuvia 1500-luvulta nykypäivään / På vårens utställning i Tikanojas konsthem porträtt från 1500-talet till nutid

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 9.Helmi. 09:10:33 EET 2018


TIKANOJAN TAIDEKODIN KEVÄÄN NÄYTTELYSSÄ MUOTOKUVIA 1500-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN

Tikanojan taidekodin uusi 16.2. avautuva näyttely Minä en ole minä – Tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia tarjoaa monipuolisen katsauksen suomalaiseen ja eurooppalaiseen taidehistoriaan. Mukana on teoksia noin 50 taiteilijalta 1500-luvulta nykypäivään. Näyttely on esillä 27.5. asti.

Näyttelyssä nähdään teoksia muun muassa Lucas Cranach vanhemmalta, Albert Edelfeltiltä ja Helene Schjerfbeckiltä. Teoksissa poseeraavat niin hallitsijat, taiteilijat, poliitikot kuin tavalliset kansalaisetkin. Mukana on lisäksi muotokuvia, joiden kohteiden henkilöllisyys on vuosien saatossa jäänyt unohduksiin.

Näyttelyssä on myös ensimmäistä kertaa konservoinnin jälkeen esillä miniatyyrimuotokuvia Pohjanmaan museon ja Karl Hedmanin taidekokoelmista.

Amanuenssi Anna Franck kertoo, että näyttelyssä pohditaan muotokuvataidetta muistojen vaalimisen, vallan vahvistamisen ja identiteetin rakentamisen näkökulmista. Seherättää kysymään miksi ja kenelle muotokuva on tehty.

- Visuaalisen materiaalin tulvan ja selfie-kuvien aikana tällaiset kysymykset ovat nytkin ajankohtaisia. Mitä kerromme itsestämme kuvissa ja miten se vaikuttaa muiden käsityksiin meistä, miettii Franck.

Näyttelyn on tuottanut Sinebrychoffin taidemuseo ja sen ovat kuratoineet museonjohtaja Kirsi Eskelinen ja amanuenssi Reetta Kuojärvi-Närhi.

Erikoisopastuksissa vieraillaan myös Hovioikeudessa

Näyttelyyn järjestetään erikoisopastuksia, joissa tutustutaan esillä olevaan näyttelyyn ja vieraillaan myös Hovioikeudessa. Hovioikeudessa nähdään notaari Tiina Holmin opastamana muun muassa kuningas Kustaa III muotokuva (1783), jonka on maalannut Lorenz Pasch nuorempi (1733-1805). Kustaa III lahjoitti muotokuvansa Vaasan kuninkaallisen hovioikeuden perustamisen (1776) muistoksi. Teos on pysyvästi sijoitettuna Hovioikeuden täysistuntosaliin, jonne yleisö pääsee vain harvoin.
Erikoisopastukset pidetään lauantaisin 24.2. ja 14.4. klo 12 ruotsiksi ja klo 15 suomeksi. Niihin otetaan enintään 20 osallistujaa ja ilmoittaudutaan etukäteen viimeistään viikkoa ennen opastusta sähköpostilla jenni.niemi(at)vaasa.fi. Opastuksen hinta on 15 € ja se maksetaan ennen kierrosta Tikanojan taidekodin kassalle.

Näyttelyn ilmaispäivä on palmusunnuntaina 25.3.

Näyttelyssä on myös mahdollisuus kuvailutulkkauksiin, joissa teokset pyritään kuvailemaan sanallisesti niin, että sokea tai heikkonäköinen henkilö voi päästä osalliseksi kokemuksesta yhdenvertaisesti näkevien kanssa. Myös muut ryhmät, kuten autismin kirjon henkilöt, maahanmuuttajat ja ikäihmiset, hyötyvät kuvailutulkkauksesta.

Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/f5ldS4XNLs8NcLY

Lisätietoja antaa: näyttelyn vastuuhenkilö, amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck(at)vaasa.fi

--------------------------------------

PÅ VÅRENS UTSTÄLLNING I TIKANOJAS KONSTHEM PORTRÄTT FRÅN 1500-TALET TILL NUTID

Den nya utställningen Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt som öppnas på Tikanojas konsthem 16.2 bjuder på en mångsidig översikt över finländsk och europeisk konsthistoria. Med finns verk av ca 50 konstnärer från 1500-talet till nutid. Utställningen visas till 27.5.

På utställningen ses verk av bland andra Lucas Cranach den äldre, Albert Edelfelt och Helene Schjerfbeck. I verken poserar såväl regenter, konstnärer, politiker som vanliga medborgare. Dessutom finns porträtt, där motivets identitet under årens lopp har fallit i glömska.

På utställningen visas också för första gången efter konserveringen miniatyrporträtt ur Österbottens museums och Karl Hedmans konstsamlingar.

Amanuens Anna Franck berättar att man på utställningen funderar på porträttkonsten ur  perspektivet värnande om minnen, stärkande av makt och byggande av en identitet.  Det väcker frågor om varför och för vem porträttet har gjorts.

- I en tid med ett flöde av visuellt material och selfie-bilder är de här frågorna aktuella också nu. Vad berättar vi om oss själva i bilderna och hur inverkar det på andras uppfattningar om oss, funderar Franck.

Utställningen har producerats av konstmuseet Sinebrychoff och dess kuratorer är museichef Kirsi Eskelinen och amanuens Reetta Kuojärvi-Närhi.

Vid specialguidningar besöks också Hovrätten

Inom utställningen ordnas också specialguidningar, där man får bekanta sig med utställningen och också besöka Hovrätten. På Hovrätten ses under guidning av notarie Tiina Holm bland annat ett porträtt av kung Gustav III (1783), som är målat av Lorenz Pasch den yngre (1733-1805). Gustav III donerade sitt porträtt till minne av grundandet av Kungliga Vasa hovrätt (1776).  Verket är permanent placerat i Hovrättens plenisal, som är tillgänglig endast sällan för allmänheten.
Specialguidningar hålls lördag 24.2 och 14.4 kl. 12 på svenska och kl. 15 på finska. Till dem tas högst 20 deltagare och anmälan ska göras på förhand senast en vecka före guidningen per e-post jenni.niemi(at)vasa.fi. Guidningens pris är 15 € och den betalas innan turen till Tikanojas konsthems kassa.

En gratisdag för utställningen ordnas palmsöndagen 25.3.

På utställningen finns det också möjlighet till syntolkning, där man försöker beskriva verken i ord så att en person som är blind eller har nedsatt syn kan bli delaktig av upplevelsen likvärdigt med seende personer. Också andra grupper, såsom personer som hör till autismspektret, invandrare och äldre har nytta av syntolkningen.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/f5ldS4XNLs8NcLY

Ytterligare uppgifter: utställningens ansvarsperson, amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck(at)vasa.fi
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta