[Nayttelyposti] Saamelaismuseo Siida hakee näyttelykoordinaattoria työsuhteeseen 1.2.2019 (tai sopimuksen mukaan) -31.12.2020.

Minna Väisänen minna.vaisanen at samimuseum.fi
To 20.Joulu. 10:50:39 EET 2018


Saamelaismuseo Siida hakee
näyttelykoordinaattoria työsuhteeseen 1.2.2019 (tai sopimuksen mukaan) -31.12.2020.

Näyttelykoordinaattorin työtehtäviin kuuluu Saamelaismuseo Siidan vaihtuvien näyttelyiden tuottaminen ja koordinointi sekä Siidan perusnäyttelyiden uudistamiseen liittyviä tehtäviä. Myös näyttelyihin liittyvä museopedagogiikan suunnittelu ja toteutus kuuluvat työtehtäviin. Näyttelykoordinaattori toimii osana Saamelaismuseon sisältötiimiä.

Näyttelykoordinaattorin kelpoisuusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto, työkokemus museotyöstä ja erityisesti näyttelytyöstä. Arvostamme kokemusta ja osaamista näyttelyiden järjestämisessä, viestintätaitoja ja verkkoviestinnän osaamista. Saamen kielen taito ja saamelaiskulttuurin tuntemus katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan. Työsuhde on määräaikainen. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 16.1.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari tai sähköpostillasari.valkonen at samimuseum.fi<mailto:sari.valkonen at samimuseum.fi>

Tiedustelut: Museonjohtaja Sari Valkonen, sari.valkonen at samimuseum.fi<mailto:sari.valkonen at samimuseum.fi>, 040 767 1052


Sámemusea Siida ohcá
Čájáhuskoordináhtora bargogaskavuhtii 1.2.2019 -31.12.2020

Čájáhuskoordináhtora bargguide gullet Sámemusea Siidda čájáhuskoordineren  ja buvttadeapmi ja čájáhusaide gullevaš museapedagogihka plánen ja ollašuhttin. Čájáhuskoordináhtor doaibmá oassin Siidda sisdoallobargojoavkkus.

Čájáhuskoordináhtora gelbbolašvuođagáibádussan lea bajit allaskuvladutkkus, vásáhus museabarggus ja earenoamážit čájáhusbarggus. Mii atnit árvvus vásáhusa ja čehppodaga čájáhusaid ordnemis, dieđihandáidduid ja neahttadieđihanmáhtu. Sámegieldáidu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččojuvvo ánson.

Bálká lea Sámemusea bálkávuogádaga mielde. Bargu lea mearreáigásaš.

Friddjahápmásaš ohcamušat ja CV 16.1.2019 dmu 16.15 rádjai čujuhussii: Rekryteren, Sámemusea Siida, Anárageaidnu 46, 99870 Anára dahje šleađgapoasttainsari.valkonen at samimuseum.fi<mailto:sari.valkonen at samimuseum.fi>.

Diđošteamit: Museahoavda Sari Valkonen, sari.valkonen at samimuseum.fi<mailto:sari.valkonen at samimuseum.fi>, 040 767 1052
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta