[Nayttelyposti] Miltä näyttää kokoelmanäyttely 8-luokkalaisten teosvalinnoilla ja kommenteilla?

Selina Kiiskinen selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi
Pe 14.Joulu. 10:04:54 EET 2018


Miltä näyttää kokoelmanäyttely 8-luokkalaisten teosvalinnoilla ja kommenteilla?

Koululaiset kuraattoreina
14.12.2018-17.3.2019 Aboa Vetus & Ars Nova

"Näyttää perunalta!"
"Synkkä kuin sunnuntain ja maanantain välinen yö."
"Jännä, erilainen, outo."

Tässä näyttelyssä kuraattorin valta on ojennettu nuorille. Mitä 8-luokkalaiset Taidetestaajat ovat valinneet Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelmasta näyttelyyn? Entä mitä mieltä he ovat teoksista? Koululaiset kuraattoreina -näyttelyssä taideteokset esitellään yhdessä yläkoululaisten yksilöllisten kommenttien kanssa. Millaisia huomioita nuoret tekevät esimerkiksi Teemu Mäen maalauksesta tai Kain Tapperin veistoksesta? Taide ihastuttaa, ärsyttää tai kummastuttaa!
Yli tuhat kahdeksasluokkalaista Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta on tutustunut Aboa Vetus & Ars Novaan kuluneen syksyn aikana. Ennen museokäyntiä kukin ryhmä valitsi kaksi suosikkiteostaan kuvagalleriasta, joka sisälsi rajatun kokonaisuuden museon taidekokoelmasta. Museossa teokset otettiin esiin varastosta, niitä tarkasteltiin pitkään ja niiden herättämät ajatukset käytiin yhdessä läpi. Oppilaat jatkoivat pohdintojaan myös museokäynnin jälkeen. Museokierroksella nuoret kiinnittivät huomiota myös näyttelysuunnitteluun liittyviin seikkoihin, kuten teosten ripustukseen, näyttelykäsikirjoitukseen tai vaikka valaistukseen.

Näyttely on syntynyt valtakunnallisen Taidetestaajat-suurhankkeen myötä. Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hanke vie kahdeksasluokkalaisia vierailulle taidelaitoksiin eri puolilla Suomea. Taidetestaajat-hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoret taiteeseen, tuoda nuorten ääni kuuluviin ja tarjota aikuisille mahdollisuus kurkistaa nuorten maailmaan. Koululaiset kuraattoreina on ensimmäinen Taidetestaajat-hankkeen osana toteutettu museonäyttely.

"Taidekokoelmaa tarkasteleva nuori esittää teoksille todennäköisesti aivan toisenlaisia kysymyksiä kuin museoammattilainen. Koululaiset kuraattoreina -näyttely tarjoaa uudenlaisen näkökulman museon taidekokoelmaan ja nostaa esiin myös teoksia, joita vain harvoin on valittu esille", kertoo näyttelyn koonnut tutkija Kirsti Ruissalo.

Aboa Vetus & Ars Nova -museon karttuvaan taidekokoelmaan kuuluu noin 650 teosta kansainvälisiltä ja kotimaisilta taiteilijoilta. Kokoelman pääpaino on 1950-luvun jälkeisessä ajassa ja nykypäivässä.

Näyttelyn esittely ja kuvia museon verkkosivuilla: https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/koululaiset-kuraattoreina

--
Hur ser en samlingsutställning med 8-klassisters verkval och kommentarer ut?
Skolelever som kuratorer
14.12.2018-17.3.2019 Aboa Vetus & Ars Nova
"Den ser ut som en potatis!"
"Dyster som natten mellan söndag och måndag"
"Spännande, annorlunda, underlig."
I den här utställningen har man gett över kuratorernas makt till de unga. Vad har Konsttestarna i 8-klassen valt till utställningen ur Aboa Vetus & Ars Nova-museets konstsamlingar? Och vad anser de om verken? I utställningen Skolelever som kuratorer visas konstverken tillsammans med de personliga kommentarer som högstadieeleverna skrivit. Vilka slags observationer gör de unga till exempel om Teemu Mäkis målning eller Kain Tappers skulptur? Konsten gör en förtjust, förargad eller förvånad!
Över tusen åttondeklassister från Nyland och Egentliga Finland har under den gångna hösten bekantat sig med Aboa Vetus & Ars Nova. Före museibesöket valde varje grupp sina två favoritverk ur bildgalleriet, som innehöll en begränsad helhet ur museets konstsamling.  I museet tog man fram verken ur förrådet, länge granskade man dem, och man gick tillsammans igenom de tankar som de väckte. Eleverna fortsatte också med sina funderingar efter museibesöket.
Utställningen har kommit till i och med det riksomfattande storprojektet Konsttestarna. Suomen Kulttuurirahastos, Svenska kulturfondens och Förbundets för barnkulturcenter i Finland projekt för åttondeklassisterna på besök till konstinstitutioner i olika delar av Finland. Syftet med projektet Konsttestarna är att låta de unga få bekanta sig med konst, föra ut de ungas röst för att höras och erbjuda de vuxna en möjlighet att glutta in i de ungas värld. Skolelever som kuratorer är den första museiutställningen som har förverkligats som en del av projektet Konsttestarna.
"Den unga som granskar en konstsamling ställer förmodligen helt andra sorters frågor till verken än en museiprofessionell. Utställningen Skolelever som kuratorer erbjuder en helt ny synvinkel på museets konstsamling och lyfter också fram verk som sällan har valts för att ställas fram", berättar forskaren Kirsti Ruissalo som har sammanställt utställningen.
Till Aboa Vetus & Ars Novas växande konstsamling hör ungefär 650 verk av internationella och inhemska konstnärer. Samlingens tyngdpunkt ligger på tiden efter 1950-talet och på samtiden.

https://www.aboavetusarsnova.fi/sv/utstallningar/skolelever-som-kuratorer
---

Selina Kiiskinen
Tiedottaja-amanuenssi
p. 0207 181 639, 040 576 3839
selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi<mailto:selina.kiiskinen at aboavetusarsnova.fi>

Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Itäinen Rantakatu 4-6
20700 Turku

www.aboavetusarsnova.fi<http://www.aboavetusarsnova.fi/>
www.turkubiennaali.fi<http://www.turkubiennaali.fi>
Facebook<http://www.facebook.com/aboavetusarsnova> | Twitter<https://twitter.com/AVANmuseo> | Instagram<https://www.instagram.com/aboavetusarsnova/>

Paras museokokemus ikinä!Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta