[Nayttelyposti] Tietoherkku 9.5. Sisaret sodassa - vuosi 1918 diakonissojen silmin.

marja.puukka at kotka.fi marja.puukka at kotka.fi
Pe Apr 27 15:42:47 EEST 2018


Tietoherkku 9.5.2018 klo 17. Vilma Lempiäinen: Sisaret sodassa - vuosi 1918 diakonissojen silmin.
Sisällissodan alkaessa tammikuussa 1918 Helsingin Diakonissalaitos menetti yhteyden useimpiin rintaman eteläpuolella ja kaikkiin sen pohjoispuolella työskennelleisiin sisariinsa. Useimmat heistä saivat jatkaa normaalia työtään, johon kevään 1918 olosuhteissa kuului sotasairaanhoitoa ja rintamahuoltoa. Sisällissota aiheutti vaikeita haasteita ja ristiriitoja diakonissoille, jotka kutsumuksensa nojalla olivat sitoutuneet auttamaan kaikkia hädänalaisia poliittisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Vaikea vuosi tallentui ainutlaatuiseen aineistoon, sisarten keskinäiseen kirjeenvaihtoon.

Haavoittuneiden ja sairaiden hoidosta tuli kevään kuukausina diakonissojen tärkeimpiä tehtäviä. Punaiseen etelään jääneet sisaret osallistuivat myös vainajien etsintään, tunnistamiseen ja siistimiseen. Rintaman pohjoispuolella sisaret osallistuivat sairaanhoidon ohella valkoisen armeijan huoltoon. Kolme diakonissaa myös liikkui valkoisten joukkojen mukana rintamalla. Heistä yksi oli Elin Kuhmonen, joka Etelä-Pohjanmaan II:n reservipataljoonan mukana koki sodan loppuvaiheen verisimpiin kuuluneet Alvettulan ja Hauhon taistelut.

Sisällissodan loppuvaiheet ja seuraukset herättivät sisarissa ristiriitaisia tunteita. Saksalaisten ja valkoisten joukkojen saapumisesta tunnettiin iloa ja helpotusta, mutta samalla hävinneiden punaisten tilanne herätti surua ja ahdistusta. Rintaman eteläpuolelle jääneet joutuivat kohtaamaan sodan osapuolten vuorollaan harjoittaman terrorin. Sodan päätyttyä Tammisaaren vankileirin sairaalassa työskennelleiden sisarten kirjeissä kuvataan leirin järkyttäviä olosuhteita sekä sairaalan henkilökunnan ja vankileirin johdon välisiä ristiriitoja.

Diakonissojen kirjeissä kietoutuvat yhteen kirjoittajan henkilökohtaiset kokemukset ja ajatukset, ympäröivät tapahtumat sekä sisaryhteisön jäsenyys. Kutsumustaan seuranneet diakonissat eivät tehneet eroa autettavien kesken, vaan toimivat sodan aikana ja sen jälkeen osapuolten välissä.

Vilma Lempiäinen toimii Kymenlaakson museossa Merivartiomuseosta vastaavana tutkijana. Esitelmä pohjautuu Lempiäisen pro gradu -työhön, joka valmistui osana Helsingin Diakonissalaitoksen 150-vuotishistoriahanketta vuonna 2016.

Lisätiedot:
Tutkija Vilma Lempiäinen, Kymenlaakson museo, vilma.lempiainen at kotka.fi<mailto:vilma.lempiainen at kotka.fi>, 040 350 6365

Kuva:
Sisaret saksalaissotilasta hoitamassa. Helsingin Diakonissalaitoksen valokuva-arkisto.
https://drive.google.com/open?id=1X8NK1fdvWSvcstFuWUyS3DqKeOiVsA7f

Luento kuuluu Kymenlaakson museoiden yhteistyössä järjestämään luentosarjaan, jossa Kotkan ja Merikeskus Vellamon lisäksi ovat mukana myös Kouvola, Hamina ja Miehikkälä. Luennoille on vapaa pääsy, ellei toisin mainita.

Luentosarjan ohjelma:
19.5. klo 13-14.30. Hannu Pukkila: Työväenaate ja Verlan kultala. Verlan Seuratalo, Verla
27.5. klo 13-14. Yrjö Varpio: Miehikkälän punaisten sota. Ruohonjuuritason tapahtumia ja tunnelmia. Salpalinja-museo, Miehikkälä (luentomaksu 5 €/henkilö)
9.6. klo 12-13. Teemu Keskisarja: Sisällissodan ihmishistoriaa Kannaksella ja Kymenlaaksossa 1918. Haminan kirjasto, Hamina (luentomaksu 5 €/henkilö)
26.9. klo 17-18. Raimo Parikka: Kotka-Kymi toukokuussa 1918. Merikeskus Vellamo, Kotka
10.10. klo 17-18. Ilona Pajari: Punaiset ja valkoiset sankarihautaukset ja haudat 1918. Merikeskus Vellamo, Kotka

……………….......
Marja Puukka
Tiedotus- ja myyntisihteeri ǀ Communication and Sales Secretary
Merikeskus Vellamo ǀ Maritime Centre Vellamo
Tornatorintie 99 C, 48100 Kotka, Finland
www.merikeskusvellamo.fi<http://www.merikeskusvellamo.fi/>
www.facebook.com/merikeskusvellamo<http://www.facebook.com/merikeskusvellamo>
www.instagram.com/merikeskusvellamo<http://www.instagram.com/merikeskusvellamo>Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta