[Nayttelyposti] Totte Manneksen juhlanäyttely Vaasan taidehallissa / Totte Mannes jubileumsutställning i Vasa konsthall

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke 11.Huhti. 15:35:37 EEST 2018


Linkki tiedotteeseen: https://www.vaasa.fi/tiedote/totte-manneksen-juhlanayttely-vaasan-taidehallissa ja https://www.vaasa.fi/sv/tiedote/totte-mannes-jubileumsutstallning-i-vasa-konsthall


TOTTE MANNEKSEN JUHLANÄYTTELY VAASAN TAIDEHALLISSA

Taiteilija Totte Manneksen 85-vuotisjuhlanäyttely Euroopan portti on esillä Vaasan taidehallissa 14.4.-13.5.2018. Näyttelyssä on taiteilijan teoksia viimeisen 10 vuoden ajalta sekä uusia abstrakteja teoksia. Näyttelyn teemana on pakolaisuus.

Totte Mannes on Madridissa pitkään asunut ja työskennellyt taiteilija, jolla on uransa aikana ollut noin 200 yksityisnäyttelyä 18 eri maassa. Mannes on asunut kouluaikanaan Vaasassa ja hänen äitinsä on syntynyt täällä.

Vaasassa taiteilijan töitä on ollut 1970-1990-luvuilla esillä muun muassa Tikanojan taidekodissa, Pohjanmaan museossa ja Vaasan taidehallissa.

Mannes kertoo maalaavansa joka päivä, 365 päivänä vuodessa. Teokset syntyvät teemoittain: kun yksi sarja päättyy, toinen voi alkaa. Maalauksissa yhdistyvät klassisen öljyvärimaalauksen tekniikat ja nykytaiteen aiheet mielenkiintoisella tavalla. Värikkään ja persoonallisen tyylinsä Mannes on omaksunut muun muassa espanjalaisesta taiteesta.

Verkko symboloi pakolaistilannetta

Näyttelyssä voimakkaat, symboliset teokset ottavat kantaa pakolaisuuteen. Teema on syntynyt Espanjan pakolaistilanteesta, jota symboloimaan taiteilija on valinnut verkon. Eräissä maalauksissa verkko viittaa leireillä käytettävään rautalankaverkkoon ja sen luomaan toiseuteen. Myös uskonnot ja niiden erilaisuus nousevat näyttelyssä esiin.


-        Eurooppa on joka päivä suljetumpi, ja sinne päästäkseen pakolaisen on mentävä monien verkkojen läpi ja ylitettävä monta muuria. Nämä esteet ovat edustettuina teoksissani, kertoi Mannes Madridissa alkuvuodesta pidetyn näyttelyn yhteydessä.

Suomen Madridin-instituutissa olleessa näyttelyssä oli osa niistä teoksista, jotka ovat nyt esillä Vaasan taidehallissa.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/9Lqkh2PfkKJrcDp

Lisätietoja antaa: amanuenssi Magdalena Lindroos, Vaasan kaupungin museot, p. 040 704 0194, magdalena.lindroos at vaasa.fi<mailto:magdalena.lindroos at vaasa.fi>

--------------------------------------

TOTTE MANNES JUBILEUMSUTSTÄLLNING I VASA KONSTHALL

Konstnären Totte Mannes 85-års jubileumsutställning Porten till Europa visas i Vasa konsthall 14.4-13.5.2018. Konstnärens verk från de senaste 10 åren samt nya abstrakta verk ställs ut. Utställningens tema är flyktingskap.

Totte Mannes har bott och arbetat länge i Madrid och hon har haft ca 200 privatutställningar i 18 länder under sin karriär. Mannes har bott i Vasa under sin skoltid och hennes mor är född här.

I Vasa har konstnärens verk visats under 1970-1990-talen bland annat i Tikanojas konsthem, Österbottens museum och Vasa konsthall.

Mannes berättar att hon målar varje dag, 365 dagar i året. Verken skapas av olika teman: när en serie slutar kan en annan börja. I målningar kombineras klassisk oljemålningsteknik och samtidskonsten ämnen på ett intressant sätt. Hennes färgstarka och personliga stil har Mannes anammat bland annat från spansk konst.

Nätet symboliserar flyktingsituationen

I utställningen tar de starka, symboliska verken ställning till flyktingströmmen. Temat har uppstått ur flyktingsituationen i Spanien. Konstnären har valt att symbolisera detta med nät. I en del målningar hänvisar nätet till flyktinglägrens järnstängsel och det utanförskap som nätet skapar.
Även religioner och olikheter mellan dem lyfts fram i utställningen.


-        Europa blir mer stängt för varje dag och för att komma till Europa måste flyktingarna gå genom många nät och klättra över många murar. Dessa hinder på vägen är representerade i mina verk, berättade Mannes i samband med utställningen som hölls i Madrid i början av året.

I utställningen i Finlandsinstitutet i Madrid visades en del av de verk som nu visas i Vasa konsthall.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/9Lqkh2PfkKJrcDp

Mer information: amanuens Magdalena Lindroos, Vasa stads museer, tfn 040 704 0194. magdalena.lindroos at vaasa.fi<mailto:magdalena.lindroos at vaasa.fi>


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta