[Nayttelyposti] Pohjanmaan museossa esillä tarinoita taidekaupungista 100 vuoden ajalta / Berättelser från konststaden från 100 års tid framme i Österbottens museum

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe toukokuu 12 08:25:35 EEST 2017


TIEDOTE


POHJANMAAN MUSEOSSA ESILLÄ TARINOITA TAIDEKAUPUNGISTA 100 VUODEN AJALTA

Vaasan taideyhdistys täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Pohjanmaan museossa järjestetään taideyhdistyksen kokoelmista koottu juhlanäyttely Tarinoita taidekaupungista – Vaasan taideyhdistys 100 vuotta. Näyttely on avoinna 19.5.-10.9.2017 ja kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan.

Näyttely täydentää yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi kirjoitettua historiikkia Tarinoita taidekaupungista/Berättelser från en konststad. Näyttelykokonaisuus painottuu teoksiin, jotka ovat valmistuneet noin vuosina 1917–1985 ja jotka ovat jääneet kokoelman vanhimpia sekä aivan uusimpia teoksia tuntemattomammiksi. Taideyhdistyksen kokoelmaan kuuluvat tämän aikajakson teokset ovat osoittautuneet aiheiltaan yllättävänkin kansallisiksi.

Maisa Kannonmaan toimittaman Tarinoita taidekaupungista – Vaasan taideyhdistys 100 vuotta (Berättelser från en konststad – Vasa konstförening 100 år) -teoksen on tilannut ja rahoittanut Vaasan taideyhdistys. Kuvituksena olevat taideteokset kuuluvat Vaasan taideyhdistyksen kokoelmaan. Vaasan kaupungin museoiden kokoelmapäällikkö Auli Jämsänen kertoo juhlakirjassa, miten kokoelma on karttunut sadan vuoden aikana. 160-sivuisessa teoksessa on kaikkiaan 18 artikkelia.

Juhlakirjassa käsitellään lisäksi laajasti taideyhdistyksen työtä ja näyttelytoiminnan kehittymistä. Miten yleisö ja julkinen sana ovat nähneet vaasalaisen taide-elämän, ja millaista on ollut olla taiteilija? Toisaalta tarkastellaan taideyhdistyksen kokoelman karttumista ja pohditaan, mitä kokoelmat kertovat omasta ajastaan ja taideyhdistyksen arvostuksista. Taideyhdistys on kaiken lisäksi ylläpitänyt kuvataidekouluakin vuodesta 1942 vuoteen 1991, jolloin koulu siirtyi Vaasan kaupungille.

Taideyhdistyksen 100-vuotisjuhlakirja on myynnissä Pohjanmaan museossa.

KOKOELMAN PERUSKIVENÄ HELENE SCHJERFBECKIN TEOS

Vaasan taideyhdistys avasi ensimmäisen taidenäyttelynsä kaupungintalon juhlasalissa 27. lokakuuta 1918. Yhdistys hankki näyttelystä kokoelmansa peruskiveksi Helene Schjerfbeckin teoksen La petite servante. Vuonna 1998 kokoelma lahjoitettiin Vaasan kaupungille, ja se on nykyään osa Vaasan kaupungin museoiden taidekokoelmista.

TAPAHTUMIA
Pohjanmaan museossa järjestetään lauantaina 2.9. taideyhdistyksen 100-vuotisjuhlaseminaari.


Lisätietoja: näyttelyn vastuuhenkilö, aluetaidemuseotutkija Jaakko Linkamo, Vaasan kaupungin museot, p. 0400 803 786, jaakko.linkamo(at)vaasa.fi


Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/yRoWZvgfFK9qatl


POHJANMAAN MUSEO
Museokatu 3, 65100 VAASA, p. (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi, avoinna: ti-su klo 10-17, maanantaisin suljettu. Pääsymaksu 7/5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

-------------------------

MEDDELANDE

BERÄTTELSER FRÅN KONSTSTADEN FRÅN 100 ÅRS TID FRAMME I ÖSTERBOTTENS MUSEUM

Vasa konstförening fyller 100 år. För att högtidlighålla jubileumsåret ordnar Österbottens museum en jubileumsutställning sammanställd ur konstföreningens samlingar Berättelser från konststaden – Vasa konstförening 100 år. Utställningen är öppen 19.5-10.9.2017 och ingår i programmet för jubileumsåret Finland 100.

Utställningen kompletterar historiken Tarinoita taidekaupungista/Berättelser från en konststad som skrivits för att uppmärksamma jubileumsåret. Utställningshelheten koncentreras på verk, som har färdigställts ungefär åren 1917-1985 och som har blivit mindre kända än samlingens äldsta och allra nyaste verk. Verken i konstföreningens samling från den här tidsperioden har visat sig ha ett vad gäller temat visat sig ha rentav överraskande nationellt tema.

Verket Tarinoita taidekaupungista – Vaasan taideyhdistys 100 vuotta/Berättelser från en konststad – Vasa konstförening 100 år, som Maisa Kannonmaa är redaktör för, har beställts och finansierats av Vasa konstförening. Konstverken som ingår som illustrationer finns i Vasa konstförenings samling. Samlingschef Auli Jämsänen från Vasa stads museer berättar i festskriften hur samlingen har förkovrats under hundra år. Det 160-sidiga verket innehåller 18 artiklar.

I festskriften behandlas konstföreningens arbete och utställningsverksamhetens utveckling heltäckande. Hur har publiken och massmedierna sett på konstlivet och hurudant har det varit att vara konstnär i Vasa? Även förkovringen av konstföreningens samling granskas och diskuteras vad samlingarna berättar om sin egen tid och om konstföreningens värderingar. Konstföreningen har därtill upprätthållit en konstskola från år 1942 till år 1991, då skolan överfördes till Vasa stad.

Konstföreningens 100-årsfestskrift finns till försäljning i Österbottens museum.

SAMLINGENS GRUNDSTEN HELENE SCHJERFBECKS VERK

Vasa konstförening öppnade sin första egna konstutställning i stadshusets festsal den 27 oktober 1918. Föreningen införskaffade från utställningen som grundsten till sin samling Helene Schjerfbecks verk La petite servante. År 1998 donerades samlingen till Vasa stad och den är numera en del av Vasa stads museers konstsamlingar.

EVENEMANG
I Österbottens museum ordnas lördag 2.9 konstföreningens 100-årsjubileumsseminarium.

Ytterligare uppgifter: ansvarsperson för utställningen, regionkonstmuseiforskare Jaakko Linkamo, Vasa stads museer, tfn 0400 803 786, jaakko.linkamo(at)vasa.fi


Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/yRoWZvgfFK9qatl


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA, tfn (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi, öppet: ti-sö kl. 10-17, måndagar stängt. Inträdesavgift 7/5 €, under 18-åringar gratis.Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta