[Nayttelyposti] Tikanojan taidekodissa matkataan kesällä Gauguinin Noa Noa –puupiirroksen mukana / Gauguins Noa Noa -träsnitt i Tikanojas konsthem på sommaren

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
To 1.Kesä. 15:24:36 EEST 2017


Tikanojan taidekodissa matkataan kesällä Gauguinin Noa-Noa –puupiirroksen mukana

Tikanojan taidekodissa aukeaa 2.6. näyttely Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin piirin suomalaistaiteilijat, joka esittelee taiteilija Ester Kumlinin tarinan kautta Paul Gauguinin Noa-Noa -teoksen tien Frithjof Tikanojan taidekokoelmaan. Näyttelyssä on esillä myös aikakauden pohjoismaisten taiteilijoiden teoksia. Näyttely on avoinna 1.10. saakka.

Näyttely keskittyy pohjoismaisten taiteilijoiden sukupolveen, jotka oleskelivat Pariisissa vuoden 1894 tienoilla Paul Gauguinin ja August Strindbergin piireissä. Strindberg oli tuohon aikaan merkittävä hahmo pohjoismaisten taiteilijoiden yhteisössä. Näyttelyssä tuodaan esille niitä vaikutteita, joita pohjoismaiset taiteilijat saivat tapaamisista Gauguinin ja Strindbergin kanssa.

Gauguinin Noa-Noa -puupiirrokset matkasivat Ruotsiin ja Suomeen, jossa osa niistä päätyi Frithjof Tikanojan kokoelmaan. Seuraamalla puupiirrosten matkaa selviää miten taiteilijat Pekka Halonen, Väinö Blomstedt, Werner von Hausen, Olof Sager-Nelson, Magnus Enckell, Wilho Sjöström, Bruno Aspelin, Ester Kumlin ja Fanny Låstbom liittyvät toisiinsa.

Taiteilijoiden Pariisiin tekemät opintomatkat olivat elämää mullistavia kokemuksia aikakautena, jolloin naturalismista siirryttiin symbolismiin. Tuon ajan julkisuuden henkilöt vetivät magneetin lailla puoleensa nuoria taiteilijoita. Esimerkiksi Pekka Halonen ja Väinö Blomstedt opiskelivat parin kuukauden ajan Gauguinin ateljeessa. Monelle selvisi kuitenkin vasta myöhemmin, että he olivat Pariisissa tavanneet sen ajan vallankumouksellisimman taiteilijan Paul Gauguinin.

Kapinalliset ja kansainväliset nuoret suomalaistaiteilijat

Näyttelyssä on teoksia Tikanojan omasta kokoelmasta sekä muiden museoiden kokoelmista. Esillä on myös yksityisiltä henkilöiltä lainattuja teoksia, joita nähdään harvoin museonäyttelyissä.

Näyttelyn yksi huone on omistettu Wilho Sjöströmille. Sjöströmin legendaarinen vastarinta Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun opetuksia vastaan esitetään professorien Fredrick Ahlstedtin ja Carl Jahnin, sekä Sjöströmin yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa palkkaaman opettajan Akseli Gallen-Kallelan kautta.

Läpi koko näyttelyn on läsnä myös vähemmän tunnettu Werner von Hausen. Hänen tapaamisensa Émile Bernardin kanssa Egyptissä on osoitus siitä, kuinka suomalaiset taiteilijat olivat kansainvälisen taiteen tapahtumien sydämessä tuon ajan mielenkiintoisimpien persoonallisuuksien kanssa.

Tutkimuksella uutta tietoa

Näyttelyn kuraattori Laura Gutman kertoo, että hänen tekemänsä taustatutkimus tarjoaa uutta tietoa näyttelyn teoksista sekä henkilöistä.


-    On ollut kiehtovaa löytää tätä intensiivistä aikaa eläneiden taiteilijoiden vaalimia muistoja, joissa kuvataan todellisia hetkiä, tunteita ja tilanteita aikakauden juhlittujen taiteilijoiden elämästä Pariisissa.

Näyttelyn tarinan päähenkilö Ester Kumlin on Gutmanin mukaan ollut karismaattinen hahmo. Kumlin ei epäröinyt nousta puolustamaan mielestään väärinkohdeltuja ja myöhemmin hänestä tulikin rauhanaktivisti.

Kumlin oli kunnianhimoinen ja taide veti häntä puoleensa sekä taidemaalarina että näyttelijättärenä. Hän tunnisti myös lahjakkuuden sen nähdessään ja tunsi olonsa kotoisaksi nerojen joukossa – Wilho Sjöströmin, Hugo Simbergin ja Akseli Gallen-Kallelan kanssa Suomessa, August Strindbergin ja Paul Gauguinin kanssa Pariisissa.


-    Hän oli myös hyvin naisellinen, elegantti, omistautunut äiti ja rakastettu isoäiti, kuvailee Gutman Ester Kumlinia. Ihastuminen August Strindbergiin oli Kumlinin elämässä erityisen katkeransuoloinen aika.

Kumlinin kautta Gauguinin Noa-Noa –puupiirrokset päätyivät Frithjof Tikanojan kokoelmaan.

Koe pariisilaista tunnelmaa Tikanojan taidekodissa

Tikanojan taidekodin ylimpään kerrokseen on rakennettu pieni maitokauppa-kahvila Madame Charlotten Montparnassen korttelissa pitämää mukaillen. Tämä ”Crémerie” oli erityisesti taiteilijoiden suosiossa. Näyttelyvieraat voivat täällä lukea tuon ajan lehtiä ja lapset saavat työpajoissa tutustua yhtäläisyyksiin Gauguinin Tahitin ja Vaianan välillä.

Museokaupassa on myynnissä postikortteja, joissa on suomeksi ja ruotsiksi käännettynä Fanny Låstbomin Pariisissa muistiin kirjoittamia Ville Vallgrenin, Ida Molardin ja ranskalaisen keittiön reseptejä. Näyttelyvieras voi näin itsekin kokea tuon ajan aitoja makuja!

Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot ja kuraattorina toimii ranskalainen taidehistorioitsija Laura Gutman.

Tapahtumia

Näyttelyn aikana näytetään museon tiloissa lauantaisin klo 14 Paul Gauguinista kertova elokuva "Oviri" (1986). Se kertoo Gauguinin ajasta Pariisissa 1894 tienoilla sekä myös kohtaamista Strindbergin kanssa. Tapahtumapaikkoina elokuvan kohtauksissa ovat muun muassa Gauguinin studio ja Madame Charlotte’s crémerie. Elokuva ei sovellu lapsille. Elokuvaesitys sisältyy pääsymaksun hintaan.

Näyttelyn kuraattori Laura Gutman pitää kuraattorikierroksen lauantaina 9.9. klo 14-15.30. Esityskieli on englanti.

Ohjelmaa lapsille

Heinäkuussa järjestetään lasten kierros sekä työpaja joka torstai klo 10 suomeksi ja klo 12 ruotsiksi.

Yleisöopastukset ja ilmaispäivät

Yleisöopastukset pidetään suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13 sunnuntaisin 18.6., 16.7., 20.8. ja 17.9.

Näyttelyyn pääsee ilmaiseksi Taiteiden yönä torstaina 10.8. Vaasan kaupungin syntymäpäivää juhlitaan ilmaispäivän merkeissä sunnuntaina 1.10.

Lehdistökuvat: http://www.tikanojantaidekoti.fi/kuvapankki.html

Lisätietoja: Näyttelyn vastuuhenkilö: amanuenssi Magdalena Lindroos, magdalena.lindroos at vaasa.fi,
p. 040 704 0194TIKANOJAN TAIDEKOTI
Hovioikeudenpuistikko 4 Vaasa, p. 040 182 8702, www.tikanojantaidekoti.fi, avoinna: ti–su 10–16

---------------------------

Gauguins Noa Noa -träsnitt i Tikanojas konsthem på sommaren

I Tikanojas konsthem öppnas 2.6 utställningen Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och Strindbergs krets, som genom konstnär Ester Kumlins berättelse presenterar vägarna som ledde Gauguins Noa Noa-verk till Frithjof Tikanojas konstsamling. I utställningen finns också verk av tidsperiodens nordiska konstnärer. Utställningen visas fram till 1.10.

Utställningen fokuserar på en generation av nordiska konstnärer som vistades i Paris kring år 1894 i Paul Gauguins och August Strindbergs umgängeskrets. Strindberg var på den tiden en viktig person i de nordiska konstnärernas gemenskap. Impulserna från dessa möten med Gauguin och Strindberg återkallas genom konsten som visas i utställningen.

Gauguins Noa Noa-träsnitt färdades till Sverige och Finland, där en del hamnade i Frithjof Tikanoja samling. Genom att följa träsnittens resa man man se kopplingar mellan konstnärerna Pekka Halonen, Väinö Blomstedt, Väinö Blomstedt, Werner von Hausen, Olof Sager-Nelson, Magnus Enckell, Wilho Sjöström, Bruno Aspelin, Ester Kumlin och Fanny Låstbom.

Konstnärernas studieresor till Paris var livsomvälvande upplevelser under en tidsperiod, då man övergick från naturalism till symbolism. Den tidens offentliga personer drog till sig unga konstnärer likt magneter. T.ex. Pekka Halonen och Väinö Blomstedt studerade i ett par månader i Gauguins ateljé. För många klarnade det dock först senare att de i Paris hade träffat den tidens mest revolutionära konstnär, Paul Gauguin.

Upproriska och internationella unga finländska konstnärer

På utställningen finns verk ur Tikanojas egen samling samt ur andra museers samlingar. Med finns också verk som lånats av privatpersoner och som sällan tidigare setts på museiutställningar.

En utställningssal har tillägnats Wilho Sjöström. Sjöströms legendariska motstånd mot Finska Konstföreningens ritskolas undervisning presenteras via professorerna Fredrick Ahlstedt och Carl Jahn samt Akseli Gallen-Kallela, läraren som valdes Sjöström tillsammans med andra konstnärer.

Genom hela utställningen finns också den mindre kända Werner von Hausen närvarande. Hans möte med Émile Bernard i Egypten visar att de finländska konstnärerna befann sig i hjärtat av internationella konsthändelser tillsammans med den tidens mest intressanta personligheter.

Ny information genom forskning

Utställningens kurator Laura Gutman berättar att den bakgrundsforskning hon utfört erbjuder ny information om utställningens verk och personer.


-    Det har varit fascinerande att hitta minnen som konstnärerna som levde i den här intensiva tiden värnade om och som beskriver verkliga ögonblick, känslor och situationer i anknytning till de firade konstnärernas liv i Paris.

Utställningsberättelsen huvudperson Ester Kumlin har enligt Gutman varit en karismatisk person. Kumlin tvekade inte att stiga upp och försvara dem hon tyckte blivit felbehandlade och senare blev hon också fredsaktivist.

Kumlin var ambitiös och konsten drog henne till sig både som bildkonstnär och skådespelare. Hon kände också igen en begåvning när hon såg den och hon kände sig hemma bland genier - Wilho Sjöström, Hugo Simberg och Akseli Gallen-Kallela i Finland, August Strindberg och Paul Gauguin i Paris.


-    Hon var också mycket kvinnlig, elegant, hängiven mor och älskad mormor, beskriver Gutman Ester Kumlin. Förälskelsen i August Strindberg var i Kumlins liv en speciellt bitterljuv tid.

Genom Kumlin hamnade Gauguins Noa-Noa-träsnitt i Frithjof Tikanojas samling.

Upplev parisisk stämning i Tikanojas konsthem

I Tikanojas konsthems översta våning har man byggt upp en liten mjölkbutik-ett café enligt modell av Madame Charlottes motsvarande i kvarteret Montparnasse. Detta ”Crémerie” var speciellt populärt bland konstnärerna. Utställningsbesökarna kan här läsa den tidens tidningar och barnen kan i workshoppar studera likheter mellan Gauguins Tahiti och Vaiana.

I museibutiken säljs postkort med recept på finska och svenska av recept av Ville Vallgren, Ida Molard och det franska köket, som Fanny Låstbom skrev ner i Paris. På så sätt kan besökarna själva också uppleva den tidens äkta smaker!

Utställningen är producerad av Vasa stads museer och som kurator fungerar den franska konsthistorikern Laura Gutman.

Evenemang

Under utställningen visas i museets lokaler varje lördag kl. 14 filmen "Oviri” (1986) som berättar om Paul Gauguin. Den handlar om Gauguins tid i Paris kring 1894 och även om mötena med Strindberg. Händelseplatser i filmen är bl.a. Gauguins studio och Madame Charlottes crémerie. Filmen lämpar sig inte för barn. Filmföreställningen ingår i inträdesbiljettpriset.

Utställningens kurator Laura Gutman håller en kuratorsrunda lördag 9.9 kl. 14-15.30 på engelska.

Program för barn

I juli ordnas guidningar och workshop för barn varje torsdag kl. 10 på finska och kl. 12 på svenska.

Publikguidningar och gratisdagar
För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på söndagar 18.6, 16.7, 20.8 och 17.9.

Inträdet är fritt till utställningen på Konstens natt på torsdag 10.8. samt firas Vasa stads födelsedag på söndag 1.10 med en gratisdag.

Pressbilder: http://www.tikanojantaidekoti.fi/kuvapankki.html

Ytterligare information: utställningens ansvarsperson, amanuens Magdalena Lindroos, magdalena.lindroos at vasa.fi, tfn 040 704 0194


TIKANOJAS KONSTHEM
Hovrättsesplanaden 4 Vasa, tfn 040 182 8702, www.tikanojantaidekoti.fi, öppet: ti–sö 10–16


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta