[Nayttelyposti] Susi ja kettu pääosissa Pohjanmaan museon uudessa näyttelyssä / Vargen och räven i huvudrollen på Österbottens museums nya utställning

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 17.Helmi. 13:13:13 EET 2017


Susi ja kettu pääosissa Pohjanmaan museon uudessa näyttelyssäPohjanmaan museossa 24.2. aukeava ”Suden ja ketun jäljillä” on luonnontieteellinen ja kulttuurihistoriallinen näyttely sudesta ja ketusta. Esillä on faktatekstejä, valokuvia ja esineitä sekä täytettyjä elämiä. Näyttelyn on tuottanut Suomen Metsästysmuseo ja se on esillä 30.4. asti.”Suden ja ketun jäljillä” on yhdistelmä Suomen Metsästysmuseon näyttelyistä ”Suden paluu – Suomalaista susihistoriaa” ja ”Punaturkin jäljillä”. Myös Pohjanmaan museon omista kokoelmista on esillä esineitä, kuvia ja täytettyjä eläimiä.Suomalaista susihistoriaa ja –biologiaaNäyttelyssä valotetaan monipuolisesti sutta osana suomalaista ja eurooppalaista luontoa sekä kulttuuria ja kerrotaan millainen susi on eläinlajina, tutkimuskohteena sekä riistaeläimenä. Näyttely esittelee satujen, tarinoiden ja modernin populaarikulttuurin suden, mutta siinä ei piilotella suden raadollistakaan puolta. Monenlaisten susiristiriitojen seasta pyritään kuitenkin löytämään sudesta myös ihmisen näkökulmasta katsottuna hyödyllisiä piirteitä.Osana näyttelyyn kuuluu erilaisten sudenpyyntitapojen esittely 1700-luvulta nykypäiviin, sudenkuopista lippusiimoihin. Esillä on pyyntivälineiden lisäksi myös vanhoja sudenpyyntioppaita. Suurjahtien kautta näyttelyssä edetään myös sudensuojeluaatteen voimistumiseen 1970-luvulta lähtien.Ketun jäljillä historiasta nykypäiväänNäyttelyssä esitellään Mikko Repolainen perin pohjin. Miten arvostetusta turkiseläimestä ja erämaiden asukista tuli taajamien tuntumassa viihtyvä citykettu ja riistanhoitajien vahinkoeläin?

Näyttely esittelee myös ketun suomalaiseen kansanperinteeseen jättämiä jälkiä Kantelettaren Revon valitus -runosta revontulien syntytarinoihin ja eläinsatuihin. Ketun imagoa on hyödynnetty myös monien tuotteiden mainonnassa - näistä on näyttelyssä yllättäviäkin esimerkkejä.Näyttelyn olennaisen osan muodostaa luontokuvaaja Juha Mälkösen kettuaiheinen valokuvanäyttely, joka esittelee riihimäkeläisen kaupunkilaiskettuperheen elämää kotipesänsä ympäristössä. Näyttelyn muiden osien painottuessa esittelemään kettua lähinnä historiallisesti merkittävänä riistaeläimenä kertovat Mälkösen kuvat, että kettu on paljon muutakin kuin muhkea turkki ja riistanhoitajan painajainen.TapahtumiaYleisölle avoimet opastukset ovat sunnuntaina 12.3. ja 9.4. ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.Lisätietoja: näyttelyn vastuuhenkilö, amanuenssi Magdalena Lindroos, Vaasan kaupungin museot, magdalena.lindroos(at)vaasa.fi, p. 040 704 0194

Kuva: Suomen Metsästysmuseo, Juha Mälkönen, 2009POHJANMAAN MUSEO
Museokatu 3, 65100 VAASA, p. (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi/>, avoinna: ti-su klo 10-17, maanantaisin suljettu. Pääsymaksu 7/5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Vargen och räven i huvudrollen på Österbottens museums nya utställningUtställningen ”Varg och räv på spåren”, som öppnas i Österbottens museum 24.2, är en naturvetenskaplig och kulturhistorisk utställning om vargen och räven, där faktatexter, fotografier och föremål samt uppstoppade djur visas. Utställningen har producerats av Finlands Jaktmuseum och pågår till 30.4.”Varg och räv på spåren” utställningen är en kombination av Finlands Jaktmuseums utställningar om vargen och räven (”Suden paluu – Suomalaista susihistoriaa” och ”Punaturkin jäljillä”). Även från Österbottens museums egna samlingar visas föremål, bilder och uppstoppade djur.Finsk varghistoria och –biologiUtställningen åskådliggör på ett mångsidigt sätt vargen som en del av den finska och europeiska naturen samt kulturen, och berättar hurdan vargen är som djurart, forskningsobjekt samt villebråd. Utställningen presenterar vargens roll i berättelser samt den moderna populärkulturens varg, men försöker inte heller undanhålla vargens skadliga sida. Bland de många vargkonflikterna försöker man ändå hitta de egenskaper hos vargen som också ur människans synvinkel är till nytta.I utställningen ingår som en del, en presentation av olika vargfångstsätt från 1700-talet till nutid, från varggropar till flagglinor. På utställningen visas förutom fångstredskap även gamla vargfångsthandböcker. Från storjakt fortsätter utställningen vidare till den allt starkare vargskyddsideologin som började på 1970-talet.I rävens spår från historia till nutidUtställningen presenterar Mickel Räv ingående. Hur blev det värdefulla pälsdjuret och vildmarksbon en cityräv som trivs i närheten av tätorter och ett skadedjur för viltvårdarna?

Utställningen presenterar också rävens spår i den finska folktraditionen allt från dikten Rävens klagan i Kanteletar till berättelser om norrskenets tillkomst och djursagor. Rävens image har utnyttjats i många produkters reklam – på utställningen visas också några överraskande exempel.En väsentlig del av utställningen utgör naturfotograf Juha Mälkönens fotoutställning med räven som tema, där han presenterar en cityrävfamiljs liv i sitt hembo i Riihimäkitrakten. Då utställningens övriga delar presenterar räven närmast som ur historiskt perspektiv som ett viktigt villebråd, illustrerar Mälkönens bilder att räven också är mycket annat än en präktig päls och viltvårdarens mardröm.EvenemangÖppna guidningar för publiken ordnas söndagar 12.3 och 9.4 på svenska kl. 13 och på finska kl. 14.Ytterligare information: utställningens ansvarsperson, amanuens Magdalena Lindroos, Vasa stads museer, magdalena.lindroos(at)vasa.fi, tfn 040 704 0194

Bild: Finlands Jaktmuseum, Juha Mälkönen, 2009ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA, tfn (06) 325 3800, www.osterbottensmuseum.fi<http://www.osterbottensmuseum.fi/>, öppet: ti-sö kl. 10-17, måndagar stängt. Inträdesavgift 7/5 €, under 18-åringar gratis.

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta