[Nayttelyposti] Thomas Hawranke: Tiger PHASED (2015), Porin taidemuseo

Venäläinen Anni anni.venalainen at pori.fi
Ti 4.Huhti. 13:14:56 EEST 2017


Thomas Hawranke: Tiger PHASED (2015)
04.04. - 04.06.2017
Rappu, Porin taidemuseo

Tiger PHASED tarkastelee sitä kuinka villiä (luontoa) standardisoidaan videopeleissä. Näemme kolmesataa tiikeriä taistelemassa reviirin herruudesta pelieditorin digitaalisessa kaukaisuuteen jatkuvassa näkymässä. Ääniraitana kuullaan kaksi 12-sävelen jaksoa joissa on sama äänenkorkeus, mutta jotka kuullaan soitettuna hieman erilaisilla nopeuksilla. Tästä törmäyksestä syntyy uusia melodioita jotka synnyttävät transsinkaltaisen kokemuksen vuorovaikutuksessa kuvan kanssa: tiikerien liikkeen, niiden turkeille heijastuvan valon, sekä kuoleman hetken ja musiikin kautta pelimoottori tulee esiin esteettisesti koettavaksi. Teos riisuu esiin sen miten villin luonnon simulointi tuottaa samaan aikaan sen standardisointia.

Thomas Hawranke tutkii teoksissaan teknologian vaikutusta yhteiskuntaan sekä sitä kuinka sosiaaliset käytännöt heijastuvat teknisiin järjestelmiin. Hän toteuttaa interventioita jotka liikkuvat näkyvän tapahtuman ja sen taustalla toimivan systeemin rajapinnoilla ja käsittelee laskentajärjestelmien reuna-alueita. Näiden rajapintojen ennakoimattomista tapahtumista voi syntyä jotain uutta tai hupaisaa. Hawranke astuu teoksissaan videopelien häikäiseviin kuvamaailmoihin, manipuloidakseen tietojärjestelmää ja ujuttaakseen käyttöjärjestelmään omia aiheitaan. Taiteilijan käsityksen mukaan videopelin tila on visuaalisesti viettelevä pinta, jonka (koodin) voi avata. Hän asettaa kysymyksiä jotka eivät perustu ainoastaan teknologiaan kohdistuvaan mediakriittiseen näkökulmaan, vaan pikemminkin hän tutkii pelin maailmassa pelin ulkopuolisen yhteiskunnan ilmiöitä. Minkälaisia roolimalleja ja sosiaalisia suhteita niihin on kirjautunut? Kuinka taloudelliset, sosiaaliset ja vuorovaikutteiset tilat limittyvät, kerrostuvat? Minkälaisia valtasuhteita voidaan havaita ja minkälaisia taiteellisia strategioita on mahdollista hyödyntää?

Thomas Hawranke ei näe taiteellista työskentelyään irrallisena kommentaarina, vaan yrityksenä puuttua vallitseviin valtarakenteisiin synnyttääkseen niitä koskevaa dialogia. Hän käyttämänsä materiaalit on valikoitu laajasta kokoelmasta joka perustuu pelimaaliman syvälliseen tuntemukseen ja johon lukeutuu vaikutteita alakulttuureista kuten keskustelupalstoilta, blogeista, ja ihmisten erilaisille foorumeille lataamista asioista. Teoksissaan Hawranke yhdistää alakulttuurien tuntemuksen tieteeseen ja kokeellisia tutkimusmenetelmiä henkilökohtaisen kerronnan keinoihin.

Thomas Hawranke on Kölnissä, Saksassa asuva taiteilija ja tutkija. Hän on suorittanut mediataiteen tutkinnon Mediataiteen akatemiassa Kölnissä ja viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Bauhaus-yliopistossa Weimarissa. Hänen väitöskirjansa käsittelee videopelien muokkaamista taiteellisen tutkimuksen muotona.

Anni Venäläinen
ts. intendetti, näyttelypalvelut/ Chief curator (temp.)

Porin taidemuseo / Pori Art Museum
Eteläranta 28100 Pori, Finland
+358 44 701 7601
poriartmuseum.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta