[Nayttelyposti] Syksyn näyttelyohjelma Vaasan kaupungin museoissa/Höstens utställningsprogram i Vasa stads museer

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke 7.Syys. 14:32:43 EEST 2016


TIEDOTE                         7.9.2016
Syksyn näyttelyohjelma Vaasan kaupungin museoissa

Vaasan kaupungin museoiden syksyn näyttelyohjelma on monipuolinen. Tarjolla on näyttelyitä abstraktista nykykuvanveistosta ja maalaustaiteesta aina jugendin aikakauden tyyli- ja kulttuurihistoriaan. Myös valokuvauksen historiaa on esillä.

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO

Herkkyys ja voima ─ Jukka Mäkelä 17.9.2016–22.1.2017
Jukka Mäkelän abstraktit maalaukset ovat ihastuttaneet jo viidellä vuosikymmenellä. Orgaanisten muotojen ja viivan käyttö, maalauspinnan kerroksellisuus sekä kauneuden vangitseminen kankaalle ovat Mäkelän tuotannon lähtökohtia. Laajassa yksityisnäyttelyssä on esillä teossarjoja, joista uusimmat ovat valmistuneet vuonna 2016.

www.kuntsi.fi<http://www.kuntsi.fi>


POHJANMAAN MUSEO

Valon vuosikymmenet 1968-2016 ─ Antti Maasalo 30.9.2016–5.2.2017
Retrospektiivinen näyttely esittelee pohjalaistaiteilija Antti Maasalon koko uran. Maasalon tuotanto kuuluu suomalaista taidetta uudistaneeseen kineettiseen taidesuuntaukseen. Liikettä ja valoa sisältävissä taideteoksissa näkyy taiteilijan tapa yhdistää teknologiaan luontoa, leikillisyyttä ja mielikuvituksen rajattomuutta.

www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>


TIKANOJAN TAIDEKOTI

Jugend 7.10.2016–26.2.2017
Jugend (n. 1890─1915) syntyi teollisten ja ylikoristeellisten kertaustyylien vastapainoksi. Suomessa se kulki kansallisromantiikan rinnalla ja sen muotokielen inspiraationa olivat erilaiset kasvi- ja luontoaiheet. Jugend-näyttelyssä voi nähdä mm. tyylikauden sisustuksia, esineitä ja tekstiilejä sekä aikakauden taidetta.

www.tikanojantaidekoti.fi<http://www.tikanojantaidekoti.fi>


VAASAN TAIDEHALLI

Bothnia Biennale 1.9.–2.10.2016
Bothnia Biennalen tämänvuotinen teema on symbioosi. Simon Gripenberg, Minna Herrala, Erik Hallstensson ja Johanna Hästö tulkitsevat taiteessaan ideaa kaiken kuulumisesta yhteen. Taiteilijat etsivät veistosten, ääniteoksen ja yhdessä nuorten kanssa toteutetun yhteisötaideteoksen kautta vastauksia siihen, miten voisimme tehdä luontosuhteestamme nykyistä harmonisemman ja vastavuoroisemman.

Snapshot Vaasa Style ─ Kansanvalokuvausta pohjalaisittain 15.10.–4.12.2016
Harri Kalhan kokoama näyttely esittelee kansanvalokuvauksen historiaa 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Kuvat ovat Pohjanmaan museon arkistosta ja mukana on sekä ammattikuvaajien että tuntemattomiksi jääneiden yksityishenkilöiden otoksia.

Utopia – Annika Bergvik-Forsander 17.12.2016 –29.1.2017
Näyttelyssä kuvataiteilija Annika Bergvik-Forsander esittelee sarjan uusia teoksia vuosilta 2015-2016. Kuvat ovat värikkäitä ja monitahoisia ja rakentuvat usein yksinkertaisista geometrisistä muodoista noudattamatta kuitenkaan ankaria matemaattisia kaavoja. Teosten aiheet nousevat kaipuusta saada olemassaoloon järjestystä sekä löytää rakenteita ja tarkoituksia meitä ympäröivään maailmaan.

www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>MEDDELANDE                    7.9.2016

Höstens utställningsprogram i Vasa stads museer

Höstens utställningsprogram i Vasa stads museer är mångsidigt. Utställningarna bjuder på allt från abstrakt nutidsskulptur och målarkonst till stil- och kulturhistoria från jugenderan. Även fotograferingens historia presenteras.


KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST

Känslighet och kraft ─ Jukka Mäkelä 17.9.2016–22.1.2017
Jukka Mäkeläs abstrakta målningar har fascinerat konstpubliken redan under fem decennier. Användningen av organiska former och linjer, målningsytans skiktning och fångande av skönhet på duken är utgångspunkter för Mäkeläs produktion. I denna omfattande separatutställning finns Mäkeläs senaste serier av verk utställda, de nyaste har blivit färdiga år 2016.

www.kuntsi.fi<http://www.kuntsi.fi>


ÖSTERBOTTENS MUSEUM

Ljusets årtionden 1968-2016 ─ Antti Maasalo 30.9.2016–5.2.2017
Den retrospektiva utställningen visar Lehtimäkikonstnärens hela karriär. Maasalos produktion hör till den kinetiska konstriktningen som förnyade den finländska konsten. Konstverken, som innehåller rörelse och ljus, presenterar konstnärens sätt att kombinera teknologin med naturen, lekfullhet och obegränsad fantasi.

www.osterbottensmuseum.fi<http://www.osterbottensmuseum.fi>


TIKANOJAS KONSTHEM

Jugend 7.10.2016–26.2.2017
Jugend (ca 1890-1915) uppstod som motvikt till den industriella och överdrivet dekorativa historicismen. I Finland inföll den parallellt med nationalromantiken och dess formspråk inspirerades av olika växt- och naturteman. På jugendutställningen kan du se bl.a. inredningar, föremål och textilier samt konst från stilepoken.

www.tikanojantaidekoti.fi<http://www.tikanojantaidekoti.fi>


VASA KONSTHALL

Bothnia Biennale 1.9.–2.10.2016
Temat för i år på Bothnia Biennale är symbios. Simon Gripenberg, Minna Herrala, Erik Hallstensson och Johanna Hästö tolkar i sin konst idén om att allt hänger ihop. Konstnärerna söker via ett samhällskonstverk bestående av skulpturer och ljudverk, som förverkligats tillsammans med ungdomar, svar på hur vi kan göra vårt förhållande till naturen mera harmoniskt och interaktivt.

Snapshot Vaasa Style - Folkfotografering på österbottniskt vis 15.10.–4.12.2016
Utställningen, som har sammanställts av Harri Kalha, presenterar folkfotograferingens historia från slutet av 1800-talet till de första årtiondena av 1900-talet. Bilderna kommer från Österbottens museums arkiv och med finns fotografier tagna av såväl yrkesfotografer som okända privatpersoner.

Utopia – Annika Bergvik-Forsander 17.12.2016 –29.1.2017
I utställningen Utopia visar bildkonstnär Annika Bergvik-Forsander en serie nya verk från år 2015─2016. Bilderna är färgstarka och komplexa, ofta uppbyggda av enkla geometriska former, men utan att följa strikta matematiska formler. Tematiken kommer från vår längtan efter att få ordning på tillvaron, hitta strukturer och mening i världen som omger våra jag.

www.osterbottensmuseum.fi<http://www.osterbottensmuseum.fi>


Vaasan kaupungin museot I Vasa stads museer

Kuntsin modernin taiteen museo I Kuntsi museum för modern konst

Pohjanmaan museo ja Terranova – Merenkurkun luontokeskus I Österbottens museum och Terranova – Kvarkens naturcentrum

Tikanojan taidekoti I Tikanojas konsthem

Vaasan taidehalli I Vasa konsthallwww.vaasa.fi<http://www.vaasa.fi>
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta