[Nayttelyposti] Tiedote / Meddelande 30.5.2016: Vaasan taidehallin näyttelyt vuodelle 2017 on valittu / Vasa konsthalls utställningar för år 2017 har valts

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ma 30.toukokuu. 10:43:10 EEST 2016


TIEDOTE 30.5.2016


Vaasan taidehallin näyttelyt vuodelle 2017 on valittu

Vaasan taidehallin näyttelyt vuodelle 2017 on valittu. Valinta tehtiin avoimen haun kautta tulleista näyttelyhakemuksista, joita oli yhteensä 68. Hakemusten määrä yllätti museon; lukuisista korkeatasoisista hakemuksista valittiin neljä näyttelyä.

Valinnan teki Vaasan kaupungin museoiden edustajista koottu raati. Haku oli avoinna alkuvuodesta maaliskuun loppuun saakka kaikille taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille maanlaajuisesti. Suurin osa hakemuksista tuli ammattitaiteilijoilta ympäri Suomea.

Valintaperusteista
Näyttelyiden valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota ehdotusten yhteensopivuuteen Vaasan taidehallin näyttelyprofiilin ja Vaasan kaupungin museoiden muun näyttelyohjelman kanssa. Vaasan taidehallin näyttelyt esittelevät uusia taidemuotoja, kokeilevaa taidetta, visuaalisen kulttuurin rajapintoja sekä ajankohtaisia kulttuurisia ilmiöitä. Myös alueellinen näkökanta on otettu huomioon valinnoissa. Näyttelyiden tulee täydentää Vaasan kaupungin museoiden näyttelytarjontaa ja rikastaa kuvaa Pohjanmaan alueesta.

Vaasan taidehallin näyttelyt vuonna 2017

Avoimen haun perusteella valitut näyttelyt:
11.2.-19.3.2017  Kohtaamisia /Eri Euroopan ja eteläisen Afrikan maissa asuvat nuoret sekä työryhmä Satu Miettinen, Reetta Kerola ja Mari Mäkiranta.
25.3.-30.4.2017 Oppilaiden lopputyönäyttely /Yrkeshögskolan Novia
11.5.-27.8.2017 Matkalla /Anna-Mari Vierikko
2.9.-15.10.2017 Yhteismaalauksia /Sanna Maria Paananen & Tero Ulvila

Vaasan kaupungin museot, oma tuotanto:
28.10.2017-14.1.2018 Minun Vaasani, minun museoni /Yhteisöllinen museoprojekti

Edellä mainittujen lisäksi Vaasan taidehallissa on alkuvuodesta esillä vuoden 2016 haussa valittu näyttely Annika Bergvik-Forsanderin Utopia (17.12.2016-29.1.2017).


Lisätietoja:
Näyttelypäällikkö Riina Peltonen, Vaasan kaupungin museot, riina.peltonen at vaasa.fi<mailto:riina.peltonen at vaasa.fi>, p. 040 353 7377VAASAN TAIDEHALLI
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D, 65100 VAASA, p. (06) 325 3770 / (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>, avoinna: ti-su klo 11-17, maanantaisin suljettu. Ilmainen sisäänpääsy.

MEDDELANDE 30.5.2016


Vasa konsthalls utställningar för år 2017 har valts

Vasa konsthalls utställningar för år 2017 har valts. Valet gjordes på basis av en öppen ansökningsomgång bland sammanlagt 68 utställningsansökningar. Museet överraskades av det stora antalet högklassiga ansökningar, av vilka fyra utställningar valdes.

Valet utfördes av en jury med representanter för Vasa stads museer. Ansökningsmöjligheten erbjöds landsomfattande till alla konstnärer och utställningsarrangörer från början av året till slutet av mars. Största delen av ansökningarna lämnades av professionella konstnärer runtom i Finland.

Urvalskriterierna
Vid valet av utställningar fästes särskild uppmärksamhet på förslagens kompatibilitet med Vasa konsthalls utställningsprofil och det övriga utställningsprogrammet i Vasa stads museer. Vasa konsthalls utställningar presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen. Också den regionala aspekten har beaktats i valen. Utställningarna ska komplettera Vasa stads museers utställningsutbud och berika bilden av Österbotten som område.

Vasa konsthalls utställningar år 2017

Utställningar som valts på basis av öppen ansökan:
11.2-19.3.2017  Möten/Ungdomar som bor i olika länder i Europa och södra Afrika samt arbetsgruppen Satu Miettinen, Reetta Kerola och Mari Mäkiranta.
25.3-30.4.2017 Elevernas slutarbetsutställning /Yrkeshögskolan Novia
11.5-27.8.2017 På resa /Anna-Mari Vierikko
2.9-15.10.2017 Gemensamma målningar /Sanna Maria Paananen & Tero Ulvila

Vasa stads museer, egen produktion:
28.10.2017-14.1.2018 Mitt Vasa, mitt museum/Kollektivt museiprojekt

Utöver de ovan nämnda visas i början av året i Vasa konsthall en utställning från ansökningsprocessen för år 2016, nämligen Annika Bergvik-Forsanders Utopi (17.12.2016-29.1.2017).

Ytterligare uppgifter:
Utställningschef Riina Peltonen, Vasa stads museer, riina.peltonen at vasa.fi<mailto:riina.peltonen at vaasa.fi>, tfn 040 353 7377


VASA KONSTHALL
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 65100 VASA, tfn (06) 325 3770 / (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>, öppet: ti-sö kl. 11-17, måndagar stängt. Gratis inträde.
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta