[Nayttelyposti] Todellisuuskupla-näyttely avautuu Talomuseo Glimsissä 3.11.2015

Sahramaa Jenni jenni.sahramaa at espoo.fi
Ti 3.Loka. 11:17:50 EET 2015


Todellisuuskupla
Valokuvataiteilija Otto-Ville Väätäisen teoksia Talomuseo Glimsistä
Näyttely Talomuseo Glimsissä 3.11.2015 - 6.3.2016

Valokuvataiteilija Otto-Ville Väätäinen käsittelee Todellisuuskupla -näyttelyssä omaa suhdettaan todellisuuteen, ja tarjoaa katsojalle uudenlaisen näkökulman Talomuseo Glimsiin. Näyttelyn teokset ovat syntyneet pyrkimyksestä tuoda visuaalisesti todeksi se paikka, joka sisäisenä kokemuksena on tunnetasolla olemassa, mutta vaikeasti jaettavissa. Kuvan kautta paikka on läsnä tässä ja nyt – aina tavoitettavissa ja myös toisten saavutettavissa. Teosten tapahtumapaikkana on Talomuseo Glims, jossa Väätäisen teokset ovat nyt myös ensimmäistä kertaa esillä. Päärakennuksen näyttelytila on muuntautunut installaatioksi, jossa kokonaisuus rakentuu valokuvateosten, kuvatapettien, äänien ja tekstin kautta.

”Täytyy myöntää, että minulla on aika romanttinen suhde Glimsiin – tai todellisuuteen ja sen kokemiseen ylipäätään. Glims on minulle erityinen paikka, jossa pääsen hyvin lähelle sitä hetkeä jossa olen. Kun istun tuvassa, tunnen olevani läsnä; paikan ikä alkaa huimata ja asetun tilassa olevana henkilönä samaan ketjuun talon ensimmäisten asukkaiden kanssa. Suurin osa hetkistä jotka ovat tapahtuneet, piiloutuvat tavoittamattomiin menneeseen aikaan. Yritän tulkita hetkien jättämiä jälkiä – yritän ymmärtää jotain oman todellisuuskuplani ulkopuolelta.”

Otto-Ville Väätäinen (syntynyt 1979, asuu Turussa) työskentelee laaja-alaisesti valokuvataiteen kentällä. Oman työskentelynsä ohella hän toimii valokuvaajana erilaisissa projekteissa dokumentaarisesta valokuvauksesta mainosvalokuvauksiin. Vuodesta 2010 Väätäinen on toiminut valokuvauksen opettajana Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutuksessa, ja syksystä 2014 hän on ollut Turun Kaupunginteatterin valokuvaaja.
Glimsissä esillä oleva kokonaisuus on Väätäisen ensimmäinen Todellisuuskupla -teemaa käsittelevä näyttely. Työskentely on jatkuva prosessi ja seuraavan kerran uusia teoksia on nähtävillä Turussa keväällä 2016.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään su 8.11.2015, 7.2. ja 6.3.2016 valokuvatyöpaja, jossa osallistujat pääsevät Väätäisen ohjauksessa tutkimaan kännykkäkameroillaan omaa näkemystään Glimsistä ja tätä kautta luomaan oman kerrostumansa näyttelyn kokonaisuuteen. Mukaan mahtuu 15 osanottajaa, ennakkoilmoittautuminen museolle.

Lehdistökuvia näyttelystä<http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/fi-FI/Museotyo/Info/Lehdistolle/Lehdistokuvat/Todellisuuskupla>


Ystävällisin terveisin,

Otto Väätäinen                                           Jenni Sahramaa
valokuvataiteilija                                         museolehtori
otto at ottovaatainen.com<mailto:otto at ottovaatainen.com>                                jenni.sahramaa at espoo.fi<mailto:jenni.sahramaa at espoo.fi>
puh. 044 336 6773                                        puh. 046 877 3620

Espoon kaupunginmuseo, Talomuseo Glims
Glimsintie 1, 02740 Espoo
puh. 09 816 27337 (museon aukioloaikoina)
www.espoonkaupunginmuseo.fi<http://www.espoonkaupunginmuseo.fi>
www.facebook.com/talomuseoglims<http://www.facebook.com/talomuseoglims>
instagram.com/talomuseoglims<http://instagram.com/talomuseoglims/>

Avoinna talvikaudella 1.9.–30.4. ti–pe 10–16, su 11–16.
Liput: 4/3 €, vuosikortti 15 €, alle 18-v. ilmaiseksi. Museokortti 54 €. Keskiviikkoisin vapaa pääsy.

---
Pressmeddelande 29.10.2015, Fritt för publicering 3.11.2015

Verklighetsbubblan
Fotokonstnär Otto-Ville Väätäinens verk från Glims gårdsmuseum
Utställning på Glims gårdsmuseum 3.11 2015–6.3 2016

I sin utställning Verklighetsbubblan reflekterar fotokonstnär Otto-Ville Väätäinen över sin egen relation till verkligheten och erbjuder åskådaren ett nytt perspektiv på Glims gårdsmuseum. Verken i utställningen har uppstått ur en strävan efter att göra visuell verklighet av en plats som existerar som en inre upplevelse på känslomässig nivå, men som är svår att dela med sig. Via bilden är platsen närvarande här och nu – alltid tillgänglig och även åtkomlig för andra. Skådeplatsen för verken är Glims gårdsmuseum där Väätäinens verk nu också ställs ut för första gången. Huvudbyggnadens utställningsutrymme har förvandlats till en installation vars helhet byggs upp av fotografiska verk, fototapeter, ljud och texter.

”Jag måste medge att jag har en ganska romantisk relation till Glims – eller till verkligheten och verklighetsupplevelsen i allmänhet. Glims är ett mycket speciellt ställe för mig, där jag kommer mycket nära den stund i vilken jag befinner mig. När jag sitter i storstugan känner jag mig närvarande; platsens ålder börjar svindla och som en person i rummet blir jag en länk i samma kedja med husets första invånare. Största delen av stunderna som varit döljer sig i förgången tid, de är ouppnåeliga. Jag försöker tolka de spår som stunderna lämnat efter sig – jag försöker förstå ens något utanför min egen verklighetsbubbla.”

Otto-Ville Väätäinen (född 1979, bosatt i Åbo) arbetar vittomfattande inom fotokonst. Vid sidan av sitt eget fotograferande arbetar han som fotograf i olika projekt från dokumentär fotografi till reklam. Sedan 2010 är Väätäinen lärare i fotografi vid utbildningsprogrammet för bildkonst vid Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och sedan hösten 2014 är han Åbo stadsteaters fotograf. Helheten som visas på Glims är Väätäinens första utställning kring temat Verklighetsbubblan. Arbetet är en pågående process och nästa gång kan nya verk ses i Åbo våren 2016.

I anslutning till utställningen ordnas under tre söndagar (8.11 2015, 7.2 och 6.3 2016) en fotografiverkstad där deltagarna under handledning av Väätäinen kan utforska sin egen uppfattning om Glims med sina mobilkameror och på detta sätt skapa sitt eget skikt till utställningshelheten. Platser finns för femton deltagare, förhandsanmälan till museet.

Pressfoton från utställningen<http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/fi-FI/Museotyo/Info/Lehdistolle/Lehdistokuvat/Todellisuuskupla>


Med vänliga hälsningar,

Otto Väätäinen                                           Jenni Sahramaa
fotokonstnär                                             museilektor
otto at ottovaatainen.com<mailto:otto at ottovaatainen.com>                                jenni.sahramaa at espoo.fi<mailto:jenni.sahramaa at espoo.fi>
tfn 044 336 6773                                          tfn 046 877 3620

Esbo stadsmuseum, Glims gårdsmuseum
Glimsvägen 1, 02740 Esbo
tfn 09 816 27337 (under museets öppethållningstider)
www.espoonkaupunginmuseo.fi<http://www.espoonkaupunginmuseo.fi>
www.facebook.com/talomuseoglims<http://www.facebook.com/talomuseoglims>
instagram.com/talomuseoglims<http://instagram.com/talomuseoglims/>

Öppet vintertid 1.9–30.4. tis–fre 10–16, sön 11–16.
Biljetter: 4/3 €, årskort 15 €, under 18-åringar gratis. Museikortet 54€. Fritt inträde på onsdagar.Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta