[Nayttelyposti] NIETZSCHE WAS A MAN -näyttelyn julkaisu on nyt saatavilla!

Hovi-Assad Pia pia.hovi-assad at pori.fi
Ke 4.Helmi. 10:30:16 EET 2015


PORIN TAIDEMUSEO

NIETZSCHE OLI MIES – VIDEOTAIDETTA IRANILAISILTA NAISILTA
NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN WOMEN

Porin taidemuseon julkaisuja 131
Julkaisija: Porin taidemuseo
ISSN 0359-4327
ISBN 978-952-5648-50-8
Toimitus | Editing: Pia Hovi-Assad, Kati Kunnas-Holmström, Porin taidemuseo
Kirjoittajat: Pia Hovi-Assad, Pamela Karimi, Petteri Limnell, Alysse Stepanian
Kääntäjät: Tomi Snellman, suomi-englanti-suomi
Graafinen Suunnittelu: Rasool Kamali, Kati Kunnas-Holmström
Paino: Tammerprint Oy, 2015
Yhteistyössä: Manipulated Image, Persbook Art
© 2015 Porin taidemuseo kirjoittajat, valokuvaajat

Näyttely:
NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN WOMEN
NIETZSCHE OLI MIES – VIDEOTAIDETTA IRANILAISILTA NAISILTA
Kuraattorit: Alysse Stepanian & Neda Darzi
06.02.2015 – 24.05.2015
PORIN TAIDEMUSEO

”Jotta sosiaalinen tasa-arvo toteutuisi ja vallitsisi maailmassa, pitää purkaa hiearkkinen malli, joka vallitsee miesten ja naisten, köyhien ja rikkaiden, rotujen ja ihmisten sekä eläimien välillä.”    Alysse Stepanian

Nietzsche Was A Man -julkaisu ja näyttelyn nimi viittaa vallitsevaan dualistiseen, patriarkaaliseen maailmankuvaan, joka alistaa ja käyttää luontoa ja niitä joilla ei ole valtaa, joka erottaa toisistaan miehet ja naiset, ihmiset ja eläimet.

Julkaisu esittelee samannimisen näyttelyn 20 iranilaisen taiteilijan näkökulmia kysymyksiin, joita he kohtaavat suhteiden, väärinkäsitysten ja hierarkioiden häilyvässä maailmassa. Taiteilijoiden tarkastelun kohteena ovat yleismaailmalliset kysymykset kuten sukupuolten välinen viestintä, ennakkoluulot ja muuttuvat identiteetit, väkivalta ja sota sekä ihmisten, eläinten, luonnon ja ympäristön väliset suhteet.

Taiteilijaesittelyiden lisäksi julkaisu sisältää kuraattori Alysse Stepanianin johdannon näyttelyn konseptiin, Massachusettsin yliopiston taidehistorian apulaisprofessorin Pamela Karimin kontekstualisoinnin Nietzschen suhteesta persialaiseen kulttuuriin sekä filosofi Petteri Limnellin johdatuksen Nietzschen maailmaan. Julkaisun esipuheen on kirjoittanut Pia Hovi-Assad.

Hinta: 20,00 eur (+postimaksu) Tilaukset:
Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02-621 1080, taidemuseo at pori.fi  www.poriartmuseum.fi


Ystävällisin terveisin / Best Regards,Pia Hovi-Assad
näyttelyamanuenssi / exhibition curator
puh/tel +358-(0)44-701 1089Porin taidemuseo / Pori Art Museum
Eteläranta
28100 Pori
Finland

www.poriartmuseum.fi<http://www.poriartmuseum.fi/>


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta