[Nayttelyposti] Keskisuomalaisen nykytaiteen katselmuksen 2015 taiteilijat on valittu

Lokka Leena leena.lokka at jkl.fi
Ke 18.Kesä. 11:17:01 EEST 2014


Keskisuomalaisen nykytaiteen katselmuksen 2015 taiteilijat on valittu

Vuosi 2015 on keskisuomalaisen kuvataiteen juhlavuosi. Jyväskylän taiteilijaseura täyttää 70, Saarijärven taiteilijaseura Siena 30 ja Äänekosken taiteilijaseura 40 vuotta, lisäksi Keuruun taiteilijaseura viettää 50-vuotisjuhlaansa  2016. Yksi juhlavuoden tapahtumista on keskisuomalaisen nykytaiteen katselmus, johon liittyvät näyttelyt rakennetaan Keuruun museoon 12.6.-20.9., Saarijärven museoon 23.9.-29.11. ja Jyväskylän taidemuseoon 2.10.-17.1.2016 sekä kesällä 2015 Saarijärven Juholassa sijaitsevaan Galleria Jarskaan. Näyttelykokonaisuuden nimi on Matka maan keskipisteeseen.

Kuraattorit kuvataiteilija Samuli Heimonen ja taidehistorioitsija Teija Isohauta valitsivat neljään näyttelypaikkaan yhteensä 18 taiteilijaa sekä yhden taiteilijaparin 162 hakijasta. Kuraattorit olivat yllättyneitä hakemusten runsaasta määrästä. Lisäksi he iloitsivat, että järjestäjät, Jyväskylän taiteilijaseura, Jyväskylän taidemuseo - Keski-Suomen aluetaidemuseo, Keuruun museo ja Saarijärven museo, ovat luomassa uudenlaista, jatkossa joka viides vuosi toteutettavaa, näyttelykonseptia, jossa taiteilijat valitaan portfoliohaulla eli työnäytteiden ja -suunnitelmien perusteella. Portfoliohaku suunnattiin  Keski-Suomessa syntyneille / asuville / työskenteleville tai muualla asuville, mutta keskisuomalaisiksi itsensä tunteville taiteilijoille, joilta ei vaadittu taiteilijaseurajäsenyyttä eikä taidealan opintoja.

Matka maan keskipisteeseen -näyttelyyn valitut taiteilijat

Keuruun museo 12.6.-20.9.2015
1. Kirsi Tapper, s. 1959, Jyväskylä
2. Nora Tapper, s. 1961, Helsinki

Galleria Jarska / Juhola, Tapperin taiteilijaveljesten kotitila, Saarijärvi, kesä 2015
1. Naoji Ishiyama, 1965, Jyväskylä

Saarijärven museo 23.9.-29.11.2015
1. Kati Immonen, s. 1971, Turku
2. Jan Ijäs, s. 1975, Helsinki
3. Martti Kapanen, s. 1949, Jyväskylä
4. Jyrki Markkanen, s. 1956, Jyväskylä
5. Mika Natri, 1969, s. Turku
6. Anna Ruth, 1975, s. Jyväskylä
7. Henna Vainio, s. 1981, Lontoo
8. Sirpa Varis, s. 1985, Jyväskylä

Jyväskylän taidemuseo 2.10.2015-17.1.2016
1. Tuomo Blomqvist, s. 1955, Jyväskylä
2. Marjatta Holma, s.1976, Turku
3. Arja Karppinen-Rekola, s. 1957, Jyväskylä
4. Kalle Leino, s. 1982, Helsinki
5. Päivi Meriläinen, s. 1959, Jyväskylä
6. Tiina Pyykkinen, s. 1983, Helsinki
7. Kyllikki Rämänen, s. 1947, Saarijärvi
8. Kimmo Schroderus, s. 1970 ja Noora Schroderus, s. 1982,  Salo

Kuraattoreiden mietteitä portfolioihin tutustumisen  ja taiteilijavalintojen jälkeen
Samuli Heimonen :
- Mitään selkeää yhteistä teemaa ei valittujen taiteilijoiden teoksista voi nähdä. Luulen, että muutamia herkullisia rinnastuksia tai siltoja tulee löytymään "taiteilijaparien" välille.
- Ehkä yllämainittu heijastelee laajemminkin sitä miten taiteilijat nykyään työskentelevät. Ei ole selkeitä suuria ryhmiä tai ryhmittymiä. Ei ole selkeitä tyylisuuntia, johon taiteilijat kokisivat ylipäänsä kuuluvansa. Kukin tekee teoksia omista lähtökohdistaan käsin. Kenttä on pirstaleinen, eikä selkeää dominoivaa ryhmittymää ole.
- Maalauksia on paljon ja niitä tarjottiin paljon. Maalaus elää voimakkaana sekä harrastajien että ammattilaisten keskuudessa.
- Minulle monet teokset näyttivät sisältävän tilallisia elementtejä. Maalaus tai piirustus etenee tilateoksen suuntaan ja perinteinen kuvanveisto(patsas) laajenee tilateoksen suuntaan.
- Tuleva näyttely esittelee hyvin sen tekniikoiden kirjon, joka kentällä yleisestikin vallitsee.
- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että mukana on oivallisen lupaavia nuoria tekijöitä.
Teija Isohauta:
- Tuntuu siltä, että yhteiskunnan "heimoutuminen" ja taiteilijoiden yksilöllisyyttä korostava koulutus nostaa esiin monenlaista näkökulmaa taiteen tekemiseen. Tämä näkyy näyttelyyn valittujen nuorten tekemisessä.
- Klassinen maalaus on tehnyt tuloaan jo useamman vuoden ja näyttäytyy vahvana tulevassa näyttelyssä.
- Samuli nosti esille maalauksen ja kuvanveiston hakeutumisen tilan suuntaan. Tämä pitää paikkansa huomattavan monen taiteilijan kohdalla.
- Myös tarinallisuus ja jonkinlainen romantiikka/mystiikka näkyy useissa teoksissa.
- Taiteilijan asema ulkopuolisena tarkkailijana yksityisestä näkökulmasta korostuu.
- Yhteiskunnallisuus taiteessa näkyy ennen kaikkea suhteessa luontoon ja ekologiaan, ei niinkään epätasa-arvoisuuteen tms.
- Taloudellinen epävarmuus on jatkunut pitkään ja siitä on tullut ikään kuin vallitseva olotila. Turvallisuushakuisuus, joka näkyi vielä muutama vuosi sitten, on saanut väistyä ja tilalle on tullut abstraktimpi suhde maailmaan. Tämä antaa tilaa taitelijan roolille sekä luovana tutkijana että henkisyyden etsijänä ja puhtaan kuvallisen ilmaisun laventajana.

Valtaosa hakuun osallistuneista asuu ja työskentelee Keski-Suomessa
Portfolioita saapui yhteensä 162, näistä 157 yksittäisiltä taiteilijoilta ja 5 työryhmiltä. Hakijoista 131 oli Keski-Suomesta ja näistä 70 Jyväskylästä, 24 Saarijärveltä, 11 Keuruulta ja 6 Laukaasta. Lisäksi eri puolilta Keski-Suomea saapui vaihdellen 1-4 hakemusta / paikkakunta. Muualta Suomesta hakemuksia tuli yhteensä kahdeksalta eri paikkakunnalta, näistä pääkaupunkiseudulta 12, Turusta 5 ja Tampereelta 4. Maan rajojen ulkopuolelta saapui 2 hakemusta.

Lisätietoja
Teija Isohauta, kuraattori, teija(at)periferiadesign.fi
Samuli Heimonen, kuraattori, samuli.heimonen(at)gmail.com
Leena Lokka, Jyväskylän taidemuseo, näyttelyt ja tiedotus, puh. 050 542 0527

Ystävällisin terveisin

Leena Lokka
kuraattori

Jyväskylän taidemuseo
PL 165, 40101 Jyväskylä

puh. 050 542 0527

leena.lokka at jkl.fi<mailto:leena.lokka at jkl.fi>

www.jyvaskyla.fi/taidemuseo<http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo>Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta