[Nayttelyposti] ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: TOKIO 07.02.2014 – 25.05.2014 Porin taidemuseossa

Hovi-Assad Pia pia.hovi-assad at pori.fi
To 23.Tammi. 08:27:05 EET 2014


PORIN TAIDEMUSEO

ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA / EAST ASIAN VIDEO FRAMES: TOKIO


07.02.2014 – 25.05.2014
Kuraattori: Minna Valjakka

Hongkong, Tokio ja Soul ovat kansainvälisesti tunnettuja innovatiivisina metropoleina, joiden sykkeessä kulttuurin, taiteen ja suunnittelun eri muodot kukoistavat monipuolisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kuinka nykytaide ilmenee ja vaikuttaa kyseisissä kaupungeissa nykyään? Mitä uusia toiminnan muotoja, taidesuuntauksia ja tyylejä paikalliset toimijat kehittävät? Tammikuussa 2013 alkanut kolmivuotinen videoprojekti käsittelee taiteeseen liittyviä ilmiöitä eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmasta. Vuonna 2014 keskitytään tarkastelemaan Tokion nykytaiteen muotoja, instituutioita ja taiteilijoita.

Etenkin 1990-luvulta alkaen taloudelliset vaihtelut sekä globaalin nykytaiteen kentän jatkuvat muutokset heijastuvat myös Tokiossa. Japanilaiseen nykytaiteeseen perehtyneet museot, galleriat sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat viime vuosina aktiivisesti kehittäneet toimintaa ja tiloja, jotka edesauttavat nykytaiteen tunnettavuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Nuoremman sukupolven taiteilijat vastaavat globalisaation haasteisiin esimerkiksi luomalla teoksia, jotka pyrkivät välttämään japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin vastakkainasettelua sekä kyseenalaistavat käsityksiämme taiteen arvottamisesta. He myös kehittävät uusia, kaupunkitilassa ilmeneviä taiteen muotoja koettaen tuoda nykytaiteen konkreettisemmin osaksi arkielämää.

Tokion nykytaiteeseen tutustuminen aloitetaan taideinstituutioiden ulkopuolelta. 1980-luvun loppupuolelta lähtien nykygraffitin ja katutaiteen muodot ovat asteittain muodostuneet osaksi kaupunkitilaa. Vaikka inspiraationa toimivat aluksi New Yorkin graffitityylit, ovat paikalliset tekijät aktiivisesti kehittäneet omaperäisiä ilmaisumuotoja luoden elinvoimaisen ja monipuolisen urbaanin taiteen kentän. Vuonna 2010 Studio Rarekwain (SRK) muodostavat Ryo Sanada ja Suridh Hassan tekivät ensimmäisen japanilaiseen graffitiin perehtyvän dokumentin, RackGakin. Monipuolinen haastattelu- ja kuvamateriaali tuo esille, kuinka paikalliset graffitin tekijät kokevat Tokion. Kevään toinen osuus (1.4.-25.5.) tuo ajankohtaisen näkökulman taiteen ilmenemisestä kaupunkitilassa nykyään. Free Art Friday Tokyon toimintaan perehtyvä, yhteisön itsensä alkuvuodesta 2014 tekemä dokumentti esittelee kansainvälisen liikkeen paikallisen osaston toimintaa.

Yhteistyössä: The SRK ja Free Art Friday TokyoLisätietoja:
Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02 621 1080 /1081, www.poriartmuseum.fi
Näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. 044 701 1089, pia.hovi-assad at pori.fi
Kuraattori, FT, Minna Valjakka, minna.valjakka at helsinki.fi