[Nayttelyposti] ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: TOKIO, Porin taidemuseossa

Hovi-Assad Pia pia.hovi-assad at pori.fi
To 3.Huhti. 12:46:15 EEST 2014


Porin taidemuseo

ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: TOKIO

01.04.-25.5.2014

Tammikuussa 2013 alkanut kolmivuotinen videoprojekti käsittelee taiteeseen liittyviä
ilmiöitä eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmasta. Vuonna 2014 keskitytään tarkastelemaan
Tokion nykytaiteen muotoja, instituutioita ja taiteilijoita.

Tokion nykytaiteeseen tutustuminen aloitetaan taideinstituutioiden ulkopuolelta. 1980-luvun
loppupuolelta lähtien nykygraffitin ja katutaiteen muodot ovat asteittain muodostuneet osaksi
kaupunkitilaa. Vaikka inspiraationa toimivat aluksi New Yorkin graffitityylit, ovat paikalliset tekijät
aktiivisesti kehittäneet omaperäisiä ilmaisumuotoja luoden elinvoimaisen ja monipuolisen
urbaanin taiteen kentän. Kevätkauden screenaus-sarjan toinen osuus (01.04.-25.5.2014) tuo ajankohtaisen näkökulman taiteen ilmenemisestä kaupunkitilassa. Free Art Friday Tokyon toimintaan perehtyvä, yhteisön itsensä alkuvuodesta 2014 tekemä dokumentti esittelee kansainvälisen liikkeen paikallisen osaston toimintaa.

Etenkin 1990-luvulta alkaen taloudelliset vaihtelut sekä globaalin nykytaiteen kentän jatkuvat
muutokset heijastuvat myös Tokiossa. Japanilaiseen nykytaiteeseen perehtyneet museot,
galleriat sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat viime vuosina aktiivisesti kehittäneet
toimintaa ja tiloja, jotka edesauttavat nykytaiteen tunnettavuutta niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin. Nuoremman sukupolven taiteilijat vastaavat globalisaation haasteisiin esimerkiksi
luomalla teoksia, jotka pyrkivät välttämään japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin
vastakkainasettelua sekä kyseenalaistavat käsityksiämme taiteen arvottamisesta. He myös
kehittävät uusia, kaupunkitilassa ilmeneviä taiteen muotoja koettaen tuoda nykytaiteen
konkreettisemmin osaksi arkielämää.

Yhteistyössä: The SRK ja Free Art Friday Tokyo

Lisätietoja:

Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02 621 1080 /1081, www.poriartmuseum.fi
Näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. 044 701 1089, pia.hovi-assad at pori.fi

Kuraattori, FT, Minna Valjakka, minna.valjakka at helsinki.fi
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta