[Nayttelyposti] Kuolemasta kuvin, 23.11.2012-6.1.2013 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila

Erja Salo erja.salo at fmp.fi
To 22.Loka. 10:11:56 EET 2012


se nedan på svenska

Kuolemasta kuvin
23.11.2012–6.1.2013 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila

Toi musta täplä keskellä – tuli heti mieleen, et tos se musta aukko on: et
me ei tiedetä, mist me tullaan ja mihin me mennään. Et täs on se piste,
ydin.
(Tiina Surakka, Pirkanmaan hoitokodin johtaja Ulla Jokisalon teoksesta
Aikakone.)

Kuolemasta kuvin -näyttely kysyy, onko valokuvilla paikkansa kuoleman
kohtaamisen prosessissa. Esillä on valokuvia Pekka Elomaalta, Arvi
Hansteelta, Ulla Jokisalolta, Ben Kailalta, Andrei Lajuselta, Arno Rafael
Minkkiseltä, Hans Paulilta, Pentti Sammallahdelta ja Seppo Savekselta.

Kuvataiteilijana olen toteuttanut teoksia osittain yhteistyönä esimerkiksi
sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa. Nyt toimiessani kuraattorin
roolissa halusin sisällyttää saattohoidon ammattilaisten näkemyksiä
valokuvista ja kuolemasta osaksi kuratoriaalista prosessia ja näyttelyn
lopullista ilmettä.

Esillä on tekstiotteita Pirkanmaan hoitokodin työntekijöiden ajatuksista.
Harmaa tausta kehystää niitä valokuvia, jotka nousivat puheenvuoroissa
rauhallisen ja toiveikkaan, ideaalin kuoleman kuviksi.

Näyttely on osa Aalto-yliopiston Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan
koulutusohjelman opinnäytettäni. Valokuvat ovat pääosin Suomen
valokuvataiteen museon kokoelmista. Valokuvateosten lisäksi mukana on
dokumenttikuvia.

Teksti: Sanna Sarva

Kurattoritapaaminen su 2.12. klo 14-15: Kuraattori, kuvataiteilija Sanna
Sarva kertoo
näyttelystä. Vapaa pääsy.

Yleisöopastukset: Suomenkielinen yleisöopastus sunnuntaisin kello 13.
Keskusteluopas paikalla näyttelyissä sunnuntaisin klo 14–15.
Aamupäiväopastus näyttelyihin keskiviikkoisin klo 11.15–11.45.
Tilatut opastukset:  p. 044 0793156, ti–pe klo 10–13 tai
lotta.djupsund at fmp.fi
Lisätietoja näyttelystä, yleisötyöstä, opastuksista, työpajoista ja
ohjelmistosta: Museolehtori Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Näyttely avoinna ti–su klo 11–18, ke klo 11–20. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
(Postiosoite: Tallberginkatu 1 C 85), 00180 Helsinki. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

******
Döden i bilder
23.11.2012–6.1.2013 Finlands fotografiska museum, Process rummet
Pressbilder: www.valokuvataiteenmuseo.fi/

Den där svarta fläcken i mitten – det slog mej genast att där är ju det
svarta hålet: att vi inte vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Att
här är punkten, kärnan.
(Tiina Surakka, chef för vårdhemmet Pirkanmaan hoitokoti om Ulla Jokisalos
verk Tidsmaskin)

Utställningen Döden i bilder frågar om fotografier har en plats i den
process som ett möte med döden innebär. Här visas fotografier av Pekka
Elomaa, Arvi Hanste, Ulla Jokisalo, Ben Kaila, Andrei Lajunen, Arno Rafael
Minkkinen, Hans Paul, Pentti Sammallahti och Seppo Saves.

Som bildkonstnär har jag utfört verk delvis i samarbete med till exempel
anställda inom social- och hälsovård. När jag nu har rollen som kurator
ville jag ta med yrkesutbildade inom palliativ vård och deras synpunkter på
fotografin och döden i den kuratoriska processen och utställningens slutliga
framtoning.

På utställningen finns textcitat där anställda vid ett vårdhem i Birkaland
uttrycker sina tankar. De fotografier som i inläggen ansågs uttrycka en lugn
och hoppfull, ideal död inramas av en grå bakgrund.

Utställningen ingår i mitt examensarbete inom utbildningsprogrammet
Konstkuratering och utställningspedagogik vid Aalto-universitetet.
Fotografierna kommer till största delen från Finlands fotografiska museums
samlingar. Vid sidan av verken visas även dokumentärfoton.

Text: Sanna Sarva

Kurator Sanna Sarva berättar om utställningen 2.12. kl. 14–15. Fritt
inträde.
Guidningar: Guidning för allmänheten på finska söndagar klockan 13.
Förmiddagsguidning onsdagar kl. 11.15–11.45. Bokade guidningar: Lotta
Djupsund, lotta.djupsund at fmp.fi eller 044 0793156
Mer information om publikarbete, guidningar och program:
Museilektor Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Utställningen öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20. Fritt inträde. Finlands
fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, (Postadress:
Tallbergsgatan 1 C 85), 00180 Helsingfors. Info 09 6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta