[Nayttelyposti] Aikamatkoja lapsiperheille

Fiskars museum info at fiskarsmuseum.fi
Ti 21.Kesä. 09:52:15 EEST 2011


Aikamatkoja lapsiperheille!

Fiskarsin museon kesäohjelma alkaa juhannusviikolla lapsiperheille suunnatuilla aikamatkoilla.

Aikamatka on roolileikki jossa ryhmä leikin, työn ja draman avulla tutustuvat Fiskarsin ruukin

menneisyyteen. Kesän aikamatkojen teemana on työpäivä vuonna 1898.

 

Työpäivä 1898

Vuonna 1898 Pohja oli Suomen teollistunein pitäjä. Ruukinjohtaja Albert von Julin huolehti

ruukin asukkaista. Ruukkiin oli juuri asennettu sähkö ja ensimmäiset liikkuvat kuvat olivat

esitetty Lukaalin valkokankaalla. Ne mahtoivat olla unohtumattomia kokemuksia. Miltä mahtoi

näyttää ruukintyöläisen päivä pyhänä ja arkena? Tule mukaan niin matkustamme yhdessä

menneisyyteen ottamaan selvää.

 

21.6 kl. 13-15 Leivontapäivä

22.6 kl. 13-15 Työpäivä pajalla

23.6 kl. 13-15 Juhannus ruukissa

28.6 kl. 13-15 Päivä ruukinkoulussa

29.6 kl. 13-15 Nimipäiväkutsut

30.6 kl. 13-15 Villapäivä

 

Ohjelma maksaa 6€/hlö ja kestää noin kaksi tuntia. Oppaat puhuvat sekä suomea, että ruotsia. 12

ensimmäistä (5 v.-) ehtii mukaan. Nähdään Fiskarsin museon päärakennuksessa!

Voit varata paikan etukäteen numerosta +358 (0)19 237013. Tervetuloa!

 

Tidsresor för barnfamiljer!

Fiskars museums sommarprogram kör igång under midsommarveckan med tidsresor för

barnfamiljer. Tidsresan är ett rollspel där gruppen i en blandning av lek, arbete och lite drama

upplever hurdant livet var förr i Fiskars bruk. Årets tema är en arbetsdag år 1898.

 

En arbetsdag år 1898

År 1898 var Pojo den mest industrialiserade socknen i Finland. Bruksdirektören Albert von Julin tog väl hand om

folket. Bruket hade nyss fått elektricitet och de första rörliga bilderna hade visats på Samlingslokalens filmduk. Det

måtte ha varit upplevelser som inte gick någon då levande förbi. Hur såg månntro en vanlig bruksarbetares vardag

ut och hur firade man högtider? Följ med så reser vi bakåt i tiden och tar reda på!

 

21.6 kl. 13-15 Bakdag

22.6 kl. 13-15 Arbete på verkstäderna

23.6 kl. 13-15 Midsommar i bruket

28.6 kl. 13-15 En dag i bruksskolan

29.6 kl. 13-15 Namnsdagskalas

30.6 kl. 13-15 Ulldag

 

Programmet kostar 6 €/deltagare och tar ca två timmar. Guiderna talar både svenska och finska.

Per gång ryms 12 deltagare (5 år-) med. Vi samlas i huvudbyggnaden!

Reserveringar tas emot på numret +358 (0)19 237013. Välkommen!

 

Terveisin

Hälsningar,

 

Emi Ingo

Museonjohtaja

Fiskars museum /Fiskarsin museo

Åkerraden 9

10470 Fiskars

+358 (0)19 237013

www.fiskarsmuseum.fi

 Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta