[Nayttelyposti] Hatuista asiaa - Herrat, pomot ja jätkät -näyttely Metsämuseo Lustossa 13.9.2010-9.1.2011

Anne Kaljunen Anne.Kaljunen at lusto.fi
Ma 13.Syys. 15:43:41 EEST 2010


TIEDOTE

13.9.2010 Punkaharju

 

HERRAT, POMOT JA JÄTKÄT

Metsämiesten päähineitä Luston kokoelmista 

Näyttely esillä Lustossa 13.9.2010-9.1.2011

 

Herrat, pomot ja jätkät -näyttely kertoo monitahoisella ja mielenkiintoisella tavalla metsäalan omasta kulttuurihistoriasta ja metsäammattilaisten arjesta. Hattu, lakki, lätsä, lippis tai kypärä on eri aikoina ollut arvon, aseman tai työnantajan merkki ja pään suoja säältä tai työn vaaroilta. Päähineiden kautta voi seurata esimerkiksi metsäalan hierarkkisuuden murtumista, työturvallisuuden kehitystä sekä organisaatiomuutoksia. 

 

Metsämiesten päähineitä käsittelevä näyttely avaa kokoelmalähtöisten Luston kokoelmista -näyttelyiden sarjan. Sarjassa nostetaan esiin jokin yksittäinen teema tai esineryhmä Luston museokokoelmista ja samalla kokoelmia täydennetään aihepiirin osalta. Herrat, pomot ja jätkät -näyttelyssä on päähineiden ohella esillä runsaasti sekä kuvia että muistitietoa. Näyttelyvierailla on myös mahdollisuus roolileikkiin kokeilemalla itse erilaisia metsämiesten päähineitä. Lisäksi esillä olevista kuvista ja esineistä voi etsiä lisää tietoa Kantapuu-museotietokannasta näyttelyssä paikan päällä olevassa Kantapuu-pisteessä.

 

Päähine on tarpeellinen ja merkityksellinen. Hattua käytetään paitsi suojaamaan päätä vaaroilta ja säiltä, myös koristeena ja symbolina. Pukeutumisella on niin metsäalalla kuin muuallakin eri tavoin vahvistettu toisaalta oman joukon yhteenkuuluvuutta ja toisaalta erottautumista muista. Tietynlainen päähine on voinut ylipäätään symboloida kantajansa metsäammattilaisuutta tai osoittaa kuulumista metsäalan tiettyyn ammattiryhmään tai organisaatioon. 

 

Metsäalalle tyypillinen ammattihierarkia jakoi metsäammattilaiset pitkään kolmeen ryhmään, metsätyöntekijöihin, metsätyönjohtajiin ja metsänhoitajiin - jätkiin, pomoihin ja herroihin. Tätä hierarkiaa ylläpidettiin koulutuksella, työelämän organisaatiorakenteilla ja tapakulttuurilla. Ammattiryhmät erotti toisistaan helposti jo pukeutumisesta. Päähine oli keskeinen ja näkyvä osa pukeutumista, ja se valittiinkin paitsi sään ja työn, myös sosiaalisen aseman mukaan. 

Viimeistään 1990- ja 2000-luvulle tultaessa niin metsäalan koulutuksessa kuin organisaatioissakin tapahtuneet muutokset ovat rikkoneet perinteisiä koulutus- ja ammattiryhmärajoja ja muuttaneet muun yhteiskunnan mukana myös metsäammattilaisten pukeutumista. Ammatilliset sosiaaliset suhteetkin muotoutuvat useammin työpaikan kuin ammattikunnan mukaan. Nykypäivän metsäammattilaisen koulutusta tai asemaa ei ole enää helppoa tulkita päähineestä. Sen sijaan metsäalan organisaatioiden omat lippalakit sopivat kaikkien ammattiryhmien tyyliin - ja samalla erottavat metsähallituslaiset storaensolaisista ja metsäliittolaiset metsäkeskuslaisista.


Tiedote- ja kuvamateriaali: 

www.lusto.fi <http://www.lusto.fi/> 

http://www.lusto.fi/palvelut/medialle.html <http://www.lusto.fi/palvelut/medialle.html> 


Lisätietoja:   

Amanuenssi Reetta Karhunkorva

Gsm: 050 328 9644
S-posti: reetta.karhunkorva at lusto.fi <mailto:reetta.karhunkorva at lusto.fi> 

 
***********************************
Anne Kaljunen
Museoassistentti, FM
Puh. 044 034 5107
S-posti anne.kaljunen at lusto.fi
 
LUSTO - Suomen Metsämuseo
Lustontie 1
58450 Punkaharju
Puh. (015) 345 100
Fax (015) 345 1050
www.lusto.fi <http://www.lusto.fi/> 
************************************
 Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta