[Nayttelyposti] Espoon kaupunginmuseo tiedottaa/Esbo stadsmuseum informerar

Långvik-Huomo Marianne Marianne.Langvik-Huomo at espoo.fi
Ti 26.Tammi. 08:57:36 EET 2010


Espoon kaupunginmuseo on nyt nimeltään KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä

Espoon kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluu nyt 26.1.2010 alkaen myös KAMU.

KAMU on Näyttelykeskus WeeGeellä sijaitseva kaupunginmuseon näyttelytila, joka on saanut uuden nimen. KAMUN lisäksi Espoon kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvat Glims talomuseo, Lagstadin koulumuseo ja huvilamuseo Villa Rulludd.

Espoon kaupunginmuseo aloitti toimintansa WeeGeellä Tapiolassa jo vuonna 2002, ja valmiina kokonaisuutena Näyttelykeskus WeeGee avattiin yleisölle vuonna 2006. Nykyisin WeeGeellä toimii KAMUn lisäksi myös neljä muuta museota, jotka ovat Espoon modernin taiteen museo EMMA, Suomen kellomuseo, Leikkilinna - Suomen lelumuseo ja Helinä Rautavaaran museo.

KAMUssa on esillä Espoon historiaa esittelevä perusnäyttely Aikamatka Espoossa ja vuosittain vaihtuva laaja erikoisnäyttely. Näiden näyttelyiden lisäksi KAMUssa on myös Museokauppa Muisto.

KAMU kertoo historiasta elävästi ja toiminnallisesti. Erikoisnäyttelyissä esitellään sekä kotimaisia että kansainvälisiä aiheita. Nyt parhaillaan on esillä erikoisnäyttely SAVUA JA TULTA - tulenhallinnan historiaa ja nykypäivää. Tänä vuonna syksyllä avattava uusi KAMUn erikoisnäyttely on kansainvälinen kiertonäyttely ÖTZI - Alppien jäämies. Näyttelyiden lisäksi KAMU tarjoaa monipuolista ohjelmaa, mm. työpajoja, opastuksia, luentoja ja työnäytöksiä.

Espoon kaupunginmuseolla on suurelle yleisölle suuntautuvan näyttely-, opetus- ja tapahtumatuotannon lisäksi arkisto- ja kokoelmapalveluja sekä kulttuuriympäristötyöhön liittyvää viranomaistoimintaa. Nämä palvelut ja erikseen nimetyt yleisöpisteet KAMU, Glims talomuseo, Lagstadin koulumuseo ja huvilamuseo Villa Rulludd muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on Espoon kaupunginmuseo.

Lehdistölle suunnattu materiaali: www.espoonkaupunginmuseo.fi ->lehdistö
Espoon kaupunginmuseon sähköinen uutiskirje on tilattavissa www.espoonkaupunginmuseo.fi > tilaa uutiskirje

Lisätietoja: museotoimenjohtaja Timo Tuomi, puh. 09 816 57030
asiakkuuspäällikkö Marianne Långvik-Huomo, puh. (09) 816 57040 tai
museolehtori Minna Vento, puh. (09) 816 57041
etunimi.sukunimi at espoo.fi

_________________________________


Esbo stadsmuseums utställningslokal i utställningscentret WeeGee heter nu KAMU

Esbo stadsmuseums utställningslokaler i WeeGee heter från 26.1.2010 KAMU.
I Esbo stadsmuseums museifamilj ingår förutom KAMU också Glims gårdsmuseum, Lagstads skolmuseum och villamuseet Villa Rulludd.

Esbo stadsmuseum inledde sin verksamhet i WeeGee i Hagalund redan år 2002, och år 2006 öppnades utställningscentret WeeGee för allmänheten. I dag finns i utställningscentret utöver KAMU fyra andra museer, dvs. Esbo moderna konstmuseum EMMA, Finlands urmuseum, Lekslottet - Finlands leksaksmuseum och Helinä Rautavaaras museum.

KAMU presenterar utställningen En tidsresa i Esbo, en vanding genom Esbos historia, och dessutom årligen en ny specialutställning. Utöver utställningarna hyser KAMU också museiboden MUISTO.

KAMU satsar på levande och engagerande presentationer av historien. Specialutställningarna tar upp både inhemska och internationella ämnen. För närvarande pågår specialutställningen RÖK OCH ELD - att behärska elden förr och nu.  KAMUs nya specialutställning i höst är en internationell vandringsutställning, ÖTZI - Ismannen från alperna.

I KAMUs koncept ingår dessutom en mångsidig sammansättning av program med anknytning till utställningarna, t.ex. verkstäder, guidningar, föreläsningar och hantverksdemonstrationer.

I stadsmuseets verksamhet ingår, utöver utställningar, föreläsningar och evenemang för den stora allmänheten, också omfattande arkiv- och samlingstjänster och det kulturmiljöarbete som sköts av myndigheter.  Dessa tjänster och museilokalerna KAMU, Glims gårdsmuseum, Lagstads skolmuseum och villamuseet Villa Rulludd utgör tillsammans Esbo stadsmuseum.
Pressmaterial: Esbo stadsmuseums pressinfo<http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/toimijat.asp?path=91148;91199;91385;91386>
Esbo stadsmuseums elekroniska nyhetsbrev kan beställas på adressen www.espoonkaupunginmuseo.fi > svenska > beställ Esbo stadsmuseums nyhetsbrev

Upplysningar:
museidirektör Timo Tuomi, tfn 09 8165 7030
kundrelationschef Marianne Långvik-Huomo tfn (09) 8165 7040
eller museilektor Minna Vento, tfn (09) 8165 7041,
e-post enligt modellen fornamn.efternamn at espoo.fi

____________________________

Marianne Långvik-Huomo
Asiakkuuspäällikkö
marianne.langvik-huomo at espoo.fi
puh. +358 (0)9 8165 7040
gsm. +358 (0)50 3368 439

Espoon kaupunginmuseo
PL 3250, 02070 ESPOON KAUPUNKI
fax +358 (0)9 8165 7031


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta