[Nayttelyposti] Ruotsalainen muotikuvaaja talvisodan jäljillä Valokuvataiteen museossa

Anna-Kaisa Rastenberger anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Ti 24.Loka. 12:19:50 EET 2009


Jenny Lexander: Sisu

Suomen valokuvataiteen museo (Prosessi-tila), Kaapelitehdas 
26.11.2009–6.1.2010.
Tiedotustilaisuus on keskiviikkona 25.11. klo 11 ja avajaiset klo 17–19.
Valokuvaaja Jenny Lexander ja AD Susanna Knyphausen ovat paikalla 
molemmissa tilaisuuksissa. Näyttelyn avaa Sotainvalidien Veljesliiton 
puheenjohtaja Juhani Saari.
Tervetuloa!
Lehdistökuvat: www.valokuvataiteenmuseo.fi


Marraskuun 30. päivä 2009 tulee kuluneeksi 70 vuotta talvisodan 
syttymisestä.

Suomalainen sotaveteraani Aarne Körkkö kertoo: ”Olimme sotineet kaksi 
kuukautta ja olimme hemmetin likaisia ja vaatteet repaleisia. Sitten 
tulivat ruotsalaiset joukot, ’herrat’, jotka olivat tyylikkäitä ja 
valkoisiin pukeutuneita. Upseereilla oli valkoiset turkit.”

Sisu-näyttely esittelee ruotsalaisen muotikuvaaja Jenny Lexanderin 
(s.1976) muotokuvia suomalaisista ja ruotsalaisista sotaveteraaneista 
sekä lumisia maisemakuvia. Näyttelyssä voi myös lukea veteraanien 
haastatteluihin pohjautuvia tekstejä.

Lexanderin isoisä on yksi valokuvatuista veteraaneista. Valokuvaajaa on 
aina ihmetyttänyt hiljaisuus sota-asioiden ympärillä. Sisu-näyttely 
haluaa kertoa, erityisesti nuorella sukupolvelle, mitä talvisota, 
jatkosota ja Lapin sota merkitsivät Suomelle ja Ruotsille sekä lisätä 
Pohjoismaiden yhteisen historian tuntemusta.

Sisu-näyttely on valokuvaaja Jenny Lexanderin ja AD Susanna Knyphausenin 
yhteistyöprojekti.
Sisu-projektin on tuottanut ICE:n perustaja Johanna Suo (Innovation 
Culture Europe).
ICE:n tavoite on parantaa ymmärrystä ja lisätä tietoa Euroopan maiden 
välillä taiteen ja kulttuuriprojektien avulla.  www.ice-eu.net

Sunnuntaina 29.11. klo 14. valokuvaaja Jenny Lexander ja AD Susanna 
Knyphausen kertovat Sisu-näyttelystä. Paikan päällä myös suomalainen 
sotaveteraani Lars Löflund.
Vapaa pääsy!

Jenny Lexander kertoo näyttelystä koululuokille 26.11. kello 11–13. 
(Tapahtuma on täynnä.)

Yleisöopastukset:
Suomenkielinen yleisöopastus näyttelyihin sunnuntaisin kello 13.
Keskusteluopas näyttelyissä sunnuntaisin kello 14–15

Lisätietoja näyttelyistä:
Amanuenssi Tiina Rauhala, 09-6866 3622, tiina.rauhala at fmp.fi
Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619 
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Lisätietoja opastuksista ja oheisohjelmistosta:
Museolehtori Erja Salo, 09-6866 3620, erja.salo at fmp.fi
Tilatut opastukset 09-6866 360, ti–pe klo 9–12 tai satu.sormunen at fmp.fi

Näyttelyt avoinna ti–su klo 11–18. Pääsymaksut EUR 6 / 4 / 0. 
(Sisu-näyttely on ilmainen)
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki, Info 09-6866 3621
www.valokuvataiteenmuseo.fi


--------------------------------------------------------

Jenny Lexander: Sisu

Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken 26.11.2009 – 6.1.2010
Presskonferens onsdagen 25.11. kl. 11 och vernissage kl. 17–19.
Jenny Lexander och AD Susanna Knyphausen är närvarande både under 
presskonferensen och under vernissagen. Krigsinvalidernas Brödraförbunds 
ordförande Juhani Saari öppnar utställningen.
Välkommen! Pressfoton: www.valokuvataiteenmuseo.fi

Den 30 november 2009 har det gått 70 år sedan vinterkriget bröt ut.

Krigsveteran Aarne Körkkö säger: ”Vi hade krigat i två månaders tid och 
var smutsiga som fan och kläderna var trasiga. Då kom de svenska 
trupperna, ’herrarna’, som var stiliga och klädda i vitt. Officerarna 
hade vita pälsar.” 


På Sisu utställningen ställer den svenska modefotografen Jenny Lexander 
(f.1976) ut bilder på finska och svenska krigsveteraner. Utställningen 
visar också landskapsbilder och texter baserade på intervjuver gjorda 
med veteranerna.

Lexanders morfar är en av de porträtterade veteranerna och hon har 
alltid förundrats över tystnaden kring ämnet under sin uppväxt. 
Utställningen vill särskilt för en yngre generation berätta om 
vinterkrigets, fortsättningskrigets och Lapplands krigets historiska 
betydelse både för Finland och för Sverige och öka kunskapen om de 
nordiska ländernas gemensamma historia.

Utställningen SISU är ett projekt i samarbete mellan fotografen Jenny 
Lexander och AD Susanna Knyphausen.
Projektledare bakom projektet är Johanna Suo. Suo är grundare av ICE 
(Innovation Culture Europe). ICE:s huvudmål är att öka förståelsen 
mellan europeiska länder genom konst och kulturprojekt.  www.ice-eu.net

Jenny Lexander och Susanna Knyphausen berättar om utställningen sö 
29.11. kl.14.
Finska krigsveteranen Lars Löflund är också på plats. Gratis inträde!

Guidningar för allmänheten:
Utställingsguidning (på finska) söndagarna kl.13.
Samtalsguiden är på plats i utsällningssalarna söndagarna kl 14-15.
Utställingsguidning på svenska söndagen 29.11. kl.12.

Mera om utställningen:
Amanuens Tiina Rauhala, 09-68663622, tiina.rauhala at fmp.fi
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger, 09-68663628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Mera om guidning, verkstäder och program kring temat:
Museilektor Erja Salo, 09-68663620, erja.salo at fmp.fi
Boka guidningar 09-6866 360, ti–fre kl. 9–12 eller satu.sormunen at fmp.fi

Utställningarna är öppna ti–sö kl. 11–18. Inträde EUR 6 / 4 / 0.
Finlands fotografiska museum, Kabefabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 
Helsingfors,
utställningsinfo 09-6866 3621
www.valokuvataiteenmuseo.fi

------------------------------------------------------------------

Jenny Lexander: Sisu

Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Helsinki, 26.11.2009 – 
6.1.2010
Press conference Wednesday, 25.11. at 11:00, exhibition opening 17–19.
Jenny Lexander and AD Susanna Knyphausen will be present at both.
Chairman of Disabled war veterans association of Finland Juhani Saari
will open the exhibition. Welcome!
Press photos: www.valokuvataiteenmuseo.fi


On November 30 2009, it will be 70 years since the outbreak of the 
Winter War.

Finnish war veteran Aarne Körkkö tells: “We had been fighting for two 
months, and we were dirty as hell and our clothes were in tatters. Then 
along came the Swedish troops, the ‘gentlemen’, who were stylishly 
dressed in white. The officers had white fur coats.”

The Swedish fashion photographer Jenny Lexander (b. 1976) has 
photographed Finnish and Swedish war veterans and the freezing winter 
landscapes.

One of the veterans photographed is Lexander’s grandfather. Lexander has 
always wondered the silence around the war issues. The exhibition 
particularly wants to tell the younger generation about the historical 
significance of the Winter War, Continuation War and Lapland War for 
Finland and Sweden, and thus increase awareness of the shared history of 
the Nordic countries.

The SISU exhibition is a collaboration between the photographer Jenny 
Lexander and AD Susanna Knyphausen.
The producer is Johanna Suo, founder of Innovation Culture Europe (ICE). 
The main goal of Ice is to increase understanding between European 
nations through art and cultural projects.
www.ice-eu.net


Jenny Lexander and Susanna Knyphausen talk about the Sisu exhibition
on Sun. 29.11. at 14.
Finnish war veteran Lars Löflund will be also present.
Free Entrance!

Further exhibition details:
Curator Tiina Rauhala, +358-(0)9-68663622, tiina.rauhala at fmp.fi
Chief Curator Anna-Kaisa Rastenberger, +358-(0)9-68663628, 
+358-(0)50-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Further information on guided tours, workshops and accompanying programme:
Educational Curator Erja Salo, +358-(0)9-68663620, erja.salo at fmp.fi
To book guided tours, call +358-(0)9-6866 360, Tues–Fri, 9–12 or 
satu.sormunen at fmp.fi

Exhibitions open Tues-Sun, 11–18. Admission 6 / 4 / 0.
Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki
Exhibition info +358-(0)9-6866 3621

www.valokuvataiteenmuseo.fi


-- 
Anna-Kaisa Rastenberger
Intendentti / Intendent / Chief curator
Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum / The 
Finnish Museum of Photography
Kaapelitehdas / Kabelfabriken / Cable Factory
Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki
Puh./Tel. +358-50-518 7619

anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta