[Nayttelyposti] SATTUNEISTA SYISTÄ -näyttely aukeaa Lappeenrannan taidemuseossa

Pirinen Mikko Mikko.Pirinen at lappeenranta.fi
Pe Helmi 4 16:19:32 EET 2022


SATTUNEISTA SYISTÄ

 Ahmed Al-Nawas & Minna Henriksson, Elina Juopperi, Jaana Kokko, Raakel Kuukka, Kalle Lampela, Niina Lehtonen Braun, Hanneriina Moisseinen, Marja Ruta, Sashapasha (Sasha & Pavel Rotts), Ossi Somma, Yeboyah ja Haliz Yosef

Lappeenrannan taidemuseo ja Ratsuväkimuseo - Kristiinankatu 8 - 10 / 2, Lappeenranta

5.2.-22.5.2022

Näyttely esittelee erilaisia kuvallisen ilmaisun tapoja kertoa henkilökohtaisista ja yhteisöllisistä kokemuksista ja tapahtumista. Joskus kuva ja kieli yhdistyvät niin, että teos perustuu sen sanallistamiseen. Joskus taas vain teoksen nimeämisen kautta sen aihepiirit tai siihen kuuluvat esineet, dokumentit tai vaikkapa käsityöperinne tuottavat kokemuksellista kuvakieltä, joka tukeutuu ennen kaikkea muistiin ja muistamisen eri muotoihin.

Käsitys muistista muuttuvana ja erilaisiin tarpeisiin mukautuvana koettelee ihanteita, joita yleensä asetetaan neutraalille, objektiiviselle historialliselle tiedolle. Samalla niin sanottu faktatietokin on luonteeltaan konstruktivistista ja suhteutuu aina paitsi aiempaan tietoon myös kulloiseenkin ajankohtaiseen kontekstiin. Yhtä oikeaa totuutta ei voi odottaa edes ensikäden todistajilta, sillä tuskin kukaan voi luottaa omaankaan muistiinsa. Kulttuurinen muistitietotutkimus painottaakin tunteita ja mielikuvia, jotka pitkälti määrittävät mitä muistetaan ja kuinka vahvoina ja pitkään muistot säilyvät. Mutta tunteet ja mielikuvatkin muuttuvat tilanteiden mukaan. Liioittelu ja kaunistelu siinä missä kieltäminen ja torjuminenkin perustuvat nekin muistin mukautuvuuteen. Joskus unohtaminen on mielen tasapainon kannalta armelias selviytymiskeino.

Pohjavireen näyttelylle luovat teokset, jotka kytkeytyvät Suomen geopoliittiseen sijaintiin ja historiallisiin vaiheisiin, erityisesti viime sotien perintöön. Taiteilijat, joilla on kosketus sota-aikoihin ja niitä seuranneisiin tapahtumiin joko omakohtaisesti tai seuraavien sukupolvien muistin varassa, tuottavat tunnetason kokemuksellista ymmärrystä menneestä. Suhde muistamiseen on analyyttisempi silloin kun taiteilijat purkavat yhteiskunnallis-historiallisia tapahtumia, joihin kytkeytyy kulttuurisen muistin pitkien prosessien muokkaamia ajatusmalleja ja ihanteita. Uudempaa etnisiin vainoihin ja pakolaiskriiseihin kytkeytyvää traumahistorian perintöä työstävät ne taiteilijat, jotka keskellä maailmanpolitiikan murrosta elävät eräänlaisessa menneen ja tulevan välisessä poikkeustilassa.

Näyttelyn taiteilijoiden erilaisuus - eri-sukupolvisuus ja eri-taustaisuus - samoin kuin heidän aihepiirinsä ja lähestymistapansa korostavat paitsi muistamisen logiikan epälineaarisuutta ja episodimaisuutta myös ylirajaisen jatkuvan liikkeen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Kokemuksellinen ymmärrys maailmasta syntyy monimutkaisessa ja jatkuvan muutoksen alaisena olevassa merkitysjärjestelmässä, jossa muisti, ajattelu, kieli ja kuva nivoutuvat yhteen. Tämän kulttuurisen muistin varassa on mahdollista käsitellä mennyttä ja sattumanvaraisuuksien tuottamaa epävarmuutta, etenkin kun muistin lohdullisiin piirteisiin kuuluu kyky valikoida muistamisen arvoiset asiat. Juuri se tarjoaa myös mahdollisuuksia muutokseen.

- MH

Kuraattorit ovat Jaana Kokko ja Marketta Haila.Lisätietoja:

Mikko Pirinen, amanuenssi, Lappeenrannan taidemuseo

mikko.pirinen at lappeenranta.fi<mailto:mikko.pirinen at lappeenranta.fi>, puh. 040 522 6280

--
Mikko Pirinen
amanuenssi, FT / curator, PhD
Lappeenrannan taidemuseo / Lappeenranta Art Museum
PL 239 / P.O. Box 239
FI-53101 Lappeenranta, Finland
Mobile +358 40 522 6280
mikko.pirinen at lappeenranta.fi<mailto:mikko.pirinen at lappeenranta.fi>

http://www.lappeenranta.fi/museot
https://www.facebook.com/lappeenrannanmuseotLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta