[Nayttelyposti] Mysteerion äärellä - multimediasta maalaukseen / Vid ett mysterium – från multimedia till målning

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
To 17.Marras. 15:55:54 EEST 2019


https://www.sttinfo.fi/tiedote/mysteerion-aarella---multimediasta-maalaukseen?publisherId=67975446&releaseId=69867323
https://www.sttinfo.fi/tiedote/vid-ett-mysterium-fran-multimedia-till-malning?publisherId=67975446&releaseId=69867325

MYSTEERION ÄÄRELLÄ – MULTIMEDIASTA MAALAUKSEEN

Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa syyskauden aloittava Marita Liulian Mysterium-näyttely esittelee laaja-alaisen taiteilijan viimeisimpiä teoksia. Erityisesti maalaukset ovat saaneet entistä enemmän tilaa taiteilijan työskentelyssä, vaikka hän on tullut tunnetuksi nimenomaan monialaisesta eri taiteenlajeja yhdistävästä ja poikkitaiteellisesta tuotannostaan. Näyttely on esillä 19.10.2019-2.2.2020.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähdään kokonaisuudessaan esimerkiksi Tokio-paviljonki, joka oli esillä tammikuussa 2019 Spiral Wacoal Art Centerissä Japanissa. Taiteilijan työ on alati muuntuva mysteerio; sen sisältämä aines ei koostu mitattavissa olevista aineksista, vaan muotoutuu aina ainutkertaisena. Erityisesti maalaustaiteen osalta mysteerio voi olla myös käynnissä oleva prosessi, joka konkretisoituu Tokio-paviljongin äärellä: Japanissa taiteilija työsti sitä yleisön läsnäollessa ja osin yleisön kanssa prosessin saadessa jatkoa myös Vaasassa. Tilalliseksi maalausinstallaatioksi ulottuva teos muotoutuu siten yhä näyttelyn aikana.

Uusinta maalaustuotantoa edustavat niin ikään Sailing Through Fireworks (2019) ja First Snow (2017) molemmat vuoropuhelussa sekä maalaustaiteen että luonnonilmiöiden välillä. Liulia tuo mysteeriinsä mukaan maan, veden, tulen ja ilman lisäksi elementtejä myös metallista ja puusta. Keskeistä on myös se, että itämainen ja länsimainen ajattelu ja aines sulautuvat yhteen taiteilijan tuotannossa. Suurikokoinen Garden (2018) edustaa taiteilijan kokeellista tapaa työstää materiaalia, joka ei noudata kaikkia maalaustaiteen sääntöjä, vaan etsiytyy tuntemattoman äärelle.

Näyttely esittelee maalarin lisäksi Liulian myös liikkuvan kuvan taitajana teoksillaan Swan Song (2017) ja Return of Goddess (2016), missä yhteistyö tanssitaiteilijoiden, muusikoiden, esiintyjien kanssa tuo esiin taiteilijan monialaisuutta. Teea (2016) toimii puolestaan liikkuvan kuvan intiiminä jatkeena valokuvasarjaan Koralliomakuva (2015), jossa taiteilija yhtäältä piiloutuu katseelta ja toisaalta asettuu nähtäväksi kaksoismerkityksellisesti tekijänä ja kohteena.

Näyttelyä täydentää uusi dokumentaarinen filmi Mysterium, joka on tänä vuonna valmistunut kuvaamaan ja kertomaan Marita Liulian taiteellisesta työstä ja toimii mysteeriota purkavana henkilökuvana taiteilijasta. Taiteilijan sanoin:

”Mysterium tarkoittaa minulle arvoituksellisuutta, salaisuutta, hämmentävää yhteyttä tuntemattomaan, vieraaseen, ennalta arvaamattomaan maailmaan.”

Tämä avaa puolestaan niitä asenteita ja lukkoja, joita tuntemattoman kohtaamisessa on ongelmana. Taiteilijan työ voi olla osaltaan purkamassa ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa – teemoja joiden ajankohtaisuus on nyky-yhteiskunnan ytimessä.

Marita Liulia (1957) kuuluu Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin taiteilijoihin. Hän on saanut useita suomalaisia ja ulkomaisia palkintoja ja vuonna 2018 hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali. Liulian läpimurto toteutui multimediataiteilijana 1990-luvulla, jolloin syntyivät esimerkiksi teokset Ambitious Bitch (1996) ja Son of a Bitch (1999). Teokset kuuluvat Lars Swanljungin nykytaiteen kokoelmaan, joka on lahjoitettu Vaasan kaupungin museoiden kokoelmiin. Ne ovat esillä osana Odysseia-näyttelyä.

Marita Liulian Mysterium Kuntsin modernin taiteen museossa kuuluu kolmen näyttelyn kokonaisuuteen, jonka muut osat ovat olleet kesällä esillä Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä ja Laukon kartanossa Vesilahdella. Näyttelyn yhteydessä on julkaistu kirja Mysterium (2019).

Tapahtumia

Lauantaina 19.10. pidetään Kuntsilla klo 12 Taiteilijatapaaminen, jossa Marita Liulia kertoo näyttelystään ja tutustuttaa yleisön työskentelytapoihinsa. Taiteilijatapaaminen on avoin yleisötilaisuus ja sisältyy museon pääsylipun hintaan.

Lauantaina 16.11. klo 10 järjestetään näyttelyn yhteydessä äänimaljameditaatio. Meditaatio pidetään pääosin englanninkielellä ja sen ohjaa Stefan Backas. Tapahtuman kesto on n 45 min. Liput 12 €, Museokortilla 7 €:n alennus (sisältää sisäänpääsyn museoon ja äänimaljameditaatioon osallistumisen). Lipunmyynti alkaa klo 9.30, ennakkolippuja ei myydä. Rajoitettu osallistujamäärä.

Näyttelyssä on ilmaispäivä keskiviikkona 18.12. Yleisöopastukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.


Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/pJgKAPkzj9qdgpV

Lisätietoja:
taiteilija Marita Liulia, marita at maritaliulia.com<mailto:marita at maritaliulia.com> , www.maritaliulia.com<http://www.maritaliulia.com>
näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan kaupungin museot, p. 040 353 7377,  maaria.salo at vaasa.fi<mailto:maaria.salo at vaasa.fi>-------------------------

VID ETT MYSTERIUM – FRÅN MULTIMEDIA TILL MÅLNING

Marita Liulias utställning Mysterium inleder höstsäsongen på Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Utställningen presenterar den mångsidiga konstnärens senaste verk. Speciellt målningarna har fått mer utrymme än tidigare i konstnärens arbete, även om hon har blivit känd i synnerhet för sin tvärkonstnärliga och multiprofessionella produktion som kombinerar olika konstarter. Utställningen visas 19.10.2019–2.2.2020.

För första gången i Finland får vi se t.ex. Tokyo-paviljongen i sin helhet. Den visades i januari 2019 i Spiral Wacoal Art Center i Japan. Konstnärens arbete är ett ständigt föränderligt mysterium; den substans som det består av är inte beståndsdelar som går att mäta, utan den formar sig alltid på ett unikt sätt. Speciellt för målarkonstens del kan mysteriet också vara en pågående process, vilket konkretiseras vid Tokyo-paviljongen: I Japan bearbetade konstnären konstverket när publiken var närvarande och delvis tillsammans med publiken när processen fick en fortsättning också i Vasa. Verket, som är en rumslig målningsinstallation, formas på så sätt fortfarande under utställningen.

Även Sailing Through Fireworks (2019) och First Snow (2017) representerar den senaste målningsproduktionen. Båda för en dialog mellan både målningskonsten och naturfenomenen. Liulia tar förutom jord, vatten, eld och luft dessutom med element av metall och trä i sitt mysterium. Centralt är också att det österländska och det västerländska i fråga om tänkande och substans smälter samman i konstnärens produktion. Det stora verket Garden (2018) representerar konstnärens experimentella sätt att arbeta med material. Sättet följer inte alla målerikonstens regler, utan söker sig mot det okända.

Utställningen presenterar Liulia förutom som målare även som den rörliga bildens mästare med hennes verk Swan Song (2017) och Return of Goddess (2016), där samarbetet mellan danskonstnärer, musiker och artister lyfter fram konstnärens multiprofessionalism. Teea (2016) fungerar å sin sida som den rörliga bildens intima förlängning till fotografiserien Coral Self-Portrait (2015), där konstnären å ena sidan gömmer sig för blickar och å andra sidan ställer ut sig för att ses på ett dubbeltydigt sätt som konstnär och objekt.

Utställningen kompletteras av en ny dokumentarisk film, Mysterium, som har blivit klar det här året och beskriver Marita Liulias konstnärliga arbete och fungerar som ett mysterielösande personporträtt av konstnären. Med konstnärens ord:

”Mysterium betyder för mig gåtfullhet, hemlighet, ett förvillande samband med en okänd, främmande och i förväg oförutsägbar värld.”

Det här öppnar för sin del upp de attityder och lås som är problemet vid mötet med det okända. Konstnärens arbete kan bidra till att lösa upp fördomar och främlingsfientlighet – teman som är högaktuella i det nutida samhället.

Marita Liulia (1957) hör till Finlands mest kända konstnärer internationellt sett. Hon har fått flera finländska och utländska priser och år 2018 beviljades hon Pro Finlandia-medaljen. Liulians genombrott skedde som multimediakonstnär på 1990-talet, då t.ex. verken Ambitious Bitch (1996) och Son of a Bitch (1999) skapades. Verken hör till Lars Swanljungs samling av nutidskonst som är donerad till Vasa stads museers samlingar. De visas som en del av Odyssé-utställningen.

Marita Liulias Mysterium på Kuntsi museum för modern konst hör till en helhet med tre utställningar, vars övriga delar har visats på Didrichsens konstmuseum i Helsingfors och Laukko gård i Vesilax i somras. I samband med utställningen har boken Mysterium (2019) utgivits.

Evenemang

På lördag 19.10 hålls Konstnärsträff på Kuntsi kl. 12, där Marita Liulia berättar om sin utställning och visar sina arbetsmetoder. Konstnärsträffen ingår i museets inträdesbiljett och är öppen för alla.

I samband med utställningen ordnas ljudbadmeditation lördagen 16.11 kl. 10.00. Meditationen leds av Stefan Backas (huvudsakligen på engelska). Evenemangets längd är ca 45 min. Biljett 12 €, med museikortet 7 €:s rabatt (inkluderar inträde till museet och deltagande i ljudbadmeditationen). Biljettförsäljningen börjar kl 9.30, inget förköp. Antalet deltagare är begränsat.
Utställningen har en gratisdag på onsdag 18.12. Guidningar för allmänheten ordnas den första söndagen varje månad kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Informationsbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/pJgKAPkzj9qdgpV

Mer information:
konstnär Marita Liulia, marita at maritaliulia.com<mailto:marita at maritaliulia.com> , www.maritaliulia.com<http://www.maritaliulia.com>
utställningschef Maaria Salo, Vasa stads museer, tfn 040 353 7377,  maaria.salo at vasa.fi<mailto:maaria.salo at vasa.fi>Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta