[Nayttelyposti] Vaasan taidehallin uusi näyttely on Merisiskot antroposeenissa / Vasa konsthalls nya utställning är Havssystrar i antropocen

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 29.Maalis. 10:40:30 EET 2019


https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaasan-taidehallin-uusi-nayttely-on-merisiskot-antroposeenissa?publisherId=67975446&releaseId=69855188
https://www.sttinfo.fi/tiedote/vasa-konsthalls-nya-utstallning-ar-havssystrar-i-antropocen?publisherId=67975446&releaseId=69855189

VAASAN TAIDEHALLIN UUSI NÄYTTELY ON MERISISKOT ANTROPOSEENISSA

Vaasan taidehallin 30.3. avautuvassa näyttelyssä ”Merisiskot antroposeenissa” on esillä maalauksia, esinekoosteita, ääniteoksia, installaatioita, videoita sekä myös teos, johon yleisö voi osallistua. Näyttely on esillä 26.5.2019 asti.

Merisiskot eli Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen ja Tiina Vainio sekä vierailijana Antti Tolvi työskentelevät antroposeenissa tumman ekologian parissa.

Merisiskojen kuraattori Mari Krappalan mukaan tumma ekologia valaisee paikkaamme biosfäärissä ja kuulumistamme elolliseen lajiin vähemmän ilmeisellä tavalla, kuin mihin olemme tottuneet.

- Merisiskot kokeilevat erilaisia reittejä tavoittaa ulottumattomissa olevia asioita keräilemällä ja seuraamalla paikallisia ääniä ja liikkeitä sekä luomalla uutta ei-elollisista pinnoista, kuten kalliohalkeamista ja kummitusten puheista sekä ei-inhimillisestä, ikivanhasta männystä ja kuivuneista kasveista, Krappala kuvailee.

Vaasan taidehallin näyttelyssä on teoksia, joista osan Merisiskot ovat tehneet yhdessä. He ovat tutkineet Vaasan merialuetta ja sen erilaisia näkyviä ja näkymättömiä tapahtumia.

- Yksi taiteilijoista keskusteli vaasalaisen männyn kanssa, toinen matkusti eläinihmisten kuviteltuun joukkoon, kolmas mietti elollisen ja elottoman välisiä suhteita antamalla kuolleille oksille uuden elämän ja neljäs sai viestejä mereltä, Krappala kertoo.

Merisiskojen työ kunnioittaa luontoa

Merisiskot ovat erityisesti kiinnostuneita Itämeren tilasta. Taiteellisissa tutkimuksissaan he ottavat vapauden jatkaa tieteellistä tutkimusta omassa kontekstissaan. Työ kuljettaa edemmäs ympäristötutkimuksen tuloksia kysymällä jotain sellaista mitä ei vielä voi havainnoida. Se voi myös olla uuden alun löytämistä, josta on mahdollisuus jatkaa edemmäs erilaisilla metodeilla. Joskus taiteellinen teos voi palata takaisin luonnon peruskysymyksiin, joskus se liikkuu tulevaan, ehkä kauaskin meidän yhdessä kokemastamme todellisuudesta. Silloin taideteos esittää meille uuden mahdollisuuden, kysymyksen tai häiriöpisteen.

Kuten tieteellinen tutkimus, myös taiteellinen tutkimus kantaa vastuuta ympäristöstä, sen suojelusta ja siitä tehtyjen tutkimusten lainaamisesta. Merisiskojen työ on toista ihmistä, ei-elollista ja luontoa kunnioittavaa.

Käytännön työtä meren hyväksi

Merisiskot tekevät myös käytännön työtä meren hyväksi, mm. keväällä 2018 osallistumalla WWFn öljyntorjunta- ja öljyyntyneiden eläinten hoitokurssille. Kesällä 2019 he aloittavat Itämerta koskevan työskentelyn Kaliningradissa yhdessä paikallisten taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Käytännön työllä ryhmä haluaa kehittää toimintaansa aktivismia ja yhteisötaiteellista ulottuvuutta.

Merisiskojen matka alkoi Örön linnakesaarelta, jossa he pitivät näyttelyn kesällä 2018. Vaasasta matka jatkuu kesällä 2019 Kaliningradiin residenssiin ja vuonna 2020 Kaliningradin valtion taidemuseoon.

Vaasan Taidehallin näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Svenska Kulturfonden.

Tiedotuskuvia: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/mUjaavOqm6Mse3l


Lisätietoja antavat:
näyttelyn kuraattori Mari Krappala, p. 050 367 8918, marikrappala at gmail.com<mailto:marikrappala at gmail.com>
amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck at vaasa.fi<mailto:anna.franck at vaasa.fi>

---------------------------------------------------
 
VASA KONSTHALLS NYA UTSTÄLLNING ÄR HAVSSYSTRAR I ANTROPOCEN

På utställningen ”Havssystrar i antropocen” som öppnas i Vasa konsthall 30.3 visas målningar, assemblage, ljudverk, installationer, videor och även ett verk som publiken kan delta i. Utställningen pågår till 26.5.2019.

Havssystrarna, dvs. Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen och Tiina Vainio och gästande Antti Tolvi arbetar i antropocen med den mörka ekologin.

Enligt havssystrarnas kurator Mari Krappala belyser den mörka ekologin vår plats i biosfären och vår tillhörighet bland de levande arterna på ett mindre uppenbart sätt än vad vi har blivit vana vid.

- Havssystrarna prövar på olika vägar för att nå saker som är utom räckhåll genom att samla in och följa med lokala röster och rörelser och skapa nytt av icke-levande ytor, såsom bergssprickor och spökprat samt det icke-mänskliga, av en uråldrig tall och torkade växter, beskriver Krappala.

På utställningen i Vasa konsthall visas konstverk som en del av Havssystrarna har gjort tillsammans. De har undersökt Vasas havsområde och dess olika synliga och osynliga händelser.

- En av konstnärerna diskuterade med en tall i Vasa, en annan åkte till en fiktiv grupp av djurmänniskor, en tredje funderade över förhållandena mellan det levande och det icke-levande genom att ge döda kvistar ett nytt liv  och en fjärde fick meddelanden från havet, berättar Krappala.

Havssystrarnas arbete högaktar naturen

Havssystrarna är speciellt intresserade av Östersjöns tillstånd. I sina konstnärliga undersökningar tar de sig friheten att fortsätta den vetenskapliga undersökningen i sin egen kontext. Arbetet för framåt miljöundersökningens resultat genom att fråga något sådant som inte ännu kan observeras. Det kan också vara att hitta en ny början, från vilket det är möjligt att fortsätta framåt med olika metoder. Ibland kan ett konstnärligt verk återkomma till naturens grundläggande frågor, ibland rör det sig mot framtiden, kanske också långt från vår gemensamt upplevda verklighet. Då visar konstverket för oss en ny möjlighet, fråga eller konfliktpunkt.

På samma sätt som en vetenskaplig undersökning bär också en konstnärlig undersökning ansvar för miljön, skyddandet av den och lån från undersökningar som gjorts om den. I Havssystrarnas arbete respekteras andra människor, det icke-levande och naturen.

Praktiskt arbete för havet

Havssystrarna utför också praktiskt arbete för havet, bl.a. genom att våren 2018 delta i en WWF-kurs för oljebekämpning och vård av oljenedsmetade djur. Sommaren 2019 inleder de ett arbete gällande Östersjön i Kaliningrad tillsammans med lokala konstnärer och forskare. Med praktiskt arbete vill gruppen utveckla aktivismen och den samhällskonstnärliga dimensionen i sin verksamhet.

Havssystrarnas resa startade från fortön Örö, där de ordnade en utställning sommaren 2018. Från Vasa fortsätter resan sommaren 2019 till Kaliningrad till residensen och år 2020 till statens konstmuseum i Kaliningrad.

Utställningen i Vasa konsthall understöds av Centret för konstfrämjande och Svenska Kulturfonden.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/mUjaavOqm6Mse3l


Närmare uppgifter ger:
utställningens kurator Mari Krappala, tfn 050 367 8918, marikrappala at gmail.com<mailto:marikrappala at gmail.com>
amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck at vasa.fi<mailto:anna.franck at vasa.fi>Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta