[Nayttelyposti] Näyttely ”Meri vie, meri tuo” kertoo meren roolista taiteen ja kulttuurin historiassa / Utställningen ”Havet tar, havet ger” berättar om havets roll i konstens och kulturens historia

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke 5.Kesä. 13:42:14 EEST 2019


https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-kaupungin-museot/media/
https://vasastadsmuseer.fi/vasa-stads-museer/till-media/

Suomen taidesäätiöiden yhdistys STSY ja Vaasan kaupungin museot
TIEDOTE

Näyttely ”Meri vie, meri tuo” kertoo meren roolista taiteen ja kulttuurin historiassa

Pohjanmaan museossa avautuu 6.6. meriaiheinen näyttely, joka on koottu Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenten ja Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista. Näyttely kertoo siitä, miten meret ja rannikot sekä niihin liittyvä ihmisten, ajatusten ja tavaroiden liikkuminen näkyy taiteessa ja kulttuurihistoriassa. Näyttely on esillä 20.10. saakka.

Näyttely on tehty yhteistyössä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) kanssa. Vuonna 2006 perustetun yhdistyksen jäseniä ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sekä uusimpina viime vuonna mukaan liittyneet Åbo Akademin säätiö ja OP Ryhmän Taidesäätiö.

Taidehistorioitsija Tuija Peltomaan kuratoimassa näyttelyssä on esillä meriaiheisia teoksia 1850-luvulta 1950-luvulle.

- Aikaperspektiivi tekee näkyväksi sen, mikä merkitys merellä on kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitysvaiheissa, Peltomaa selittää.

Peltomaan mukaan emme useinkaan tule ajatelleeksi, mitä kaikkea meri on tuonut Suomeen ja miten se on kuljettanut suomalaisia ihmisiä ja tuotteita ympäri maailmaa. Moni asia olisi toisin ilman merta ja merenkulkua.

- Meri ei erota, vaan se yhdistää yli maiden ja mantereiden rajojen. On ajankohtaista ja tärkeää ajatella niitä asioita, jota yhdistävät meitä, Peltomaa muistuttaa.


Näyttely etenee 1800-luvun puolivälin maaseutuyhteiskunnasta 1940-1950-lukujen kaupungistuvaan Suomeen

Näyttely kertoo kasvavasta, kehittyvästä ja muuttuvasta Suomesta, perinteistä ja modernin ajan ilmiöistä.

- Maalausten lisäksi esineet, kartat ja pelilaudat havainnollistavat, miten meri on ollut mukana suomalaisten historiassa ja elämässä monessa eri muodossa. Toivon, että niistä löytyy paljon katsottavaa ja keskusteltavaa kaikenikäisille, Peltomaa sanoo.

Näyttelyssä on esillä yli 70 teosta, joista osa on peräisin yksityisistä kokoelmista ja harvoin julkisesti esillä. Teoksia on muun muassa näiltä taiteilijoilta: Albert Edelfelt, Magnus Enckell, Oscar Kleineh, Victor Westerholm, Berndt Lindholm, Hugo Simberg ja Lennart Segerstråle. Öljymaalausten lisäksi mukana on myös veistoksia, akvarelleja, grafiikkaa ja piirroksia.

- On ollut ihanaa huomata, miten taiteilijat ovat kuvanneet merta suurista ja näyttävistä maalauksista aina pieniin grafiikanlehtiin saakka. Siksi haluan antaa myös katsojille tilaisuuden kokea taiteen meri sekä laajoina panoraamoina että läheiseen kohtaamiseen kutsuvina piirustuksina ja grafiikanlehtinä, kertoo Peltomaa.

Vitriineissä on nähtävillä esineitä, jotka konkretisoivat merenkulun vaikutusta Vaasan seudulla. Vitriinien sisältö kertoo tuontitavaroista, merenkulun eksotiikasta ja mereen liittyvästä symboliikasta. Näyttelyyn on otettu myös mukaan merestä kertovaa äänimaailmaa.


Tapahtumia

Näyttelyn pääsee katsomaan ilmaiseksi Maailman merien päivänä lauantaina 8.6.

Näyttelyn kuraattori Tuija Peltomaa esittelee näyttelyn teoksia ja teemoja kahdella erikoiskierroksella, jotka pidetään lauantaina 24.8. ja 19.10.

Taiteiden yönä 8.8. klo 15-22 Pohjanmaan museoon ja muihin Vaasan kaupungin museoihin on ilmainen sisäänpääsy.

Yleisöopastukset pidetään joka kuukauden toinen sunnuntai ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.


Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PjFJ1eHaHWUKWgG


Lisätietoja antavat:
Amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck at vaasa.fi
Anu Kehusmaa, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys (STSY), p. 041 4377566, anu.kehusmaa at artmerita.fi


-------------------------------

Föreningen Finländska konststiftelser STSY och Vasa stads museer
MEDDELANDE

Utställningen ”Havet tar, havet ger” berättar om havets roll i konstens och kulturens historia

På Österbottens museum öppnas den 6 juni en utställning med havet som tema. Utställningen har sammanställts ur Föreningen Finländska konststiftelsers medlemmars och Vasa stads museers samlingar. Den berättar om hur haven och kusterna samt människors, tankars och föremåls rörlighet i anknytning till dem kan ses i konsten och kulturhistorien. Utställningen pågår till och med 20.10.

Utställningen har sammanställts i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser (STSY). Föreningen Finländska konststiftelser bildades år 2006. Medlemmar i föreningen är Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse samt Stiftelsen för Åbo Akademi och OP-gruppens Konststiftelse vilka anslöt sig i fjol.

På den av konsthistoriker Tuija Peltomaa sammanställda utställningen finns verk med havsmotiv från 1850-talet till 1950-talet.

- Tidsperspektivet synliggör vilken betydelse havet har i kulturens, samhällets och näringslivets utvecklingsfaser, förklarar Peltomaa.

Enligt Peltomaa kommer vi sällan att tänka på vad allt havet har hämtat med sig till Finland och hur det har transporterat finländare och finska produkter runt världen. Mången sak skulle vara annorlunda utan havet och sjöfarten.
- Havet skiljer oss inte åt, utan det förenar oss över ländernas och kontinenternas gränser. Det är aktuellt och viktigt att tänka på det som förenar oss, påminner Peltomaa.


Utställningen framskrider från landsbygdssamhället i medlet av 1800-talet till det alltmer urbana Finland på 1940- och 1950-talen

Utställningen berättar om ett Finland som växer, utvecklas och förändras, om traditioner och den moderna tidens fenomen.

- Utöver målningarna åskådliggör föremål, kartor och spelbräden hur havet har varit med i finländarnas historia och liv i många olika former. Jag hoppas att besökare i alla åldrar hittar mycket att se och diskutera i dem, säger Peltomaa.

På utställningen visas över 70 verk, av vilka en del kommer från privata samlingar och sällan ställs ut. Bland annat dessa konstnärers verk finns med: Albert Edelfelt, Magnus Enckell, Oscar Kleineh, Victor Westerholm, Berndt Lindholm, Hugo Simberg och Lennart Segerstråle. Förutom oljemålningar finns det också skulpturer, akvareller, grafik och teckningar.

- Det har varit härligt att upptäcka hur konstnärerna har avbildat havet i allt från stora och anslående målningar till små grafikblad. Därför vill jag också ge betraktaren tillfälle att uppleva konstens hav både som vidsträckta panoramabilder och som teckningar och grafikblad som inbjuder till att betrakta dem på nära håll, säger Peltomaa.

I vitriner kan man betrakta föremål som gör sjöfartens inverkan på Vasaregionen konkret. Innehållet i vitrinerna berättar om importerade varor, sjöfartens exotism och den symbolik som anknyter till havet. Med på utställningen finns också den ljudvärld som berättar om havet.


Evenemang

Gratis inträde till utställningen är det på Världshavsdagen lördagen den 8 juni.

Utställningens kurator Tuija Peltomaa presenterar utställningens verk och tema på två specialguidningar, som hålls lördagen den 24 augusti och den 19 oktober.

Under Konstens natt den 8 augusti kl. 15-22 är det fritt inträde till Österbottens museum och Vasa stads övriga museer.

Utställningens guidningar för allmänheten ordnas andra söndagen varje månad kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.


Informationsbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PjFJ1eHaHWUKWgG


Närmare uppgifter ger:
amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck at vaasa.fi
Anu Kehusmaa, Föreningen Finländska konststiftelser, tfn 041 4377566, anu.kehusmaa at artmerita.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta