[Nayttelyposti] Kuntsin modernin taiteen museon uudessa näyttelyssä on liikettä, ääntä ja tekniikkaa / Den nya utställningen på Kuntsi museum för modern konst innehåller rörelse, ljud och teknik

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe toukokuu 11 14:10:37 EEST 2018


Linkki tiedotteeseen: https://www.vaasa.fi/tiedote/kuntsin-modernin-taiteen-museon-uudessa-nayttelyssa-on-liiketta-aanta-ja-tekniikkaa ja https://www.vaasa.fi/sv/tiedote/den-nya-utstallningen-pa-kuntsi-museum-for-modern-konst-innehaller-rorelse-ljud-och-teknik

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEON UUDESSA NÄYTTELYSSÄ ON LIIKETTÄ, ÄÄNTÄ JA TEKNIIKKAA

Kuntsin moderinin taiteen museossa avautuu 12.5.2018 uusi näyttely Grey Area, jossa on esillä Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen liikettä, ääntä ja tekniikkaa yhdisteleviä installaatioita. Näyttely on esillä 2.9.2018 saakka.

Näyttelyn nimi Grey Area kuvastaa taiteilijapari Grönlund-Nisusen toimintaa taiteen eri osa-alueilla, harmaalla alueella. Tiede ja tekniikka, kuten fysikaalisten ilmiöiden kuvaus, ovat usein keskeisessä osassa heidän töissään. Tekniikka on toteutettu kuitenkin siten, että jokainen pystyy ymmärtämään mitä teoksessa tapahtuu. Useimmiten teokset lähtevät liikkeelle arkielämän havainnoista ja aineettomista ilmiöistä, kuten valosta ja äänestä. Teokset eivät esittele teknologiaa, vaan katsojan huomio kiinnittyy esteettiseen ilmiöön eikä sen toteutukseen.

Kuntsin modernin taiteen museon kesänäyttelyn on tuottanut Suomen Taideyhdistys ja se esittelee Grönlund-Nisusen tuotantoa 20 vuoden ajalta. Retrospektiivisessä näyttelyssä on esillä kansainvälisesti menestyneen taiteilijaparin uran avainteoksia sekä viime vuosien tuotantoa.

Peruskallionäytteitä ja äänimaisemia

Kuntsilla nähdään useita suurikokoisia installaatioita, kuten Feedback Installation (1998), jossa neljä paria parabolisia heijastimia on kiinnitetty näyttelytilan seiniin ja suunnattu toisiaan kohti. Mikrofonin tilasta keräämät äänet välittyvät nauhurin toistettavaksi jonkin toisen heijastinparin kaiuttimen kautta ja sekoittuvat toisiinsa.

Teoksessa Espoo Underground (2016) on puolestaan kilometrin verran peruskallionäytteitä, jotka ovat peräisin Helsingin ja Espoon välisen metrolinjan rakennustyömaalta.

Teosten äänimaisemat vaihtelevat tasaisesta jylinästä kevyeen nakutukseen, kuten Spring Field –installaatiossa (2012), jossa sähkömagneettien sattumanvaraisesti laukaisema kierrejousien naputus synnyttää rytmikkäitä äänikuvioita.

Alun perin arkkitehteinä toimineet taiteilijat Tommi Grönlund (1967) ja Petteri Nisunen (1962) ovat työskennelleet yhdessä 1990-luvun puolivälistä saakka. He ovat saaneet urallaan useita kotimaisia ja kansainvälisiä tunnustuksia, kuten Taiteen valtionpalkinnon 2001, ruotsalaisen Edstrandska Stiftelsenin stipendin 2004 sekä Maailman kulttuurineuvoston myöntämän Leonardo da Vinci -palkinnon 2013. Taiteilijat ovat tehneet useita julkisia teoksia, joista uusimmat voi nähdä Espoon Keilaniemen metroasemalla ja uudessa Lastensairaalassa.

Näyttelyn yhteydessä on julkaistu taiteilijoiden tuotantoa laajasti esittelevä kirja Grey Area, johon ovat kirjoittaneet John Peter Nilsson, Mikko Heikkinen ja Petri Kuljuntausta. Kirjan on kustantanut Suomen Taideyhdistys.

Tapahtumat

Taiteilijatapaaminen Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen kanssa pidetään lauantaina 12.5. klo 14-15.30. Tapahtuma on avoin yleisötilaisuus ja sisältyy pääsylipun hintaan.

Näyttelyn yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 3.6., 1.7., 5.8. ja 2.9. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.

Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy sunnuntaina 15.7.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/xeL4TYD3DlOiKCP

Lisätietoja: näyttelyn vastuuhenkilö, amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck at vaasa.fi

 
DEN NYA UTSTÄLLNINGEN PÅ KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST INNEHÅLLER RÖRELSE, LJUD OCH TEKNIK

På Kuntsi museum för modern konst öppnas 12.5.2018 en ny utställning, Grey Area, med Tommi Grönlunds och Petteri Nisunens installationer som kombinerar rörelse, ljud och teknik. Utställningen visas till 2.9.2018.

Utställningens namn Grey Area skildrar konstnärsparet Grönlund–Nisunens verksamhet inom konstens olika delområden, inom det grå området. Vetenskap och teknik, såsom en beskrivning av fysikaliska fenomen, har ofta en central plats i deras arbeten. Tekniken har dock gjorts så att var och en kan förstå vad som försiggår i verket. Vanligtvis utgår verken från upptäckter och immateriella fenomen i vardagen, bland annat ljus och ljud. Verken visar inte upp teknologi, utan tittarens uppmärksamhet fästs vid det estetiska fenomenet, inte vid genomförandet.

Sommarutställningen på Kuntsi museum för modern konst har producerats av Finlands Konstförening och den visar Grönlund‒Nisunens produktion under en period på 20 år. I den retrospektiva utställningen ingår nyckelverk från det internationellt sett framgångsrika konstnärsparets karriär och från de senaste årens produktion.

Berggrundsprov och ljudlandskap

På Kuntsi visas flera omfångsrika installationer, t.ex. Feedback Installation (1998), där fyra par paraboliska reflexer har fästs på utställningsrummets väggar och riktats mot varandra. De ljud som mikrofonen fångar upp i rummet förmedlas till en bandspelare och upprepas via något annat reflexpars högtalare och blandas då med varandra.

Verket Espoo Underground (2016) består för sin del av ungefär en kilometer berggrundsprover som härstammar från byggarbetsplatsen vid metrolinjen Helsingfors‒Esbo.

Ljudlandskapen i verken varierar från ett jämnt buller till en lätt knackning, såsom i Spring Field-installationen (2012), där elektromagneternas sporadiskt avlossade knackning från spiralfjädrarna föder rytmiska ljudmönster.

Konstnärerna Tommi Grönlund (1967) och Petteri Nisunen (1962), som ursprungligen varit verksamma som arkitekter, har arbetat tillsammans sedan mitten av 1990-talet. Under sin karriär har de fått många inhemska och internationella utmärkelser, t.ex. Statens konstpris år 2001, svenska Edstrandska stiftelsens stipendium år 2004 och Leonardo da Vinci-priset som beviljades av Världskulturrådet år 2013. Konstnärerna har gjort många offentliga verk av vilka de nyaste kan ses på Kägeluddens metrostation i Esbo och på det nya Barnsjukhuset.

I samband med utställningen har boken Grey Area utkommit, som på ett omfattande sätt presenterar konstnärernas produktion och där John Peter Nilssons, Mikko Heikkinens och Petri Kuljuntaustas texter ingår. Boken har bekostats av Finska Konstföreningen.

Evenemang

Konstnärsträffen med Tommi Grönlund och Petteri Nisunen hålls lördag 12.5 kl. 14–15.30. Evenemanget är öppet för allmänheten och ingår i inträdesbiljettens pris.

Guidningar för allmänheten hålls söndagarna 3.6, 1.7, 5.8 och 2.9 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Det är gratis inträde till utställningen söndag 15.7.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/xeL4TYD3DlOiKCP

Mer information: utställningens ansvarsperson, amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck at vasa.fiLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta