[Nayttelyposti] Kuntsilla on kevätkaudella esillä nykytaiteen parhaimmistoa / På Kuntsi visas i vår det bästa inom nutidskonsten

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 26.Tammi. 14:35:52 EET 2018


KUNTSILLA ON KEVÄTKAUDELLA ESILLÄ NYKYTAITEEN PARHAIMMISTOA

Kuntsin modernin taiteen museossa on 3.2.-22.4.2018 esillä näyttely Ihmisen kuva, joka nostaa esiin suomalaisen nykytaiteen koko kirjon. Näyttelyssä painotetaan taiteen suoraa tunnevaikutusta ja tarjotaan katsojalle mahdollisuus samastua niihin lukemattomiin tapoihin, joilla nykytaide kuvaa ihmistä.

Näyttelyssä esitellään maalauksia, veistoksia ja valokuvia 43 eturivin kuvataiteilijalta Raimo, Raini ja Rauli Heinon lahjoituskokoelmasta. Kokoelma kuuluu Suomen merkittävimpiin ja hankinnat siihen Heinot ovat tehneet itse, yhteisiin mieltymyksiin perustuen. Heinot lahjoittivat kokoelman Heinon taidesäätiölle vuonna 2015 ja kaikkiaan siinä on 1416 teosta 223 taiteilijalta 1950-luvulta tähän päivään.

Näyttelyssä nähdään myös Heinon taidesäätiön tilaama ja Jan Ijäksen tuottama dokumentti, joka kertoo Heinon taidesäätiöstä sekä Raimo, Raini ja Rauli Heinon keräämästä kokoelmasta ja sen syntyhistoriasta.

Ihmisen kuva -näyttelyssä on mukana teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta: Elina Brotherus, Ville Andersson, Markku Laakso, Kim Simonsson, Marjatta Tapiola, Jarmo Mäkilä, Anssi Törrönen, Susanna Majuri, Juhani Linnovaara ja Pekka Kauhanen.

Näyttelyn kuratoinut Selma Green kertoo, että näyttelyssä avataan sitä, millaista on elää ihmisenä tässä ajassa: ihmisen suhdetta ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin, nykymaailman ilmiöitä sekä itsetutkiskelua.


-        Näyttely välittää taiteen voimaa. Taide on tulkki ja työkalu maailman ja oman itsen ymmärtämisessä. Esille nousevat niin hiljaiset tutkielmat kuin yhteiskuntakritiikkikin, toteaa Green.

Näyttely kuuluu Kuntsin modernin taiteen museon näyttelysarjaan, joka valottaa taiteen keräilyä ja esittelee taidekeräilijöitä. Näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Kuntsin modernin taiteen museo ja Heinon taidesäätiö.

Tapahtumia

Keräilijätapaaminen pidetään kauppaneuvos Raimo Heinon ja rouva Raini Heinon sekä galleristi Rauli Heinon kanssa 3.2. klo 14-15.30. Tapaaminen on avoin yleisötilaisuus ja sisältyy pääsylipun hintaan.

Näyttelyn pääsee katsomaan ilmaiseksi Kalevalan päivänä eli suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2.

Yleisöopastukset pidetään sunnuntaina 4.2., 4.3. ja 1.4. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.

Lehdistökuvat: http://kuntsi.vaasa.fi/press.html

Lisätietoja antaa: amanuenssi Magdalena Lindroos, Vaasan kaupungin museot, p. 040 704 0194. magdalena.lindroos at vaasa.fi<mailto:magdalena.lindroos at vaasa.fi>

-----------------------------------

PÅ KUNTSI VISAS I VÅR DET BÄSTA INOM NUTIDSKONSTEN

På Kuntsi museum för modern konst visas 3.2-22.4.2018 utställningen Människans bild, som presenterar den finländska nutidskonstens breda spektrum. Utställningen betonar konstens direkta känslomässiga inverkan och erbjuder betraktaren en möjlighet att identifiera sig med de många olika sätt som nutidskonsten beskriver människan.

På utställningen finns målningar, skulpturer och fotografier av de 43 främsta bildkonstnärerna ur Raimo, Raini och Rauli Heinos donationsfond. Samlingen är en de mest betydande i Finland och familjen Heino har själv valt verken utgående från deras gemensamma tycke. Familjen Heino donerade samlingen till Heinos konststiftelse år 2015 och den omfattar 1416 verk av 223 konstnärer från 1950-talet till idag.

På utställningen visas även en dokumentär som Heinos konststiftelse har beställt och som Jan Ijäs har producerat. Dokumentären berättar om Heinos konststiftelse, om den samling som Raimo, Raini och Rauli Heino har samlat och hur samlingen har skapats.

I utställningen Människans bild finns verk bland annat av följande konstnärer: Elina Brotherus, Ville Andersson, Markku Laakso, Kim Simonsson, Marjatta Tapiola, Jarmo Mäkilä, Anssi Törrönen, Susanna Majuri, Juhani Linnovaara och Pekka Kauhanen.

Selma Green, som har fungerat som utställningens kurator, berättar att utställningen skildrar hur det är att leva som människa i den här tiden: människans relation till miljön och till andra människor, nutida fenomen samt självanalys.


-        Utställningen förmedlar konstens styrka. Konsten är en tolk och ett verktyg för att vi ska förstå världen och oss själva. Den tar sig uttryck såväl i stilla betraktelser som i samhällskritik, konstaterar Green.

Utställningen ingår i en utställningsserie vid Kuntsi museum för modern konst som belyser samlandet av konst och presenterar konstsamlare. Utställningen har producerats som ett samarbete mellan Kuntsi museum för modern konst och Heinos konststiftelse.

Evenemang

Samlarträffen med kommerseråd Raimo Heino och fru Raini Heino samt gallerist Rauli Heino hålls den 3.2 kl. 14-15.30. Träffen är öppen för alla och ingår i inträdesbiljettens pris.

Utställningen kan ses gratis på Kalevaladagen, dvs. den finska kulturens dag 28.2. Publikguidningar hålls söndagarna 4.2, 4.3 och 1.4. kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Pressbilder: http://kuntsi.vaasa.fi/press.html

Ytterligare uppgifter ger: amanuens Magdalena Lindroos, Vasa stads museer, tfn 040 704 0194. magdalena.lindroos at vasa.fi<mailto:magdalena.lindroos at vasa.fi>


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta