[Nayttelyposti] Vaasan taidehallissa suomalaisia valokuvia 1920–1960 -luvuilta / I Vasa konsthall visas finländska fotografier från 1920–1960-talen

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
To 18.Tammi. 16:09:07 EET 2018


VAASAN TAIDEHALLISSA SUOMALAISIA VALOKUVIA 1920–1960 -LUVUILTA

Vaasan taidehallissa avautuu 20.1. uusi näyttely Kohteena Suomi, 3 x Aho & Soldan - valokuvasuvun tarina. Näyttelyssä on esillä suomalaisia valokuvia 1920-luvulta 1960-luvulle asti. Näyttelyn on tuottanut tukholmalainen Liljevalchs konsthall ja kuratoinut Liljevalchsin johtaja Mårten Castenfors. Näyttely on esillä 25.2. asti.

Näyttelyssä on esillä yli 60 valokuvaa. Teokset on kuvannut kolme samasta kulttuurisuvusta tulevaa valokuvauksen ja dokumenttielokuvan edelläkävijää: Heikki Aho, Björn Soldan ja Claire Aho. Kuvat esittelevät monipuolisesti taiteilijoiden tuotantoa ja vievät samalla aikamatkalle Suomen 1900-luvun historiaan.

Heikki Aho (1895-1961) ja Björn Soldan (1902-1953) olivat velipuolia ja Claire Aho (1925-2015) oli Heikin tytär. Heikki Ahon vanhemmat olivat kuvataiteilija Venny Soldan-Brofeldt ja kirjailija Juhani Aho. Björn Soldan syntyi Juhani Ahon suhteesta Vennyn Tilly-sisaren kanssa, mutta kasvoi myöhemmin ottopoikana Venny Soldan-Brofeldtin ja Juhani Ahon perheessä.

Venny Soldan-Brofeldt sai vahvana kasvattajana ja kulttuuripersoonana Heikin ja Björnin opiskelemaan korkeatasoisiin oppilaitoksiin Saksassa. Pojat myös perivät Vennyn kiinnostuksen valokuvaukseen. Myös pojantytär Claire Aho korosti isoäitinsä suurta merkitystä ja inspiraatiota omaan ammatinvalintaansa.

Aikansa edelläkävijöitä

Kohteena Suomi -näyttely tarjoaa katsauksen kansakunnan syntyvuosiin ja kehitykseen. Heikki Aho ja Björn Soldan tallensivat Suomea sen itsenäisyyden alkuvuosina aikansa edistyneellä valokuvaustekniikalla. He olivat myös dokumenttielokuvien teon edelläkävijöitä. Heikki Aho ja Björn Soldan kuvasivat Suomea ja tuottivat yli 400 dokumenttielokuvaa, joiden ansiosta heistä tuli modernin Suomi-kuvan vaikutusvaltaisimpia tekijöitä.

Claire Aho oli valokuvaaja, joka tunnetaan erityisesti muotikuvistaan. Hän kuvasi monien lehtien kansikuvia 1950- ja 1960-luvuilla. Hän myös kehitti värivalokuvauksessa tarvittavaa tekniikkaa yhdessä isänsä Heikki Ahon kanssa.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/UE0JbZBapjHFvyC

Lisätietoja: amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck(at)vaasa.fi

-------------------------

I VASA KONSTHALL VISAS FINLÄNDSKA FOTOGRAFIER FRÅN 1920–1960-TALEN

I Vasa konsthall öppnas 20.1 den nya utställningen Fokus Finland, 3 x Aho & Soldan – en fotosläkts berättelse. I utställningen visas finländska fotografier från 1920-talet fram till 1960-talet. Utställningen har producerats av Liljevalchs konsthall i Stockholm och Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs, har fungerat som kurator. Utställningen visas till 25.2.

I utställningen visas över 60 fotografier. Verken har fotograferats av tre föregångare inom fotografering och dokumentärfilm från samma konstsläkt: Heikki Aho, Björn Soldan och Claire Aho. Fotografierna presenterar på ett mångsidigt sätt konstnärernas produktion och tar en med på en tidsresa till Finlands 1900-talshistoria.

Heikki Aho (1895-1961) och Björn Soldan (1902-1953) var halvbröder och Claire Aho (1925-2015) var Heikkis dotter. Heikki Ahos föräldrar var bildkonstnär Venny Soldan-Brofeldt och författare Juhani Aho. Björn Soldan föddes till följd av Juhani Ahos förhållande med Vennys syster Tilly, men växte senare upp som adoptivson i Venny Soldan-Brofeldts och Juhani Ahos familj.

Venny Soldan-Brofeldt fick som en stark uppfostrare och kulturperson Heikki och Björn att börja studera vid högklassiga läroinrättningar i Tyskland. Pojkarna ärvde även Vennys intresse för fotografering. Även sondottern Claire Aho betonade sin farmors betydelse och inspiration i fråga om sitt yrkesval.

Sin tids föregångare

Utställningen Fokus Finland bjuder på en översikt över nationens tillkomstår och utveckling. Heikki Aho och Björn Soldan dokumenterade Finland under dess första år av självständighet med en för sin tid avancerad fotograferingsteknik. De var även föregångare inom produktion av dokumentärfilm. Heikki Aho och Björn Soldan filmade Finland och producerade över 400 dokumentärer, som gjorde att de hörde till de mest inflytelserika skaparna av den moderna bilden av Finland.

Claire Aho var en fotograf som är känd i synnerhet för sina modebilder. Hon fotograferade omslagsbilder till många tidningar på 1950–1960-talen. Hon utvecklade även tekniken som behövs vid färgfotografering tillsammans med sin pappa Heikki Aho.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/UE0JbZBapjHFvyC

Mer information: Amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck(at)vasa.fi

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta