[Nayttelyposti] Kuntsilla avautui Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin näyttely Maan ääriin/På Kuntsi öppnades Kalle Hamms och Dzamil Kamangers utställning Vid världens ände

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ma 25.Syys. 14:52:38 EEST 2017


Kuntsilla avautui Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin näyttely Maan ääriin

Kuntsin modernin taiteen museossa on 23.9.2017-21.1.2018 esillä Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin näyttely Maan ääriin. Se on matkakertomus ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, mutta käsittelee myös kulttuurisia ja kansallisia identiteettejä sekä uussuomalaisuutta. Näyttely on osa Vaasan kaupungin museoiden Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa.

Osittain retrospektiivisessä näyttelyssä on molempien taiteilijoiden omaa ja yhteistä tuotantoa. Teoksissa käsitellään erityisesti marginaaliryhmien suhdetta valtaväestöön sekä yhteisyyttä ja ulkopuolisuutta yhteiskunnassa. Esillä on muun muassa piirustuksia, valokuvia, videoita ja installaatioita.

Kalle Hammille tyypillisiä ovat kasvi- ja eläinaiheiset metaforat, iranilaissyntyisen Dzamil Kamangerin teosten aiheet puolestaan ovat usein lähtöisin hänen omasta henkilöhistoriastaan. Kamager käyttää teoksissaan iranilaista helmikudontatekniikkaa.

Osa näyttelyn teoksista liittyy myös alueen historiaan vaikuttaneeseen siirtolaisuusteemaan.

- Erityisesti haluan mainita uuden juuri tätä näyttelyä varten tehdyn teoksemme Herbaario (Vaasa), joka esittelee Vaasan seudulla kasvavia muualta tulleita kasveja. Sitä olivat tekemässä myös maahanmuuttajille suunnatun Kasvityöpajan osallistujat, kertoo Hamm.

Kalle Hammin mukaan Kuntsin alakerran näyttelytilaan tuleva kokonaisuus on eräänlainen matka- tai kasvukertomus, joka käsittelee miksi joku jättää oman kotiseutunsa ja mitä hän kohtaa matkallaan uuteen paikkaan. Yläkertaan tulevat teokset käsittelevät yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta - poissulkemista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat taiteilijoiden omia, muiden museoiden kokoelmista tai yksityishenkilöiltä lainattuja. Näyttelyä on tukenut Veljekset Gröndahlin säätiö.

Tapahtumia

Yleisöopastukset ovat sunnuntaisin 1.10., 5.11., 3.12. ja 7.1. Näyttelyyn pääsee ilmaiseksi YK:n Ihmisoikeuksien päivänä 10.12.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/NsVE9470HHLobK0

Lisätietoja antaa: amanuenssi Magdalena Lindroos, Vaasan kaupungin museot, p. 040 704 0194. magdalena.lindroos(at)vaasa.fi
https://www.vaasa.fi/tiedote/kuntsilla-avautuu-kalle-hammin-ja-dzamil-kamangerin-nayttely-maan-aariin

----------------------------------------

På Kuntsi öppnades Kalle Hamms och Dzamil Kamangers utställning Vid världens ände

På Kuntsi museum för modern konst visas 23.9.2017-21.1.2018 Kalle Hamms och Dzamil Kamangers utställning Vid världens ände. Den är en reseskildring av människors och växters överlevnadshistorier, men behandlar även kulturella och nationella identiteter samt nyfinländskhet. Utställningen är en del av Vasa stads museers program under jubileumsåret Finland 100.

Den delvis retrospektiva utställningen består av båda konstnärernas egna och gemensamma produktion. Verken behandlar i synnerhet marginalgruppernas förhållande till majoritetsbefolkningen samt gemenskap och utanförskap i samhället. Bland annat teckningar, fotografier, videor och installationer visas.

Typiska för Kalle Hamm är metaforer med växt- och djurmotiv, medan temana i Iranfödde Dzamil Kamangers verk ofta utgår från hans personliga historia. Kamanger tillämpar iransk pärlbroderiteknik i sina verk.

En del av verken i utställningen hör även samman med det migrationstema som har påverkat områdets historia.

- Jag vill särskilt nämna vårt nya verk Herbarium (Vasa) som vi har gjort för just denna utställning och som visar växter som förekommer i Vasaregionen, men som har kommit hit från andra ställen. Även deltagarna i en växtworkshop riktad till invandrare var med och skapade verket, berättar Hamm.

Enligt Kalle Hamm är den helhet som byggs upp i utställningslokalen i Kuntsis nedre våning en slags rese- eller mognadsskildring, som tar upp frågan varför en människa lämnar sin egen hembygd och vad hon möter på sin väg till den nya platsen. De verk som ställs ut på övre våningen behandlar förhållandet mellan individen och samhället ‒ uteslutning, delaktighet och likvärdighet.

Verken som visas på utställningen är antingen konstnärernas egna eller också ingår de i andra museers samlingar eller är lånade av privatpersoner. Uställningen har understötts av Bröderna Gröndahls stiftelse

Evenemang

Publikguidningar hålls söndagarna 1.10, 5.11, 3.12 och 7.1. Det är fritt inträde till utställningen på FN:s dag för mänskliga rättigheter 10.12.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/NsVE9470HHLobK0

Ytterligare uppgifter ger: amanuens Magdalena Lindroos, Vasa stads museer, tfn 040 704 0194. magdalena.lindroos(at)vasa.fi
https://www.vaasa.fi/sv/meddelande/pa-kuntsi-oppnas-kalle-hamms-och-dzamil-kamangers-utstallning-vid-varldens-ande

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta