[Nayttelyposti] Porin taidemuseo_MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet

Ramstedt-Salonen Mirja mirja.ramstedt-salonen at pori.fi
Ke 24.toukokuu. 09:42:38 EEST 2017


PORIN TAIDEMUSEO

MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet /
OPEN STORAGE – Remembering for the Future
03.03.2017 – 25.02.2018
Halli

MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet -näyttely rakentuu asteittain kevään aikana, ja avautuu kokonaisuudessaan 01.06.2017.

Avoin tiedotustilaisuus yleisölle torstaina 1.6. kello 12.00
Avajaiset torstaina 1.6. kello 18 - 20 / Vapaa pääsy!

Muisti ja muistamisen prosessit ovat viime vuosina nousseet yhä vahvempaan rooliin tutkittaessa inhimillisen luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn edellytyksiä. Porin taidemuseon SUOMI100 -juhlavuoden päänäyttely MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet nostaa menneisyyden ja nykyisyyden omalle paikalleen tulevaisuuden mahdollistajana ja muokkaajana. Poikkeuksellinen, taidetta ja taidemuseoinstituutiota uudella tavalla tarkasteleva näyttely tuo Porin taidemuseon kokoelmat suureen näyttelytilaan, Halliin. Perinteisen näyttelyajattelun korvaa kerroksellinen, eri prosesseista muodostuva kokonaisuus, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidemuseotyön ytimeen, kokoelmien ja arkistojen hoitoon. Samalla avautuu moniulotteinen kuva jatkuvassa muutoksessa olevan taiteen eri ilmiöihin, tulkintojen ja uudelleentulkintojen historiaan eri vuosikymmenillä.

Historiantutkimuksen piirissä ihminen kokijana, näkijänä, kuulijana ja tulkitsijana on usein ohitettu ja tutkimus on perinteisesti pyritty rakentamaan arkistomateriaalien varaan. Viime vuosikymmenien aikana tapahtunut muistitietohistoriallisten (Oral History) tutkimusmetodien käytön yleistyminen on kuitenkin nostanut esille myös subjektiivisen tiedon arvon, tulkinnan ja tulkinnallisuuden merkityksen. Tutkimukseen soveltuvien lähdeaineistojen määrä on laajentunut ja käyttö monipuolistunut. Kun museokokoelmaan liitetty taideteos edustaa kuvataiteen ilmiömaailma, on se samanaikaisesti myös dokumentti, asiakirjan kaltainen alkuperäislähde. Taideteoksen tapa toimia lähteenä ei kuitenkaan liity ensi sijassa ”faktoihin”, joita se edustaa, tallentaa, dokumentoi. Teos on erilaisten tulkintojen ja emotionaalisten / älyllisten reaktioiden mahdollistaja, tie ihmisen subjektiivisen olemassaolon jäljille.

Taideteoksen ristiriitainen rooli samanaikaisesti sekä alkuperäislähteenä että teoksesta tehtyjen tulkintojen jatkuvasti muutoksessa olevana alustana lomittaa menneisyyden ja nykyisyyden hedelmällisellä, kiinnostavalla tavalla. Katsoja tulee tietoiseksi omasta aktiivisesta roolistaan tiedon ja sisältöjen tuottajana, merkitysten muodostajana ja tulkitsijana. Taideteoksen syntyajankohtaan liittyvät tiedot ja aikasidonnaiset tulkinnat kerrotaan ja käsitellään katsomishetken horisontista, nykyisyydestä käsin, sen hetkisiä tulkinnan välineitä ja käsitteitä käyttäen. Tämä siitäkin huolimatta, että katseen kohteena oleva teos voi olla vuosia, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sitten tehty – ja peräisin aivan toisenlaisesta ympäristöstä. Taideteoksen ja katsojan kohtaamisessa menneisyys toteutuu tulkintana, nykyisyydessä tapahtuvana prosessina, joka on ainutkertainen, kustakin hetkestä ja sen osallistujista riippuvainen.

Taiteen tavoin arjen ymmärtämisen ja tulkitsemisen mallit muuttuvat huomaamatta. Osa on jo täysin vaihtunut uusiin. Eilen todellakin oli toisin. Nopeiden muutosten keskellä digitaalisukupolven museot kokevat yhä voimakkaammin kaksoisroolinsa tämän hetken toimijoina - vastuunsa menneisyyden tallennuksesta ja samanaikaisen tehtävänsä tulevaisuuden rakentajina, uuden, nopeassa muutoksessa olevan, monin tavoin teknologisoituvan taiteen esittelijöinä.

LISÄTIEDOT: Esko Nummelin, esko.nummelin at pori.fi

_____

Mirja Ramstedt-Salonen

Intendentti / Pedagogiset palvelut / Yleisötyö

Head of Education / Pedagogical Services  & Public Programmes

Porin taidemuseo / Pori Art Museum

Eteläranta / 28100 Pori / Finland

+358-44-7011119


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta