[Nayttelyposti] Vaasan taidehallin kesänäyttelynä Panu Ruotsalon Heräämisen värit ja muodot / Panu Ruotsalos Uppvaknandets färger och former är Vasa konsthalls sommarutställning

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke toukokuu 10 10:54:56 EEST 2017


TIEDOTE

VAASAN TAIDEHALLIN KESÄNÄYTTELYNÄ PANU RUOTSALON HERÄÄMISEN VÄRIT JA MUODOT

Kuvataiteilija Panu Ruotsalon yksityisnäyttely Heräämisen värit ja muodot on esillä Vaasan taidehallissa 13.5.-27.8. Näyttely esittelee Ruotsalon uusimpia kookkaita abstrakteja maalauksia. Esillä on myös taiteilijan työhuoneella Billnäsissä Raaseporissa kuvattu esittelyvideo, joka vie katsojan taiteen tekemisen äärelle sekä aina työhuoneella sijaitsevaan luontoon ja saunaan saakka.

Ruotsalo kertoo, että luonto ja ihmisen alitajunta ovat suuret innoittajat hänen työssään.

- Luonto edustaa taiteessani tiettyä pysyvyyttä, konkretiaa ja elämää, kun taas alitajunta itsessään on suuri, hiljalleen avautuva mysteeri ja antaa parhaimman lähtökohdan eritoten abstraktin taiteen parissa työskentelemiselle.

Tämä näkyy näyttelyn töissä viitteellisenä maisemallisuutena, joka esiintyy ikään kuin tarjottimena tai kehyksenä abstraktille ilmaisulle. Samaan aikaan maalausten saadessa konkreettisia muotoja, niiden sisältö syntyy osin hyvinkin sanattomasta kokemusmaailmasta.

NÄYTTELYITÄ KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA

Ruotsalo (s. 1971, Hämeenlinna) opiskeli kuvataidetta Helsingissä Taidekoulu Maassa 1990-luvulla, jonka jälkeen ura on vienyt hänet ulkomaisille näyttelyareenoille saakka. Lukuisat hänen teoksistaan ovat löytäneet tiensä yksityiskokoelmiin, julkisiin tiloihin ja museoihin. Teoksia on mm. Raaseporin kaupungin kokoelmissa, Lars Swanljungin kokoelmassa Vaasassa, Paolon säätiöllä, Aalto yliopistolla ja lukuisissa yksityiskokoelmissa pääkaupunkiseudulla, kuten esimerkiksi Hannu Linnun ja Pekka Mattilan yksityiskokoelmassa.

Ruotsalo on myös taiteilijakollektiivien jäsen. Ryhmä OOO on vuonna 2014 perustettu abstraktin taiteen tekijöiden ryhmä, johon kuuluvat Ruotsalon lisäksi kuvataiteilijat Kaarina Haka, Tapani Hyypiä, Maaria Märkälä, Maaria Oikarinen, Matti Rantanen ja Mia Saharla. Suomessa ja ulkomailla Ruotsalo on esiintynyt myös yhdessä RPM-kollektiivin kanssa.

Ulkomailla Ruotsalon viimeisimpiin näyttelyihin lukeutuvat Nordic Season - Finland in Lisbon -ryhmänäyttely meetiNG art galleriassa keväällä 2015 ja keväällä 2016 Earth - The essence of survival -näyttely YK:n päärakennuksessa New Yorkissa, jonka järjestivät Saphira & Ventura Gallery ja New York Contemporary Art Society.

Kotimaassa viimeisimpiä näyttelyitä ovat The Earth of Art - From Brazil and Finland, AMA Galleriassa Helsingissä ja OOO-ryhmän yhteisnäyttelyt (Galleria Huuto Helsingissä sekä Taidekeskus Mältinranta Tampereella).

TEOKSET PORTTEJA HENKISEEN MAAILMAAN

Ruotsalo tulkitsee teoksissaan oman sisäisen maisemansa lisäksi väkevällä tavalla myös ympäröivää luontoa. Abstrakti ilmaisu sisältää kiteytetyssä muodossaan impressioita ja muistoja karusta luonnossa olemisesta tai kauniista luonnon tuomasta vapaudentunteesta. Siksikin abstrakti ilmaisu on taiteilijalle välttämätön. Ruotsalon teokset toimivat ikään kuin "portteina" henkiseen maailmaan.

"Sieltä mielen tiloista, mitkä näen mielelläni erilaisina psyyken huoneina, löytyi siis lähtökohta tälle näyttelylle. Voisinkin kutsua näitä maalauksia tuntemisen ja tiedostamisen impressioiksi, tai välittömän kokemisen kuviksi.   Useissa näyttelyn töissä, abstraktion ja maisemallisuuden keskiössä on jonkinlainen varjokuva ihmisestä, joka kertoo siitä, että pääosassa taiteessani on kuitenkin elävä olento, elävässä ympäristössä. Seksuaalisena, arkana ja uhoavana ihmisenä kehittyminen, sekä määrittelemätön tyhjä tila, missä kaikki tapahtuu. Näistä elementeistä syntyneistä maalauksista koostuva näyttely kuvaa muutosta ja heräämistä, värien ja muotojen metamorfoosia. Näyttelyssä pyörii myös helsinkiläisen valokuvaaja Ilmari Fabritiuksen kuvaama esittelyvideo minusta, jossa taustoitan tekemiseni motiiveja taiteilijana. Video on kuvattu työhuoneellani Billnäsissä, kesällä 2016."

Lisätietoja: kuvataiteilija Panu Ruotsalo, p. 050 307 8291, panuruotsalo(at)gmail.com ja näyttelyamanuenssi Anna Franck, p. 040 672 5415, anna.franck(at)vaasa.fi

Pressikuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/yyu5Wixzz6c2GxV


VAASAN TAIDEHALLI
Senaatinkatu 1 D, Vaasa, p. 040 182 3839, avoinna: ti-su klo 11-17, ma suljettu

------------------------------------

MEDDELANDE

PANU RUOTSALOS UPPVAKNANDETS FÄRGER OCH FORMER ÄR VASA KONSTHALLS SOMMARUTSTÄLLNING

Bildkonstnären Panu Ruotsalos separatutställning Uppvaknandets färger och former visas i Vasa konsthall 13.5-27.8. Utställningen presenterar Ruotsalos nyaste stora och abstrakta målningar. Med finns också en presentationsvideo som spelats in i anslutning till konstnärens arbetsrum i Billnäs, Raseborg, och som tar betraktaren med till konstutövandets kärna och ända till naturen och bastun intill arbetsrummet.

Ruotsalo berättar att naturen och människans undermedvetna är stora inspirationskällor i hans arbete.

- I min konst representerar naturen en viss varaktighet, konkretion och liv, medan det undermedvetna i sig är ett stort mysterium, som öppnas långsamt, och ger bästa möjliga utgångspunkt för arbete med i synnerhet abstrakt konst.

Detta syns i utställningens verk som en referens till landskaplighet, som framträder som en bricka eller en ram för det abstrakta uttrycket. Samtidigt som målningarna får konkreta former, uppstår deras innehåll från en delvis väldigt ordlös upplevelsevärld.

UTSTÄLLNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS

Ruotsalo (född 1971, Tavastehus) studerade bildkonst i Helsingfors på konstskolan Maa på 1990-talet, varefter karriären har fört honom ända till utställningsarenor utomlands. Många av hans verk har hittat sin väg till privata samlingar, offentliga utrymmen och museer. Verk finns bl.a. i staden Raseborgs samlingar, Lars Swanljungs samling i Vasa, inom Paulon säätiö, på Aalto-universitetet och i många privata samlingar i huvudstadsregionen, exempelvis i Hannu Lintus och Pekka Mattilas privata samling.

Ruotsalo är även medlem i ett konstnärskollektiv. Till gruppen OOO, som grundades år 2014 och består av skapare av abstrakt konst, hör utöver Ruotsalo bildkonstnärerna Kaarina Haka, Tapani Hyypiä, Maaria Märkälä, Maaria Oikarinen, Matti Rantanen och Mia Saharla. I Finland och utomlands har Ruotsalo även figurerat med RPM-kollektivet.

Till Ruotsalos senaste utställningar utomlands hör grupputställningen Nordic Season - Finland in Lisbon på meetiNG art gallery våren 2015 och våren 2016 utställningen Earth - The essence of survival i FN:s huvudbyggnad i New York, som ordnades av Saphira & Ventura Gallery och New York Contemporary Art Society.

De senaste utställningarna i hemlandet är The Earth of Art - From Brazil and Finland i galleria Ama i Helsingfors och OOO-gruppens gemensamma utställningar (Galleria Huuto i Helsingfors och Taidekeskus Mältinranta i Tammerfors).

VERKEN ÄR PORTAR TILL DEN ANDLIGA VÄRLDEN

I sina verk tolkar Ruotsalo utöver sitt eget inre landskap även den omgivande naturen på ett starkt sätt. Den abstrakta framställningen innehåller i sin utkristalliserade form impressioner och minnen av en kärv vistelse i naturen eller av frihetskänslan som en vacker natur ger. Det abstrakta uttrycket är därför oumbärligt för konstnären. Ruotsalos verk fungerar på sätt och vis som "portar" till den andliga världen.

"Där i sinnets utrymmen, som jag gärna ser som psykets olika rum, finns alltså utgångspunkten för denna utställning. Jag skulle kunna kalla dessa målningar för impressioner av medvetande och förnimmelse, eller för bilder på omedelbar upplevelse.   I flera utställningsverk, i centrum för abstraktionen och landskapligheten, finns någon slags siluett av en människa som berättar att det trots allt är en levande varelse i en levande miljö som har huvudrollen i min konst. Utveckling som en sexuell, skygg och kaxig människa samt ett odefinierbart tomt utrymme, där allt sker. Utställningen som består av målningar som uppstått ur dessa element beskriver en förändring och ett uppvaknande, en metamorfos av färger och former. På utställningen visas även en presentationsvideo som Helsingforsfotografen Ilmari Fabritius spelat in av mig, där jag ger bakgrundsfakta till motiven för det som jag gör som konstnär. Videon har spelats in i anslutning till mitt arbetsrum i Billnäs sommaren 2016:"

Ytterligare uppgifter: bildkonstnär Panu Ruotsalo, tfn 050 307 8291, panuruotsalo(at)gmail.com och utställningsamanuens Anna Franck, tfn 040 672 5415, anna.franck(at)vasa.fi

Pressfoton: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/yyu5Wixzz6c2GxV


VASA KONSTHALL
Senatsgatan 1 D,  Vasa, tfn 040 182 3839, öppet: ti-sö kl. 11-17, må stängt
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta