[Nayttelyposti] Kuntsin näyttelyssä esillä unohdettuja tarinoita Pohjanmaalta / På Kuntsis utställning visas bortglömda historier från Österbotten

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe toukokuu 5 16:33:26 EEST 2017


Kuntsin näyttelyssä esillä unohdettuja tarinoita PohjanmaaltaKuntsin modernin taiteen museossa avautuu 6.5. Marjo Levlinin yksityisnäyttely Unelmia, haamuja, jossa sadan vuoden takaiset ilmiöt rinnastuvat nykyaikaan ja menneisyyden haamut heräävät henkiin. Näyttely on esillä 3.9. saakka Kuntsin ensimmäisessä kerroksessa.Näyttely koostuu kolmesta itsenäisestä teoksesta ja käsittelee pienestä suomenruotsalaisesta pitäjästä Pohjanmaalla nousseita unohdettuja tarinoita, joissa ihmiset etsivät paikkaansa, elinkeinoaan ja itseään. Teokset kytkeytyvät paikallisesti Maalahteen Levlinin suvun kautta, mutta niiden aiheet koskettavat koko yhteiskuntaa.

Historiallisia ja yhteiskunnallisia aiheita käsitellään nykytaiteen keinoinNäyttelyssä nähdään ensimmäistä kertaa videoinstallaatio Dividual Individual, joka käsittelee rotubiologiaa sekä sitä tutkimus- ja valistustyötä, jota Florinin komitea – nykyinen Föreningen Folkhälsan i Finland – teki ruotsinkielisillä seuduilla Suomessa.Taiteilija Marjo Levlin kertoo, että Maalahdessa tutkittiin vuonna 1914 koko pitäjän väestö, ja kaikille 25-40-vuotiaille tehtiin myös antropologisia kallonmittauksia. Mittauksilla pyrittiin selvittämään kuinka suuri osa väestöstä kuuluu pitkäkalloiseen germaaniseen tai pohjoiseen rotuun ja kuinka suuri osa lyhytkalloiseen eli suomalaiseen tai itäbaltialaiseen rotuun.- Todennäköisesti myös isovanhempani olivat mittauksen kohteina, Levlin arvelee.

Videoinstallaation kuvamateriaali koostuu pääosin teemaan liittyvistä muotokuva-arkistoista niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Lisäksi installaatiota kuvittavat perhoset, sillä Suomen ensimmäinen genetiikan professori ja eugeniikan kannattaja Harry Federley oli alun perin maailmanlaajuista tunnustusta saanut eläintieteilijä ja perhostutkija.Toinen tärkeä teema on haave paremman elämän löytämisestä jostain muualta, kuten 1900-alun alun muuttoliikkeessä Suomesta Amerikkaan, joka näyttelyssä rinnastuu nykyajan Eurooppaan suuntautuvaan siirtolaisuuteen. Näyttely kertoo myös yhteisön muistista sekä siitä, miten nopeasti tavallisten ihmisten tarinat unohtuvat ja katoavat yleisestä tietoisuudesta.Taiteilijan aiheet henkilökohtaisia ja universaalejaMarjo Levlin (s. 1966) on Itävallassa syntynyt suomalainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Levlin käsittelee teoksissaan sekä henkilökohtaisia että universaaleja aiheita yhdistäen historiaa ja ajankohtaisia ilmiöitä. Taidemaalarina uransa aloittanut Levlin työskentelee nykyään pääosin installaatioiden ja lyhytelokuvien kautta sekä rakentaa usein teoskokonaisuudet kerättyjä ja löydettyjä esineitä hyödyntäen.Näyttelyn on tuottanut Kuntsin modernin taiteen museo.TapahtumiaTaiteilijatapaaminen Marjo Levlinin kanssa on lauantaina 6.5. Kansainvälisenä museopäivänä torstaina 18.5. on ilmainen sisäänpääsy kaikkiin Vaasan kaupungin museoihin.Taiteiden yönä torstaina 10.8. on niin ikään ilmainen sisäänpääsy ja opastuksia sekä muuta ohjelmaa.Näyttelyn yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 7.5., 4.6., 2.7., 6.8. ja 3.9. Ruotsinkielinen opastus on klo 13 ja suomenkielinen klo 14.Lehdistökuvat: kuntsi.vaasa.fi/press.htmlLisätietoja:

Näyttelypäällikkö Riina Peltonen, Vaasan kaupungin museot, p. 040 353 7377, riina.peltonen(at)vaasa.fi

Marjo Levlin, p. 044 596 4727, marjo.levlin(at)gmail.com

https://www.vaasa.fi/tiedote/kuntsin-nayttelyssa-esilla-unohdettuja-tarinoita-pohjanmaalta

-------------------------------------På Kuntsis utställning visas bortglömda historier från ÖsterbottenPå Kuntsi museum för modern konst öppnas 6.5 Marjo Levlins separatutställning Drömmar, vålnader, där fenomen från hundra år tillbaka i tiden likställs med nutiden och vålnader från det förflutna vaknar till liv.  Utställningen visas i Kuntsis första våning fram till 3.9.Utställningen består av tre självständiga verk och behandlar bortglömda berättelser från en liten finlandssvensk socken i Österbotten om människor som söker sin plats, sin näring och sig själva.  Verken ansluter sig lokalt till Malax via Levlins släkt, men deras motiv berör hela samhället.

Historiska och samhälleliga ämnen behandlas med nutidskonstens medelPå utställningen får man ta del av videoinstallationen Dividual Individual, som visas för första gången, och som behandlar rasbiologin och det forsknings- och upplysningsarbete som Florins kommitté – nuvarande Föreningen Folkhälsan i Finland – gjorde i de svenskspråkiga bygderna i Finland.Konstnären Marjo Levlin berättar att hela socknens befolkning undersöktes i Malax år 1914, och att det även utfördes antropologiska skallmätningar på alla 25–40-åringar. Syftet med mätningarna var att utreda hur stor del av befolkningen som hörde till den långskalliga germanska eller nordiska rasen och hur stor del som hörde till den kortskalliga finska eller östbaltiska rasen.- Förmodligen mättes även mina mor- och farföräldrar, antar Levlin.

Videoinstallationens bildmaterial består huvudsakligen av porträttarkiv i anslutning till temat både från Finland och från Sverige. Därtill illustreras installationen av fjärilar, då Finlands första professor i genetik och eugenikanhängaren Harry Federley ursprungligen var en zoolog och fjärilsforskare som fått internationellt erkännande.Ett annat viktigt tema är drömmar om att hitta ett bättre liv någon annanstans, t.ex. genom emigrationen från Finland till Amerika i början av 1900-talet, som i utställningen jämförs med våra dagars invandring till Europa. Utställningen berättar även om ett samfunds minne och om hur snabbt vanliga människors historier glöms bort och försvinner ur den allmänna vetskapen.Konstnärens ämnen personliga och universellaMarjo Levlin (född 1966) är en finländsk konstnär som är född i Österrike och bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk behandlar Levlin både personliga och universella ämnen och förenar historia och aktuella fenomen. Levlin, som inledde sin karriär som konstmålare, arbetar numera huvudsakligen via installationer och kortfilmer och bygger ofta upp verkshelheter med hjälp av insamlade och upphittade föremål.Utställningen har producerats av Kuntsi museum för modern konst.EvenemangEn konstnärsträff med Marjo Levlin hålls lördag 6.5. På den internationella museidagen torsdag 18.5 är det fritt inträde till alla Vasa stads museer.På Konstens natt torsdag 10.8 är det även fritt inträde och det ordnas guidningar och annat program.Utställningens publikguidningar hålls söndagarna 7.5, 4.6, 2.7, 6.8 och 3.9. Svenskspråkig guidning ordnas kl. 13 och finskspråkig guidning kl. 14.Pressbilder: kuntsi.vaasa.fi/press.htmlYtterligare uppgifter:

Utställningschef Riina Peltonen, Vasa stads museer, tfn 040 353 7377, riina.peltonen(at)vasa.fi

Marjo Levlin, tfn 044 596 4727, marjo.levlin(at)gmail.com

https://www.vaasa.fi/sv/meddelande/pa-kuntsis-utstallning-visas-bortglomda-historier-fran-osterbotten


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta