[Nayttelyposti] Art Battle -näyttely juhlistaa 10 vuotta täyttävää Kuntsin modernin taiteen museota / Utställningen Art Battle firar det tioåriga Kuntsi museum för modern konst

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke 1.Helmi. 13:17:25 EET 2017


Art Battle -näyttely juhlistaa 10 vuotta täyttävää Kuntsin modernin taiteen museota

Kuntsin modernin taiteen museon toisessa kerroksessa avautuu 4.2. Kuntsin taidekokoelmasta koottu näyttely Art Battle, jolla juhlistetaan helmikuussa 10 vuotta täyttävää museota. Näyttelyn ovat rakentaneet avoimen julkisen haun kautta valitut neljä ryhmää, joiden tekemistä teoskokonaisuuksista näyttelyvieraat saavat äänestää suosikkinsa Art Battlen voittajaksi. Näyttely on esillä 4.9.2017 asti.

Kuntsin modernin taiteen museo kutsui viime syksynä näyttelyn tekemisestä kiinnostuneita rakentamaan juhlavuoden näyttelyä Art Battlea. Näyttelyn idea pohjautuu street dance -kulttuuriin, jossa pyritään tanssistudioiden ulkopuolella läheiseen vuorovaikutukseen yleisön kanssa ja haastetaan ihmiset näyttämään osaamisensa. Tämä ajatus on siirretty museokentälle ja kuvataiteen pariin. Osallistavan kuratoinnin konseptin on suunnitellut näyttelyn ohjaava kuraattori Kira Sjöberg.

Neljä ryhmää - neljä teoskokonaisuutta

Art Battleen mukaan hakeneiden joukosta valittiin näyttelyä rakentamaan 24 henkilöä, joista nuorimmat ovat alle 18-vuotiaita ja vanhimmat yli 60-vuotiaita. Tämän yhteisöllisen näyttelyprojektin osallistujilta ei vaadittu aikaisempaa kokemusta, innostuneisuus oli tärkeintä.

Mukaan valitut osallistujat muodostavat neljä ryhmää, jotka kukin rakensivat näyttelyyn omat teoskokonaisuutensa. Yhdessä ryhmässä on mukana henkilöitä projektista Observing ostrobothnia - Pohjanmaan kulttuuri kohtaa maahanmuuttajat. Toinen ryhmistä koostuu Seinäjoen lukion oppilaista ja kuvataideopettajasta. Kolmannessa ryhmässä on eri-ikäisiä naisia, joita yhdistää rakkaus käsillä tekemiseen. Neljännen ryhmän jäsenet tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Art Battlen kautta.

Simo Kuntsin elämä innoitti osallistujia

Näyttelyn koordinaattorin Kati Lehtisen mukaan ryhmät saivat itse miettiä mitä haluavat kertoa teosvalinnoillaan ja minkä aiheen ympärille rakentaa teoskokonaisuutensa. Kotimaista ja ulkomaista taidetta sisältävästä yli 700 teoksen Kuntsin taidekokoelmasta näyttelyyn päätyi pääasiassa suomalaisten taiteilijoiden teoksia.
- Useita osallistujia innoitti kokoelman keräilijän Simo Kuntsin elämä ja monet pohtivat työskentelyn varrella elämänkulkua sekä unelmia, Lehtinen kertoo.

Ryhmät työskentelivät sekä itsenäisesti että ryhmätapaamisissa, joita ohjasivat taiteilija Janika Herlevi ja Kati Lehtinen. Osallistujat pääsivät samalla tutustumaan museotyöhön ja näyttelyn tekemisen eri vaiheisiin. Museon rooli on ollut tukea, kannustaa ja jakaa tietoa, mutta kukin ryhmä on saanut suunnitella kokonaisuutensa oman näköisekseen. Näyttelyn blogissa tullaan kertomaan näyttelyn rakentumisesta ja tekijöiden ajatuksia.

Yleisö ratkaisee Art Battlen voittajan

Osallistujat kilpailevat hyvässä hengessä siitä, kuka onnistuu suunnittelemaan kiinnostavimman näyttelykokonaisuuden. Näyttelykävijät saavat toimia kilpailun tuomareina ja äänestää omaa suosikkiaan. Äänestys päättyy 27. elokuuta ja Art Battlen voittaja julkistetaan näyttelyn viimeisellä viikolla.


Lisätietoja:
Näyttelyn vastaava, hankekoordinaattori Kati Lehtinen, Vaasan kaupungin museot, kati.lehtinen at vaasa.fi, p. 040 576 3780.


Kuntsin modernin taiteen museo
Sisäsatama, 65100 Vaasa, p. 040 183 0440, www.kuntsi.fi
Avoinna: ti-su klo 11-17

---------------------------------------------

Utställningen Art Battle firar det tioåriga Kuntsi museum för modern konst

På andra våningen i Kuntsi museum för modern konst öppnas den 4 februari utställningen Art Battle, som har sammanställts av Kuntsis konstsamling. Genom utställningen firar man att museet fyller 10 år i februari. Utställningen har byggts upp av fyra grupper som har valts ut genom en offentlig ansökningsprocess. Utställningsbesökarna får rösta fram vinnaren av Art Battle bland helheterna av verk. Utställningen visas till 4.9.2017.

Kuntsi museum för modern konst bjöd i höstas in deltagare med intresse för att bygga upp jubileumårets utställning Art Battle. Idén till utställningen baserar sig på street dance-kulturen, där man strävar efter att utanför dansstudiorna åstadkomma en nära växelverkan med åskådarna och där man utmanar dem att visa sina färdigheter. Idén har överförts till museifältet och bildkonsten. Konceptet med inkluderande kuratering har planerats av Kira Sjöberg, handledande kurator för utställningen.

Fyra grupper - fyra helheter av verk

Bland dem som hade ansökt om att få delta i Art Battle valde man ut 24 personer för att bygga upp utställningen, av dem var de yngsta under 18 och de äldsta över 60 år. Av deltagarna i detta utställningsprojekt i gemenskapsanda förutsattes ingen tidigare erfarenhet, det viktigaste var entusiasmen.

Deltagarna bildar fyra grupper och har vardera byggt upp sina egna verkhelheter till utställningen. En grupp består av personer från projektet Observing Ostrobothnia - Österbottnisk kultur möter invandrare. En annan grupp består av elever och bildkonstläraren vid Seinäjoen lukio. I en tredje grupp ingår kvinnor i olika åldrar som förenas av kärleken till att jobba med händerna. Deltagarna i den fjärde gruppen träffade varandra första gången via Art Battle.

Simo Kuntsis liv har inspirerat deltagarna

Enligt utställningens koordinator Kati Lehtinen har grupperna själva fått fundera på vad de vill berätta med sina val av verk och kring vilket ämne de har velat bygga upp sin helhet. Till utställningen har man tagit med främst finländska konstnärers verk ur Kuntsis konstsamling, som består av mer än 700 inhemska och utländska konstverk.
- Flera deltagare har inspirerats av konstsamlaren Simo Kuntsis liv och under arbetet har många funderat på livets gång och på drömmar, berättar Lehtinen.

Grupperna har arbetat både självständigt och i samband med gruppträffar, som har letts av konstnär Janika Herlevi och Kati Lehtinen. Deltagarna har samtidigt fått bekanta sig med museiarbetet och de olika skedena av att sätta ihop en utställning. Museets roll har varit att stöda, uppmuntra och ge information, men varje grupp har fått planera sin helhet som de själva önskat. I utställningens blogg kommer man att berätta hur utställningen är uppbyggd och tankarna kring den.

Allmänheten avgör vem som vinner Art Battle

Deltagarna tävlar i god anda om vem som lyckas planera den intressantaste utställningshelheten. Utställningsbesökarna får fungera som tävlingsdomare och rösta fram sin egen favorit. Omröstningen upphör den 27 augusti och vinnaren av Art Battle offentliggörs under utställningens sista vecka.


Mer information:
Utställningens ansvarsperson, projektkoordinator Kati Lehtinen, Vasa stads museer, kati.lehtinen at vaasa.fi, tfn 040 576 3780.


Kuntsi museum för modern konst
Inre hamnen, 65100 Vasa, tfn 040 183 0440, www.kuntsi.fi
Öppet: ti-sö kl. 11-17


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta