[Nayttelyposti] Vaasan taidehallissa Paanasen ja Ulvilan yhteismaalauksia / I Vasa konsthall visas gemensamma målningar av Paananen och Ulvila

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ma 28.Elo. 15:17:17 EEST 2017


Vaasan taidehallissa Paanasen ja Ulvilan yhteismaalauksia

Vaasan taidehallissa aukeaa 2.9. taiteilijapari Paananen & Ulvilan taidenäyttely Liaison - yhteismaalauksia. Näyttelyn teokset ovat taiteilijoiden yhdessä toteuttamia maalauksia. Näyttely on avoinna 15.10. saakka.

Sanna Maria Paananen ja Tero Ulvila ovat molemmat taidemaalareita, mutta heidän tapansa maalata ovat hyvin erilaiset. Ulvilan maalaustapa on spontaania, maalauksellista abstraktionismia. Paanasen teokset taas ovat esittäviä, ennakkoon tarkkaan luonnosteltuja ja pääosin mustavalkoisia.

Myös yhdessä maalatessaan he työskentelevät samoin kuin omissa teoksissaan. Samalle kankaalle yhdistettynä taiteilijoiden toisistaan poikkeavat tyylit kuitenkin muodostavat yllättävän yhtenäisen lopputuloksen. Yhteistyöstä muodostuu ikään kuin kolmas taiteilija, joka on erilainen kuin kumpikaan tekijöistä yksinään, vaikka molemman kädenjälki onkin edelleen tunnistettavissa. Teoksien ydin onkin tässä muutoksessa.

Maalaukset pohjautuvat tekijöiden yhteisiin kokemuksiin sekä kerroksittain tapahtuvaan toisen tekemisen tulkitsemiseen ja jatkamiseen. Teoksiin syntyy tästä prosessista omia ja pieniä abstrakteja tarinoita, jotka avautuvat eri ihmisille eri tavoin. Myös tekijät itse usein kokevat saman teoksen hyvinkin erilaisista kulmista.

Paananen & Ulvila ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2014. Liaison on heidän kolmas yksityisnäyttelynsä näistä yhteistyöteoksista.


Lisätietoja:
Amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck(at)vaasa.fi
Taiteilija Sanna Maria Paananen, p. 041 740 3201, sannamariapaananen(at)gmail.comI Vasa konsthall visas gemensamma målningar av Paananen och Ulvila

I Vasa konsthall öppnas 2.9 konstnärsparet Paananen & Ulvilas konstutställning Liaison - gemensamma målningar. Utställningens verk är målningar som konstnärerna har gjort tillsammans. Utställningen är öppen till 15.10.

Sanna Maria Paananen och Tero Ulvila är båda konstmålare, men deras sätt att måla är väldigt olika. Ulvilas målande är spontan, målerisk abstraktionism. Paananens verk är för sin del föreställande, på förhand noggrant skissade och huvudsakligen svartvita.

Också när de målar tillsammans arbetar de på samma sätt som med sina egna verk. På samma duk bildar konstnärernas från varandra avvikande stilar ändå ett överraskande enhetligt slutresultat. Samarbetet blir på sätt och vis en tredje konstnär, som inte liknar någondera av målarna, fastän bådas avtryck fortfarande är fullt igenkännbara. Den här förändringen utgör också verkens kärna.

Målningarna baserar sig på konstnärernas gemensamma erfarenheter samt på tolkning av den andras arbete och fortsättning på det i skikt. I verken uppstår under processen egna små abstrakta berättelser, som olika människor uppfattar på olika sätt. Även konstnärerna själva upplever samma verk ur synnerligen olika perspektiv.

Paananen & Ulvila har arbetat tillsammans sedan år 2014. Liaison är deras tredje separatutställning med dylika verk som gjorts i samarbete.

Ytterligare information:
Amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck(at)vasa.fi
Konstnär Sanna Maria Paananen, tfn 041 740 3201, sannamariapaananen(at)gmail.comLisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta