[Nayttelyposti] Kuntsin kesänäyttelynä esillä Anni Rapinojan Ihmisen luonto_Kuntsis sommarutställning är Anni Rapinojas Människans natur

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 27.toukokuu. 16:33:41 EEST 2016


Kuntsin kesänäyttelynä esillä Anni Rapinojan Ihmisen luonto

Anni Rapinojan retrospektiivinen näyttely Ihmisen luonto on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa 28.5.-28.8.2016. Näyttely esittelee kuvataiteilija, kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Rapinojan tuotantoa kahden vuosikymmenen ajalta. Luonnon rauhaa huokuva näyttely tarjoaa kävijälle turvapaikan ja lepohetken kiireen, pelkojen ja levottomuuden täyttämässä arjessa. Samalla näyttely muistuttaa meidän olevan yhä osa luontoa.Hailuodossa asuva ja työskentelevä Anni Rapinoja (s. 1949) on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaistaiteilijoita. Rapinojan näyttelytoiminta on ollut aktiivista vuodesta 1979. Hänen teoksiaan on useissa merkittävissä julkisissa kokoelmissa erityisesti Suomessa sekä Ruotsissa ja niitä on ollut esillä näyttelyissä ympäri maailman New Yorkia, Japania ja Kiinaa myöten.Luonto moninaisissa muodoissaan on Anni Rapinojan työskentelyn lähtökohta ja työtoveri.
- Luonnon osuus teoksessa on lähes aina selkeästi havaittavissa ja materiaali tunnistettavissa. Koen olevani vain luonnon viestien välittäjä, kertoo Rapinoja.


Teosten materiaalit luonnosta

Näyttelyn varhaisimmat teokset ovat vuodelta 1996 ja edustavat Anni Rapinojan siihenastisessa tuotannossa uutta teostyyppiä, joka syntyi kun hän alkoi jättää teoksensa paljaiksi, ilman suojaavia laseja tai koteloita. Luonnon Garderobi -sarjassa (2005-2011) muodot tulevat ihmisen maailmasta ja materiaalit luonnosta. Sarjan teoksia oli mukana v. 2008 suomalaista nykytaidetta esittelevässä näyttelyssä Arctic Hysteria: New Art from Finland P.S.1 MoMA Contemporary Art Centerissä New Yorkissa.

Hirvi, kauris, jänis ja rusakko ovat olleet Rapinojan työtovereina vuodesta 1996 lähtien. Niiden papanat ovat materiaalina Luonnonvalot -sarjan installaatioissa (2014-2015).

Anni Rapinojan uusinta tuotantoa edustaa museon ensimmäisen kerroksen täyttävä installaatio Sama meri (2016). Sen äänimaailman on suunnitellut niin ikään Hailuodossa asuva musiikkituottaja Jürgen Hendlmeier, joka on säveltänyt teosta varten musiikin elektronisella trautonium-soittimella.

Maataideteos muuttaa muotoaan vuodenaikojen mukaan

Näyttelyyn liittyy myös maataideteos Maan ikkuna puistossa Kuntsin edustalla. Kasvimaana toimiva teos muuttaa muotoaan vuodenaikojen ja luonnon kiertokulun mukaan. Keväällä pääosassa ovat mullasta ja katemateriaaleista muovaillut muodot. Niihin kylvetyt siemenet alkavat vähitellen itää muodostaen eläviä ja kasvavia kuvioita, jotka talven tullessa kokevat taas muodonmuutoksen.

Teos toimii kaupunkilaisten ja museokävijöiden yhteisenä puutarhana, sitä saa hoitaa ja sen antimia saa hyödyntää vaikkapa eväsretkellä. Teos on toteutettu Veljekset Gröndahlin säätiön tuella.


Rapinoja työskentelee ihmisen ja luonnon puolesta

Anni Rapinojan työskentelyssä näkyy hänen taustansa luonnontieteilijänä, erityisesti maantieteen ja kasvitieteen opinnot vaikuttavat lähestymistapaan ja aihevalintoihin. Keskeisimmät teemat hänen taiteessaan ovat ihmisen suhde luontoon sekä luonnossa tapahtuvat, vaivihkaiset muutokset.

Taide on Rapinojalle myös ympäristöaktivismia, tapa muistuttaa tärkeistä asioista.
- Luonnosta vieraantuneina voimme huonosti ja paljolti sen seurauksena luonto voi huonosti, toteaa Rapinoja ja jatkaa, että haluaa nostaa teoksillaan esille ihmisen osana luontoa, luonnon monimuotoisuuden tärkeyden ja siinä hyvinkin pienet asiat.
- Työskentelytapani ihmisen ja luonnon puolesta on hiljainen vaikuttaminen positiivisin keinoin.


Luonto työtoverina vaatii taiteilijalta hitaan ja pitkäjänteisen työskentelytavan. Luonto jatkaa usein teoksen muovaamista taiteilijan osuuden päätyttyä.

- Se on kulkemista, katselemista, tutkimista, kuuntelemista, keräämistä, kuvaamista, kuivattamista, prässäämistä, muodon etsimistä, löytämistä ja teoksen valmistamista. Teos voi olla prosessinomainen, vuosiakin kestävä, jatkuva ja muuttuva. Se on elämäntapa, Rapinoja päättää.Rapinoja esittelee näyttelyään Taiteilijatapaamisessa la 28.5. klo 14 -15.30.

Ihmisen luonto -näyttelyn ilmaispäivä on Maailman ympäristöpäivänä 5.6.

Lisätietoja:

Näyttelyn vastuuhenkilö: näyttelypäällikkö Riina Peltonen, riina.peltonen at vaasa.fi<mailto:riina.peltonen at vaasa.fi>, p. 040 353 7377 ja
taiteilija Anni Rapinoja, p. 040 5161 474Lehdistökuvat: http://kuntsi.vaasa.fi/press.html
Kuntsin modernin taiteen museo
Sisäsatama, 65100 Vaasa, p. (06) 325 3920, www.kuntsi.fi<http://www.kuntsi.fi>

---------------------------------------------------------------------------------


Kuntsis sommarutställning är Anni Rapinojas Människans natur

Anni Rapinojas retrospektiva utställning Människans natur visas på Kuntsis museum för modern konst i Vasa 28.5-28.8.2016. Utställningen presenterar bildkonstnär, skulptör och miljökonstnär Rapinojas produktion från två decennier. Utställningen som utstrålar naturens lugn erbjuder besökaren en tillflyktsplats och en vilostund i vardagen som präglas av av brådska, rädslor och rastlöshet. Samtidigt är utställningen en påminnelse om att vi fortfarande är en del av naturen.Anni Rapinoja (f. 1949) som bor och arbetar på Karlö hör till en av våra internationellt sett framgångsrikaste konstnärer. Rapinojas utställningsverksamhet har varit aktiv sedan år 1979. Hennes verk finns i flera betydande offentliga samlingar i synnerhet i Finland och Sverige och de har varit utställda runt om i världen, ända i New York, Japan och Kina.I Anni Rapinojas arbete är den mångformiga naturen utgångspunkt och arbetskamrat.
- I verken kan man nästan alltid tydligt se naturens andel och känna igen materialet. Jag upplever att jag bara är en förmedlare av naturens budskap, berättar Rapinoja.


Materialet till verken från naturen

De tidigaste verken på utställningen är från år 1996 och representerar Anni Rapinojas dittillsvarande produktion, som tillkom då hon lämnade sina verk bara utan skyddande glas eller fodral. I serien Naturens Garderob (2005-2011) kommer formerna från människans värld och materialet från naturen. Verk ur den serien ingick i årets 2008 utställning Arktisk Hysteri som presenterade finsk nutidskonst på New Art from Finland P.S.1 MoMA Contemporary Art Center i New York.

Älgen, rådjuret, skogsharen och fältharen har varit Rapinojas arbetskamrater sedan år 1996. Deras exkrementkulor har varit material i installationerna i serien Naturljus (2014-2015).

I Anni Rapinojas nyaste produktion ingår installationen Samma hav (2016) som fyller museets första våning. Dess ljudvärld har musikproducent Jürgen Hendlmeier, som också bor på Karlö, planerat och han har komponerat musiken till verket med ett elektroniskt trautonium- instrument.

Jordkonstverket ändrar form enligt årstid

Till utställningen ansluter sig även jordkonstverket Jordens fönster som finns i parken framför Kuntsi. Verket som fungerar som ett grönsaksland ändrar form enligt årstid och naturens kretsgång. På våren är formerna som jorden och täckmaterialet bildar i huvudrollen. De frön som har såtts där börjar småningom gro och bildar levande och växande figurer, som på vintern igen genomgår en formförändring.

Verket fungerar som stadsbornas och museibesökarnas gemensamma trädgård som besökarna får sköta samt utnyttja dess skörd till exempel på picknickar. Verket har förverkligats med stöd från Bröderna Gröndahls stiftelse.


Rapinoja arbetar för människan och naturen

I Anni Rapinojas arbetssätt kommer hennes bakgrund som naturvetare fram, speciellt geografi- och biologistudierna inverkar på hennes betraktelsesätt och val av teman. De viktigaste teman i hennes konst är människans förhållande till naturen samt de obemärkta förändringar som sker i naturen.

Konst är för Rapinoja även miljöaktivism, ett sätt att påminna om viktiga saker.
- Vi mår dåligt då vi har fjärmat oss från naturen och till stor del därför mår naturen dåligt, konstaterar Rapinoja och fortsätter att hon i sina verk vill lyfta fram att människan är en del av naturen, av naturens viktiga mångformighet och även mycket små saker i den.
- Mitt arbetssätt för människan och naturen är tyst påverkan på ett positivt sätt.


Naturen som arbetskamrat kräver av konstnären ett långsamt och långsiktigt arbetssätt. Naturen fortsätter ofta att forma verket efter att konstnären har slutfört sin andel.

- Det innebär vandrande, betraktande, utforskande, lyssnande, insamlande, fotografering, torkning, pressning, sökande efter form, upptäckande och utarbetande av verket. Verket utformas som en slags process och pågår flera år, kontinuerligt och föränderligt. Det är en livsstil, avslutar Rapinoja.Rapinoja presenterar sin utställning på Konstnärsträffen lö 28.5.2016 kl. 14 -15.30.

På Världens miljödag 5.6 är det gratis inträde till utställningen Människans natur.

Ytterligare uppgifter:

Utställningens ansvarsperson: utställningschef Riina Peltonen, riina.peltonen at vaasa.fi<mailto:riina.peltonen at vaasa.fi>, tfn 040 353 7377 och konstnär Anni Rapinoja, tfn 040 5161 474.Pressbilder: http://kuntsi.vaasa.fi/press.htmlKuntsi museum för modern konst
Inre hamnen, 65100 Vaasa, tfn (06) 325 3920, www.kuntsi.fi<http://www.kuntsi.fi>Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta